Effectief omgaan met incidenten

Simulatie voor raadsleden

Alinda van Bruggen
18-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Dat geldt in het bijzonder als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de samenleving.  Om raadsleden te ondersteunen en hun positie te verstevigen is het aanbod om de komende tijd lokaal en regionaal simulatiebijeenkomsten te organiseren.

In deze bijeenkomsten wordt geoefend met fictieve maar levensechte incidenten. Centraal staat hoe raad en raadslid acteren in reactie op het incident, zowel tijdens de fase waarin het incident zich voordoet als na afloop daarvan. De bijeenkomst levert de deelnemers meer inzicht in en praktische handvatten ten aanzien van:
* het omgaan met berichten die betrekking hebben op een incident of calamiteit;
* de eigen verantwoordelijkheden in relatie tot die van andere actoren;
* de risico’s van acteren op basis van onvolledige en mogelijk onjuiste informatie;
* mogelijke druk vanuit de media of vanuit burgers;
* vermijden van de risicoregelreflex;
* effectieve invulling van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rollen van de raad.

De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende gemeente(n) voorbereid en begeleid door ervaren adviseurs van WagenaarHoes. Meer informatie is te vinden op deze link ‘Effectief omgaan met incidenten’. Daarin staat ook aangegeven hoe u zich kunt opgeven voor een intakegesprek.