Verbonden partijen: toekomstvast besturen

18-10-2016

In onze complexe netwerksamenleving hebben organisaties elkaar nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze constatering laat onverlet dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige manier waarop verbonden partijen worden aangestuurd. Deze vraagtekens hoeven geen diskwalificatie te zijn, aldus Harry ter Braak. Maar ze betekenen wel dat veel meer aandacht nodig is voor het
inrichten van good governance. Meer lezen

gepubliceerd in de e-nieuwsbrief van platform Overheid

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot