Nieuwe collega's

1-9-2016

Per 1 september zijn Peter Kievoet en Wout Barentsen als adviseur verbonden aan WagenaarHoes. Beiden brengen een ruime advieservaring mee.

Peter Kievoet

Peter Kievoet (1969) is naast adviseur ook trainer en gecertificeerd (personal) coach met passie voor mensen, zingeving en permanente vernieuwing. Hij kent de publieke sector van haver tot gort en heeft diverse leidinggevende functies met een hoog politiek afbreukrisico binnen de Rijksoverheid vervuld. Bij verschillende departementen heeft hij als politiek adviseur van bewindspersonen gewerkt.

Zijn kracht als adviseur ligt op het gebied van sturingsrelaties op het snijvlak waar politiek-bestuurlijke ambities en ambtelijk realisatievermogen elkaar ontmoeten. Daarbij richt hij zich enerzijds op de mens en is sparring partner voor de politieke, bestuurlijke en/of ambtelijke top voor bij complexe strategische en/of veranderkundig uitdagende trajecten. Anderzijds heeft hij zich gespecialiseerd in effectieve en efficiënte sturing en inrichting van overheidsorganisaties, gericht op de vertaling van ambitie naar realisatie. Hij overziet het geheel, brengt structuur aan, ziet snel de essentie en is een onafhankelijk denker.
Daarnaast is hij vaardig in het werken met individuen en teams als adviseur, trainer, coach of procesbegeleider. Hij is daarbij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mensen in relatie tot de organisatiedoelstelling. Zijn kracht bij trainen en coachen is dat hij de ander met verwondering tegemoet treedt, waarbij hij zijn eigen overtuigingen parkeert. Hij ziet en hoort non-verbale signalen, terugkerende gedragspatronen en onderliggende overtuigingen, om deze vervolgens te spiegelen en samen te analyseren. Zo zet hij mensen in hun kracht en brengt hij de organisatie dichter bij haar doelen.

 

Wout Barentsen

Wout Barentsen (1972) is een adviseur met een passie voor business innovatie en meer dan 20 jaar ervaring binnen het bedrijfsleven, overheid en zorg. Versnellen en realiseren van verandering is waarin hij excelleert en waarmee hij een krachtig trackrecord heeft opgebouwd. Van complexe cultuur- en verandertrajecten, leiderschaps- en teamontwikkeling, (her-)ontwerpen van organisaties, tot onderzoek en strategische samenwerking.

In het verleden heeft hij verschillende functies vervuld als consultant, adviseur bestuurskracht, manager middelen en algemeen directeur / CEO. Naast zijn adviseurschap bij WagenaarHoes is hij verbonden als coach aan het Amerikaanse IDEO, als mentor aan de Impact Hub Amsterdam en vervult hij nevenfuncties als toezichthouder en voorzitter van een strategische adviesraad in de zorg. Hij heeft een brede achtergrond van bedrijfskunde, verandermanagement en psychologie, aangevuld met diverse trainingen op het gebied van innovatie.

Wout werkt graag aan vraagstukken waarbij lastige besluiten genomen moeten worden en waarin onder hoge druk wordt gewerkt. Hij is analytisch sterk; overziet, doorgrondt en reduceert de zakelijke complexiteit in organisaties; en besteedt bewust aandacht aan de factor mens. Zo creëert hij momentum voor verandering. Hierdoor is hij in staat om zeer effectief teams te begeleiden en lastige vraagstukken en knelpunten op te lossen.

Wat u van Wout kunt verwachten is professionaliteit en toewijding, een creatieve geest en vooral strategische denkkracht. U kunt hem inzetten voor advies, coaching en begeleiding bij vraagstukken over organiseren, leidinggeven, samenwerken, veranderen en leren.

Wij zijn heel blij hen in ons team te kunnen verwelkomen.

Deel deze pagina