CESD - centrum voor evaluatiestudies sociaal domein

Alinda van Bruggen
27-7-2016

Verloopt de transformatie in het sociaal domein in de gewenste richting en het gewenste tempo? Zijn er onverwachte en ongewenste neveneffecten? Wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? Kunnen we voldoende sturing geven en zijn we daarin effectief?

Vragen die bestuurders, professionals, partners en burgers bezig houden. Zowel aan de kant van gemeenten en rijk als van zorgaanbieders, onderwijs, vrijwilligers en anderen. Er is behoefte om periodiek de balans op te maken, successen zichtbaar te maken en te weten waar bijsturen nodig is.

Bij het opmaken van de balans, het evalueren van de ontwikkelingen in het sociaal domein, is het belangrijk de goede vragen te stellen, en de antwoorden in de juiste context en samenhang te plaatsen. Het sociaal domein is zo veelomvattend dat hulpmiddelen nodig zijn om niet te verdwalen. Evaluatie is een hulpmiddel om gericht in- en uitzoomen mogelijk te maken en daardoor de bomen èn het bos te blijven zien. Lees verder.

 • Paul Geertsema
  Paul Geertsema
  adviseur/ directie
 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot
 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie