Een goede organisatie is nu weer anders.

Column Rob Wagenaar

Rob Wagenaar
8-4-2016

Er wordt wel zorgelijk gedaan over het gebrek aan geheide waarheden in het organisatievak. Wordt het dan nooit een wetenschap? Feit is dat veel zekerheden al snel weer op de schop moeten en ingeruild worden voor andere inzichten. U weet natuurlijk wel hoe een goeie organisatie eruit ziet. Ikzelf ben weer van mening veranderd, want onlangs in een gesprek met een collega brak er een nieuw inzicht door. Fascinerend vind ik zelf: dan maar geen wetenschap!

Harkendiagram

Het is een bekende vraag aan leergroepen: teken eens een organisatie. De overgrote meerderheid komt op de proppen met het bekende harkje, de baas boven in, staven horizontaal, lijnafdelingen verticaal naar beneden en de uitvoerenden aan de basis. Alsof een organisatie er echt zo uit ziet! Slechts weinigen komt met cirkels, of een tekening of een andere grafische vormgeving. Bijna niemand zegt dat je een organisatie niet kan weergeven in een tekening, dat zoiets slechts een heel pover model daarvan is. En zo zijn we allemaal zwaar beïnvloed door onze opleiding en de boeken die roepen wat een organisatie is. Een goeie organisatie is natuurlijk behoorlijk gestructureerd met functies, taken en verantwoordelijkheden, met overleggen en samenwerkingsverbanden, met informatiestromen en allerlei systemen die ervoor zorgen dat zaken soepel verlopen. En met de juiste mensen op de juiste functies. En adequate besturings- en beheersingsmechanismen en - alweer -  structuren, afspraken en regels. En nog veel meer. Ik ga hier niet ontkennen dat dit allemaal onzin is. De werkelijkheid van alle dag bewijst ook dat dat niet zo is. Maar het is allemaal wel erg intern gericht. Het syteem is afgebakend, de grenzen duidelijk. En vaak erg strak, als het ware té stabiel. Naar buiten toe hebben we een afdeling pulic relations, we communiceren met onze klanten via marketing, verkoop en de klachtenafdeling. Maar in die relatie met de buitenwereld: daar zit de vernieuwing waar ik het over wil hebben.

Maak ik wat en verkoop het dan of verkoop ik eerst en maak het dan

Enige tijd geleden vertelde mij een jonge ondernemer, dat je tegenwoordig niks meer maakt waarvan je niet zeker weet dat er klanten zijn die dat willen. Met een goed idee of ideeën de maatschappij in en dan zoeken naar en praten met mogelijke enthousiastelingen voor dat idee. Vervolmaken van het idee in gesprek met de aanhangers. En dan pas denken om het ook echt te gaan produceren. Om vervolgens in gesprek te blijven met je cliënten. “Let’s make it better” de voormalige slogan van Philips was zijn tijd ver vooruit. Maar het gaat verder.

In permanente verbinding met stakeholders en vele communities

De goeie organisatie van nu streeft naar een permanente verbinding met allerlei soorten relevante groepen in haar omgeving. Het in verbinding zijn en in gesprek blijven is een must voor de moderne organisatie. Wat als een trendy ‘community’ begon, is in rap tempo uitgegroeid tot een standaard waaraan je tegenwoordig moet voldoen. Of het nu om je klanten gaat, om je toeleveranciers, om de inbedding in je gemeente van vestiging, om collega’s en concurrenten in het vak, om je alumni, om duurzaamheid en MVO, om …..je hoort er onderdeel van uit te maken, verbindingen te zoeken, de relatie actief ‘water’ te blijven geven. Het is niet alleen uit commerciele en overlevingstactieken noodzaak om zo te werken, maar het is ook je: license to operate, het geeft je je legitimatie en zorgt voor permanente feedback. Het houdt je lerend en levend en relevant voor je omgeving.
Dan maar wat minder strak intern gestructureerd zou ik zo zeggen. En laat die buitenwereld maar binnen komen, in alle veelkeurigheid en toonaarden. “Never a dull moment”. Maar dat moet je dan wel een beetje managen, met wat structuur natuurlijk

Geïnspireerd door community consultant Kirsten Wagenaar van Waves & Wires

Deel deze pagina