Lerend organiseren met de bedoeling voorop.

Alinda van Bruggen
16-2-2016

De grote opgave in het sociaal domein, na de transitie van taken van Rijk naar gemeenten, is om de uitvoeringsprincipes van maatwerk, integraliteit en eigen kracht vorm te geven binnen een beheersbaar stelsel. De Tafel Casuïstiek, die in 2015 is gestart en in 2016 wordt voortgezet, werken gemeenten en Rijk samen op basis van casussen uit de praktijk, aan verbetering van het systeem. Een twintigtal betrokken wethouders sociaal domein, onder voorzitterschap van Janny Bakker (Huizen) is op zoek naar nieuwe ruimte en betere oplossingen voor casussen uit de eigen praktijk. Zij worden daarbij ondersteund door een kernteam vanuit BZK en VNG en een ambtelijk expertteam vanuit verschillende departementen. Lees verder.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar deze link.