Terug naar Actueel

'Wisselwerking' vraagt andere houding en vaardigheden

17-2-2016

De raad voor het Openbaar Bestuur heeft met haar advies “Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking” de goede snaar geraakt. De gemeenteraad kan veel meer bereiken in samenwerkingsverbanden dan ze denkt. Maar dat vraagt wel dat gemeenteraden,colleges en ambtelijke organisatie anders naar die verbanden kijken. Het handelingsrepertoire van gemeenten in samenwerkingsverbanden is veel groter dan vaak gedacht. Het probleem wordt meestal bij de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gedwongen samenwerking gezocht, maar daar zit het niet. Ons onderzoek toonde al ruim een jaar geleden aan dat vanuit een andere houding naar samenwerkingsverbanden gekeken moet worden. In masterclasses en trainingen hebben we betrokkenen kunnen laten ontdekken en overtuigen dat de gemeente meer kan dan ze denkt. Het vraagt wel een meer bijdetijdse manier van kijken, die past bij de netwerksamenleving en een andere organisatie van de ondersteuning.(http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf)