Terug naar Actueel

Anders!

Spring in het diepe als je weet dat je niet verdrinkt

Rob Wagenaar
17-12-2015

Zo vaak wordt er niet gesproken over de veranderingen die adviseurs zelf aangaan in de kern van hun vakgebied. Terwijl veranderingen bij clienten in elke opdracht stevig worden aanbevolen en geimplementeerd, blijken vele adviseurs zelf bepaald conservatief. Maar ook voor hen geldt: vernieuwingen zijn niet alleen nuttig, maar ook nodig. Het lerend vermogen moet worden aangesproken, experimenten aangegaan en nieuwe aanpakken uitgevonden. Het oude adagium luidt immers: wat je niet met jezelf kunt doen, lukt je ook niet met een client!

Een beetje geforceerd worden helpt

Voor vakbroeders en -zusters is het maar al te bekend. Een nieuwe opdracht valt in een vertrouwde categorie en daarbij zet je dan je gebruikelijke methode en technieken in. Proven technology: waarom iets anders doen als deze aanpak zo vaak goed heeft gewerkt?
Soms steekt het ook dieper: je kijk op leiderschap en organisatieontwikkeling -ook al weer vele jaren oud – is verankerd in je wijze van werken, allemaal heel logisch. Maar dan verandert die kijk op organiseren en leidinggeven, clienten willen de nieuwe visie volgen en hoewel je het intellectueel allemaal trekt, zet je toch weer de oude aanpakken in. Dit jaar had ik zelf een client, onderdeel van een multinational in de chemie, die het allemaal anders wilde. Of ik maar mee wilde doen. Flexibel als je claimt te zijn - ja toch?- probeer je creatief de goede aanpak te kiezen en mee te bewegen. Vallen en opstaan en niet alles goed doen, dat is wel je prijs. Deze week mooi geevalueerd met de client.

Coproduktie

Een impressie van opdrachtcondities en aanpak. Client wilde zijn internationale organisatie een impuls geven op vele fronten, vooral doorwerkend in het gedrag van mensen. Een impuls met een lange lijn, die een tijdje lang zijn werk zou doen. Inzetten op waarden en een focus op thema’s zoals prestatie verhoging en externe gerichtheid. Een mooie open opgave. De projectleiding ging naar de HRM partner. Een klein team waarin de algemeen directeur als één van de leden. De adviseur( ik dus) toegevoegd aan team. De uitdrukkelijke opdracht: dit is geen programma, we gaan niets voorschrijven, we initieren en stimuleren vanuit breder kaders. Een beweging in gang zetten, een drive van start laten gaan. We geven de randen van een speelveld aan, formuleren stippen op de horizon en verzinnen af en toe een interventie, geven een impuls. Adviseur: beweeg en ontwikkel mee, wees kritisch, zeg direct en eerlijk wat je ziet of basis van je ervaring en kennis. Een mooie in de tijd passende benadering: veel ruimte voor eigen invulling van management op alle niveaus en van de medewerkers. In termen van de theorie van Léon de Caluwé: een witte aanpak. Maar hoe ga je daar als adviseur mee om?

Ongemakkelijk, maar voortdurend overwegend en nadenkend

Een opdracht zonder vooropgezet plan, geen heldere, vooraf bepaalde bijdrage van de adviseur in de ontwikkeling en uitvoering.Wel een visie, een richting en wat “verfstreken”. In een gebied waarin ik veel ervaring heb–organisatieontwikkeling met een grote gedragscomponent – voelde ik mij regelmatig als een kat in een vreemd pakhuis. En wilde ik gaan inkleuren volgens de vertrouwde patronen. Ik ben me gaan richten op de projectleider, jong en ambitieus, goed opgeleid ook als changeagent. Met hem heb ik een “reis”gemaakt. Schakelend van adviseren naar voordoen; van spiegelen naar coachen, methoden aanreikend, soms ook in detail het werk doende, dan weer visies delend. Er was af en toe irritatie van beide zijden, ook voor hem was het niet makkelijk. Op gezette momenten aan tafel met de directeur, veelal ook gedrieen, om zijn “take” van het geheel te kennen en de klokken gelijk te zetten.

En wat heeft het opgeleverd?

In het najaar was er een ijkpunt in de vorm van een grote sessie. De intenationale groep van “voortrekkers” vertrok vol van energie. De “drive” kreeg een vliegende start. Opdrachtgever tevreden, iedereen tevreden.Bij de evaluatie memoreerde de directeur: het was wel zichtbaar dat jullie (HRM partner en adviseur) het af en toe niet eens waren…….

Deel deze pagina
  • Rob Wagenaar
    Rob Wagenaar
    adviseur