Terug naar Actueel

Publieke waarden en risico's

Jack Kruf
10-12-2015

De brede range van definities en interpretaties van het begrip 'risico’ is aanleiding geweest te komen met een herziening. De International Organisation of Standardization (ISO) in Genève heeft in de standaard 'ISO 31000 Risicomanagement' gekozen om het begrip te verbinden met de doelen van een organisatie. Deze benadering kwam niet uit de lucht vallen. De Public Risk Management Organisation (PRIMO) - opgericht door de Europese vereniging van gemeentesecretarissen en algemeen directeuren (UDITE) - bouwde hierop voort inzake het verband tussen publieke waarden en publieke risico’s. De koppeling werd gelegd met onder meer het werk van Mark Moore (Harvard Kennedy School) en Kevin Knight (ISO). Hoe kan 'publiek risico’ worden gedefinieerd en beschouwd? En hoe kan het begrip verbonden worden met het publieke domein en de besturing ervan?

Het artikel maakte deel uit van een in november 2011 in Parijs vastgesteld plan gericht op koersversterking van PRIMO. De missie van de organisatie werd hierop aangepast in ‘We care about good governance’. Risicomanagement werd verbreed van verzekeren, financial control en crisismanagement naar strategische sturing en van de interne organisatie naar een meer holistische benadering van vraagstukken in het publieke domein (lees: de samenleving). Het artikel biedt handvatten voor bestuur en management om zowel in de eigen organisatie en in hun samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven tot een gemeenschappelijke taal te komen in het besturen en managen van risico’s.
Lees dit artikel.

Deel deze pagina
  • Jack Kruf
    Jack Kruf
    adviseur