Bestuurlijk incidentmanagement sociaal domein

17-7-2015

WagenaarHoes verzorgde in opdracht van het Ministerie van BZK, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging zes regionale bijeenkomsten voor burgemeesters en portefeuillehouders over incidentmanagement in het sociaal domein. 

Naast het onderlinge gesprek over ervaringen en dilemma’s was er in elke bijeenkomst een minicollege van Ira Helsloot en een simulatieoefening onder begeleiding van WagenaarHoes. De slotbijeenkomst vond op 8 juli plaats in Veenendaal. Lees hier het verslag.