Terug naar Actueel

Verbonden partijen: toekomstvast besturen

Verbonden partijen vervullen steeds vaker een belangrijke rol voor gemeenten

Harry ter Braak
1-7-2015

Verbonden partijen vervullen steeds vaker een belangrijke rol voor gemeenten. Gemeenteraden zijn ontevreden over de mogelijkheden invloed uit te oefenen. De focus ligt daarbij vaak op het beheersen van risico’s en verbeterd opdrachtgeverschap. Bij onderzoek naar de praktijk blijkt de rol van eigenaar onderschat te worden. De eigenaar is als eerste verantwoordelijk voor de duurzaam adequate governance en daar zijn andere  belangen in het geding, soms strijdig met die van de opdrachtgever. Dat krijgt te weinig de aandacht. Lees meer