Open deuren of eyeopeners?

5 Lessen over het sociaal domein

Alinda van Bruggen
19-5-2015

Sinds eind 2013 hebben wij – deels in opdracht van de VNG - met een groot aantal portefeuillehouders, raden en betrokken ambtenaren simulaties gedaan over hun rol in het sociaal domein.  Met bestuurders uit meer dan 80 gemeenten verkenden wij zo de vraagstukken en dilemma’s die zij in hun eigen lokale en regionale situatie kunnen gaan tegenkomen. Elke simulatie leverde een groot aantal leerpunten op voor de deelnemers: over de (uit-)werking van het door hen ingerichte systeem, over eventuele blinde vlekken, maar ook over de effecten van hun eigen gedrag en manier van kijken. Vaak indringende leerpunten, doordat de setting en de casussen op de eigen situatie toegesneden zijn.

Meer informatie of vragen? Lees verder op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met Alinda van Bruggen via (0343)- 52 40 10