Zorgaanbieder koersvast in samenspel met gemeente

Oefenen met strategie en repertoire

8-3-2015

De Raad van Bestuur van een grote zorgaanbieder heeft ons gevraagd te helpen om het bestuur, de teamleiders en managers alert te maken op de dynamiek en spanningsvelden waarin zij in de nieuwe verhoudingen rond te WMO moeten acteren en op het repertoire dat daarin kan helpen.

Het bestuur wil oefenen om in de veranderde verhoudingen in het sociaal domein de eigen doelen en visie met betrekking tot de klant scherp te houden, en te blijven bij de kern waar de organisatie voor staat.  Door de opdrachtgever is gekozen om hiervoor een simulatie te laten ontwikkelen, waarin de spanning centraal staat tussen inhoudelijke opgave/inhoudelijke ambitie van de zorgaanbieder, financiële kaders en de relatie met de gemeente(n) en andere zorgpartijen. De simulatie vindt plaats op 16 maart.