Leaflet Werken in wijkteams

Simulatie Werken in wijkteams

Oefenen met lastige situaties in het wijkteam

19-2-2015

Het sociale wijkteam of gebiedsteam heeft in veel gemeenten een prominente rol gekregen in het sociaal domein. Het succes van de nieuwe werkwijze, van de integrale benadering en de transformatie begint in veel gevallen bij het wijkteam. Het is vaak nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen, om werkwijzen en afspraken te toetsen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

Wijkteams belangrijke rol in sociaal domein

De ambitie om signalering, ondersteuning en zorg daadwerkelijk dichtbij de inwoner te or-ganiseren reikt verder dan alleen fysieke nabijheid organiseren. Het gaat daarbij ook om aansluiten op de werkelijkheid van de inwoner en zijn leefomgeving en de kracht en kan-sen die daarin te vinden zijn, en om terugdringen van het gebruik van zwaardere professi-onele zorg. En wel vanuit de betrokken disciplines gezamenlijk. Voor professionals in de wijkteams betekent dit veelal een nieuwe rol, die moet worden vormgegeven in het span-ningsveld tussen inhoudelijke opgave of ambitie, financiële kaders en de relatie met cliën-ten, collega’s,  ketenpartners en gemeente.

Meer inzicht in systeem waarin wijkteams werkzaam zijn

De simulatie is bedoeld voor professionals werkzaam in wijk- en gebiedsteams of sociale wijkteams, hun leidinggevenden en ketenpartners. Naast het vergroten van inzicht heeft de simulatie als doel om deelnemers te laten oefenen met hun nieuwe rol en repertoire en hun vertrouwen daarin te versterken.

Casussen sluiten aan op werkelijkheid deelnemers

De simulatie bestaat uit een intensieve bijeenkomst van 4 uur, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan met twee fictieve, maar realistische casussen. De kosten voor een incompany simulatie bedragen € 295 per deelnemer, met een minimum deelname van 15 personen. Wij stellen graag een aanbieding op maat voor u op.

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie
  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie