Sociale wijkteams en gebiedsteams klaar voor de start

Simulatie om te oefenen en te verbeteren

12-12-2014

Overal in het land bereiden gebiedsteams of sociale wijkteams zich voor op de rol die zij per 1 januari 2015 gaan vervullen. Voor veel teamleden (en projectleiders) is het nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

Op 8 december is een simulatiebijeenkomst over de werkwijze van de nieuwe gebiedsteams gehouden met ruim 50 deelnemers vanuit de gebiedsteams en de backoffice van een Friese gemeente. Doelstelling van de bijeenkomst was het verkennen en doorleven van de werkwijze van de gebiedsteams, de samenwerking in het team en met anderen (backoffice en externe partijen). De bijeenkomst was in opdracht van een Friese gemeente georganiseerd door WagenaarHoes Organisatieadvies.

Fictieve, maar realistische casussen

De simulatie bestond uit twee fictieve maar realistische casussen, die elk in meerdere scenes werden uitgespeeld: van aanmelding tot en met opstellen van het behandelplan en afstemming met de backoffice. De werkprocessen en afspraken voor het gebiedsteam en de afstemming met andere partijen zoals die in deze gemeente zijn opgesteld vormden daarbij de spelregels.

Open lerende houding om succesvol te zijn

De opbrengst van de bijeenkomst was groot: de afgesproken werkwijze is geoefend, verhelderd en op punten aangescherpt, en er is stilgestaan bij houding en gedrag. De simulatie leverde ook veel energie op en een gedeeld besef van de open lerende en luisterende houding die nodig is om succesvol te zijn.

Zelf een simulatie ervaren?

Bent u geïnteresseerd om een dergelijke oefening met uw eigen wijk- of gebiedsteam te doen? Neem dan voor meer informatie contact op met Paul Geertsema, paul.geertsema@wagenaarhoes.nl of (06) 111 696 28, of Alinda van Bruggen, alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl of (06) 15 06 03 52.