‘Rolneming’ als bestuurder in het primair onderwijs

Balanceren tussen ruimte en rekenschap

27-11-2014

Bestuurders in het primair onderwijs ontmoetten elkaar dit najaar bij WagenaarHoes voor een goed gesprek over het thema rolneming. Hoe bereik je als bestuurder dat de mensen in je organisatie op een professionele manier hun rol nemen? Op zo’n manier dat het onderwijs voor leerlingen daar beter van wordt.

Goed onderwijs vraagt competente professionals

Voor het realiseren van goed onderwijs heb je een organisatie van competente professionals nodig die met elkaar willen functioneren als een professionele organisatie. Als bestuurder ben je in de positie om de mensen in je organisatie het vertrouwen en daardoor de ruimte te geven om blijvend te werken aan het verbeteren van professionaliteit.

Blikvangers en verwonderpunten rondom rolneming

We zijn gestart met een geanimeerd gesprek over blikvangers bij het uitoefenen van de eigen rol als bestuurder. Hierin bleken bezield eigenaarschap, vereenvoudigen en blik intern én extern richten belangrijke elementen. Daarnaast werden als verwonderpunten in beelden van rollen en rolneming in de eigen stichting meermaals de hoge mate van betrokkenheid bij elkaar en het ontbreken van professionele tegenspraak genoemd. Vervolgens heeft Cees Paardekooper zijn ervaringen over rolneming in het onderwijs en andere sectoren verteld, met aandacht voor ambitie, vrijheidsgraden en stijl van leidinggeven. We hebben stil gestaan bij rolvastheid in onderwijsorganisaties en spanningsbogen om kwesties en kopzorgen binnen een onderwijsorganisatie bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

Presentatie en impressies

Bent u bestuurder in het primair onderwijs en benieuwd naar onze bevindingen? Lees dan de impressies of de presentatie over rol, rolneming en rolvastheid. Doorpraten over dit thema? Neem dan contact op met Cees Paardekooper

 

Door naar de volgende pagina

Terug naar de inhoudsopgave

 • Hans van Gansewinkel
  Hans van Gansewinkel
  adviseur
 • Cees Paardekooper
  Cees Paardekooper
  adviseur
 • Esmé Wiertz
  Esmé Wiertz
  adviseur