Terug naar Actueel

Hoe toetst de toezichthouder het bestuurlijk vermogen?

Masterclass toezichthoudersconferentie PO-raad

10-11-2014

De PO-Raad organiseerde op 30 oktober een toezichthoudersconferentie.

De PO-Raad had deze conferentie in samenspraak met de VTOI georganiseerd. De conferentie was met circa 200 deelnemers druk bezocht. Zij kregen inzicht in de laatste actualiteiten rond bestuur en toezicht. in een viertal masterclasses werden een aantal dilemma’s uitgediept.

Hans van Gansewinkel verzorgde samen met Gerard Langeraert van Onderwijsgroep Perspecto de masterclass Hoe toetst de toezichthouder het bestuurlijk vermogen? In de masterclass werd de Audit Bestuurlijke Doelrealisatie die is uitgevoerd door WagenaarHoes bij Onderwijsgroep Perspecto als praktijkvoorbeeld gebruikt.

Meer over deze audit vindt u in de casebeschrijving Perspecto.