Management en bestuur van publieke waarden en risico's

8-10-2014

Met Quaterna Publica lanceert Primo Nederland een lezenswaardig tijdschrift over publiek risicomanagement. Jack Kruf, eindredacteur, is verbonden aan ons bureau.

Quaterna Publica

Jack KrufHet tijdschrift is letterlijk een publiek katern, met nieuws en feiten die raken aan goed bestuur en het managen van onzekerheden en het gericht sturen op risico’s gerelateerd aan  publieke waarden. Het tijdschrift is gevuld met veel direct nieuws en artikelen uit het Primo-netwerk

Primo Nederland biedt gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Het werpt licht op relevante publicaties, wetenschap, opleidingen, beleid en onderzoek, alsmede op gangbare methoden en technieken op het terrein van publiek risicomanagement.

Belangstelling? U kunt het interactieve e-magazine downloaden op de site van Primo Nederland of downloaden in de iBookstore.

Doorpraten over risicomanagement? Neem dan contact op met Jack Kruf via (0343) 52 40 10

Deel deze pagina