Terug naar Actueel

Samen aan het werk om het sociaal domein te transformeren

Stap in 2015 met levensechte simulatie

30-9-2014

Gaan gemeenten en zorgaanbieders het redden, of ontstaan er na 1 januari grote problemen in de jeugdzorg? De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg heeft haar zorgen uitgesproken over de gevolgen van de onzekerheid waarin veel zorgaanbieders nog verkeren ten aanzien van de contractering door gemeenten.

Omgaan met onzekerheid

Vrijwel zeker starten we op 1 januari 2015 met een onaf stelsel, waarin de beoogde transformatie nog vorm moet krijgen en dat op onderdelen soms zal haperen. Dat vraagt om extra inspanningen in de laatste voorbereidingsmaanden. Daarnaast zullen bestuurders, managers en medewerkers zich moeten voorbereiden op omgaan met onzekerheden en onduidelijkheden in een onaf systeem. Wat is ervoor nodig om in 2015 samen te leren en te verbeteren, zodat problemen niet escaleren?

Effectief verbeteren

Wij hebben in 2014 in diverse gemeenten en regio’s met bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgaanbieders verkend welke problemen en vraagstukken zich in de praktijk van 2015 kunnen gaan voordoen. Door die in een levensechte casus, in de vorm van een simulatie, vanuit ieders eigen rol te proberen op te lossen, ervaren de deelnemers welke rolneming en strategieën meer en minder effectief zijn en waar de gezamenlijke en individuele valkuilen zitten.

Leren transformeren

Recent hebben wij, deels in opdracht van de VNG, dergelijke simulaties mogen uitvoeren in onder meer de regio Twente, Midden Holland, de Oosterschelderegio, op het VNG-congres en in de gemeente Schiedam. In oktober gaan zowel de gemeenteraden, portefeuillehouders als gemeentesecretarissen en afdelingshoofden van de regio Holland Rijnland een simulatie in om de eigen rol in een transformerend sociaal domein te oefenen.

Onze begeleiders zorgen in de simulaties voor zorgvuldige reflectie en analyse van de leerpunten, zowel als het gaat om verbeterpunten in de feitelijke arrangementen als om onderlinge samenwerking, rolneming en leren. De casussen en de feedback zijn verrijkt met  inzichten uit regio’s en gemeenten die eerder deelnamen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om zelf of met anderen uit uw organisatie op deze manier te verkennen hoe u na de transitie effectief kunt zijn in de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met  Alinda van Bruggen 

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie
  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie