De strategische dialoog tussen or en bestuurder

11-9-2014

Het tijdschrift ORstrategie en beleid heeft een themanummer uitgebracht over de or, de bestuurder en hun strategische dialoog. In dit nummer is het artikel van Luuk Verburgh opgenomen: De medezeggenschapsdialoog als samenwerkingsmodel tussen or en bestuurder.  

ORstrategie En BeleidIn het artikel wordt beschreven welke rol de ondernemingsraad heeft in strategische veranderingen van de organisatie.

  • Welke samenwerkingsmodellen zijn er?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van het samenwerken via de dialoog?
  • Hoe betrek je in de dialoog de achterban? 
  • Hoe is momenteel de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraden, welke effecten heeft crisis hierop gehad?

Uitkomsten recent onderzoek bij ondernemingsraden en bestuurders

WagenaarHoes heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen ondernemingsraden en bestuurders, en het effect van de crisis hierop. Lees meer over de onderzoeksresultaten op www.wagenaarhoes.nl/medezeggenschap.

Het artikel in ORstrategie en beleid geeft inzicht en praktische tips om de samenwerking en de effectiviteit daarvan tussen OR - achterban - bestuurder te verbeteren. Meer over de medezeggenschapsdialoog leest u op www.wagenaarhoes.nl/dialoog, of neem vrijblijvend contact op met Luuk Verburg.

Deel deze pagina