Terug naar Actueel

Advies aan gemeente Oude IJsselstreek

Analyse coalitieproces en invulling wethoudersvacature

4-7-2014

Harry ter Braak heeft op verzoek van de fracties Lokaal Belang GVS en CDA Oude IJsselstreek een inventarisatie gemaakt van de ontstane politieke situatie in de gemeente Oude IJsselstreek. Afgelopen maandag heeft hij zijn advies voorgelegd in een gezamenlijke fractievergadering.

Advies: geen vierde wethouder

De fracties van Lokaal Belang en CDA gaan de raad  voorstellen om de invulling van de tussentijds opengevallen plaats in het college uit te stellen. Volgend jaar kan dan bekeken worden of het huidige aantal wethouders een duurzame oplossing biedt of dat alsnog de vacature moet worden ingevuld. De fracties kiezen nu voor de vorm en de inhoud op basis van het procesakkoord en zoeken de oplossing niet in de structuur. Het vertrouwen is uitgesproken dat het huidige college de komende tijd met de uitdagingen die op hun pad komen aan de slag kan.