Sociaal domein

Simulatie bestuurlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

VNG-deelcongres Jeugdhulp

26-6-2014

Op dinsdagmiddag 17 juni 2014 namen ruim 50 gemeentebestuurders deel aan het VNG-deelcongres over de nieuwe gemeentelijke taken ten aanzien van de jeugdhulp en het daarbij behorende bestuurlijk opdrachtgeverschap.

Jeugdhulp en uw rol als gemeentebestuurder of raadslid

In dit deelcongres ging het over de vraagstukken die vanaf 2015 op het bord van college en raad komen te liggen als het gaat om de jeugdhulp. Erik Gerritsen, directeur Jeugdbescherming Amsterdam, trad op als dagvoorzitter en leidde de bijeenkomst in met een kort interview met medewerker van de Witte Haen. Kern van het verhaal: met de juiste begeleiding kan deze een licht autistische en met ADHD gediagnosticeerde jongere wel gewoon meedraaien in de maatschappij, dankzij de leer-werkplek bij de Witte Haen.

Vervolgens nam Frank Candel, voorzitter Raad van Bestuur Intermetzo, de aanwezigen mee langs de velden van de jeugdzorg: langs Wmo (“zielig”), J-GGZ (“ziek”), JJI en reclassering (“stout”), en LVG (“dom”). De kern van zijn oproep aan de deelnemers was om te bezuinigen op dubbelingen en ineffectieve trajecten, maar juist in te zetten op gespecialiseerde deskundigheid bij de indicatiestelling en toegang tot zorg en op de gespecialiseerde zware zorg.

Daarna werden de deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan een simulatie over bestuurlijk opdrachtgeverschap ten aanzien van de jeugdhulp, die in drie parallelle sessies plaatsvond. Deze simulaties werden verzorgd door WagenaarHoes Organisatieadvies, en waren een sterk ingekorte versie van de simulaties over opdrachtgeverschap en samenwerking in het sociaal domein die de VNG/Slim Samenwerken aan gemeenten en regio’s aanbiedt.

Simulaties: ervaren en doorleven

De korte simulaties draaiden om het ervaren en doorleven van het complexe, samenhangende systeem van de jeugdhulp en de rol van de gemeentebestuurders daarin. Naast wethouders en raadsleden namen in iedere subgroep ook een of twee zorgaanbieders deel aan de simulatie. Verder was in iedere subgroep een vertegenwoordiger van de regionale ouderraad aanwezig, die na afloop rake feedback gaven vanuit het cliënt-perspectief.

Bent u benieuwd naar de leerpunten van deze simulatie? Neemt u dan contact met ons op.

  • Alinda van Bruggen
    Alinda van Bruggen
    adviseur/ directie