De medezeggenschapsdialoog in crisistijd

Rondetafelbijeenkomst met OR-voorzitters

2-6-2014

Op 23 mei vond een rondetafelbijeenkomst over medezeggenschap plaats over de uitkomsten van ons onderzoek naar de verandering in de dialoog en samenwerking  tussen ondernemingsraad en bestuurders ten tijde van crisis, inclusief de relatie met de achterban. Voorzitters van ondernemingsraden van verschillende organisaties wisselden onderling ervaringen uit vanuit de eigen motivatie om plaats te nemen in de OR en over actuele thema’s als herstructurering door de crisis.

De medezeggenschapsdialoog als effectief instrument

Het is voortdurend een uitdaging om de balans te zoeken tussen belangen van medewerkers (OR) en belangen van de organisatie (bestuurder). De medezeggenschapsdialoog is een effectief instrument waarmee de ondernemingsraad meer invloed kan uitoefenen op de plannen en de bestuurder draagvlak kan creëren in de organisatie en snelle besluitvorming kan realiseren.

Actuele thema’s in ondernemingsraden

Op de vraag wat binnen de medezeggenschap de lastigste opgave momenteel is, komen diverse thema’s naar voren:

 • Veranderend verdienvermogen van organisaties: een proactieve houding van de medezeggenschap helpt bij het gesprek over interne en externe ontwikkelingen, en de nieuwe initiatieven die nodig zijn om daarop in te spelen.
 • Communicatie: een mix van klassieke manieren (als klankbordgroep) en moderne communicatie (social media, communities) past bij een open en transparante dialoog.
 • Organiseren van deskundigheid: de medezeggenschap hoeft niet altijd 100%  representatief te zijn, maar deskundigheid is belangrijk evenals het organiseren (in- of extern) van die deskundigheid.
 •  Draagvlak: de medezeggenschap dient het medewerkers- en bedrijfsbelang te verbinden, en niet te vergeten tevens het klantbelang. Een afsprakenmonitor helpt om, alle afspraken  te kunnen volgen die tot stand zijn gekomen tijdens een intensief adviestraject en zodoende periodiek de voortgang op de (overleg-) vergadering te bespreken
 • Verhouding tot stakeholders: verschillende doelgroepen vragen om een eigen manier van benadering.
 • Rol van de vakbonden: de medezeggenschap wil tegenwoordig steeds meer taken zelf doen, dat vraagt afstemming met de bonden zodat ieder in zijn kracht de werkzaamheden kan uitvoeren.

Meer weten over ons medezeggenschapsonderzoek?

Rondetafelbijeenkomst 23 mei 2014

Om te toetsen of de samenwerking tussen MZ, bestuurder en achterban onder druk van de crisis niet in zijn voegen kraakt, heeft WagenaarHoes Organisatieadvies het medezeggenschapscrisisonderzoek gedaan onder kleine en grote (beursgenoteerde) organisaties in diverse branches. Dit onderzoek heeft als doel gefundeerd inzicht te geven in de veranderende samenwerking tussen MZ, bestuurder en achterban, vanuit de perceptie van de MZ. Bekijk de verrassende uitkomsten en vergelijk deze met uw situatie. Lees verder over het onderzoek. Mocht u dit via een workshop actief gebruiken om uw eigen samenwerking te verbeteren neem dan contact met ons op.

 

 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot