Terug naar Actueel Simulatie sociaal domein

Versterking opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein

Levensechte simulatie voor bestuurders en ambtenaren

5-2-2014

De VNG en WagenaarHoes ondersteunen gemeenten bij het slim samenwerken op het sociaal domein. In een simulatie op regionaal niveau kun u de praktijk van het sociaal domein medio 2015 nu al verkennen. De simulatie wordt aangepast op uw eigen functie en speelt in op uw regionale setting. De kernthema's tijdens de simulatie zijn: goed (gedeeld) opdrachtgeverschap, succesvol samenwerken en lerend organiseren / lerende stelselontwikkeling.

Wat levert de simulatie op

Deelname aan de simulatie biedt u een ander perspectief op de vraagstukken en oplossingen waar u nu aan werkt. Met behulp van de simulatie stapt u als het ware 'in de toekomst'; dat geeft u inzichten op voor de verdere implementatie van de transitie in uw regio.

"De simulatie werkte als een eyeopener voor veel deelnemers. " - Frans Stoker, Alkmaar
"De simulatie gaf stof tot nadenken en versterkte mijn gevoel voor urgentie." - Fred Mosk, wethouder Castricum 
 Wat een simulatie zo anders maakt dan discussie over dossieroverdracht is beleving: we ervaren de gevolgen en baslissingen die we hebben genomen. In een veilige setting daarmee worden geconfronteerd, scheelt in het achteraf te betalen leergeld." - Vera Pfundt, regio Alkmaar
"Met 9 gemeenten d.m.v. simulatie een jeugdzorgkwestie in 2015 'aangepakt'. Conclusie: goed op weg, maar nog huiswerk te doen!" - Ellen de Swart, wethouder Heumen

Meer informatie

In de brochure Versterking opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein van de VNG vindt u meer informatie. Om deze simulatie aan te vragen voor uw regio, kunt u contact opnemen met Alinda van Bruggen.