Inwoners praten mee over samenwerking Dommelvallei

Levendige dialoog in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel

31-1-2014

De gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop Mierlo denken actief na over de toekomst en betrekken daar actief burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties bij. De gemeenschap bepaalt immers haar eigen dynamiek en ambities en daarmee haar identiteit. Het is goed dat gemeenten vanuit dat besef hun eigen rol willen definiëren en samenwerken met allen die actief willen zijn. Wagenaarhoes mag het proces helpen organiseren en ondersteunen.

 

Hoe kun je de samenwerking tussen Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel het beste vormgeven. Welke stappen zet je daarvoor. De drie burgemeesters ontvouwen hun plannen en presenteren een boekje over De Dommelvallei.

Het idee is om na te gaan wat er bij de mensen in de drie gemeenten leeft over de samenwerking, maar ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en vrijwilligers worden gehoord in rondetafelbijeenkomsten en zogenoemde World Cafés. Dit om een levendige dialoog op te zetten.

De informatie die daaruit voortkomt wordt gebundeld en na de gemeenteraadsverkiezingen overhandigd aan de nieuwe colleges. Daarna gaan de gemeenteraden erover in debat.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot