Actueel

 • Terug naar de kern
  8-1-2019

  Terug naar de kern

  Rob Wagenaar

  Aan het begin van een vers jaar kan het grote gebaar nog wel. Tussen kerstboom en appelflap gaan de gedachten alle kanten uit. In mijn geval naar een veronachtzaamd aspect van ons functioneren. In alle geweld met disrupties, ICT en eindeloze concurrentie in ons metier, vergeten we wel eens waar het óók en vaak vóóral om gaat: de persoonlijkheid van adviseur zelf. Jij maakt het echte verschil voor je klant! Een onbescheiden verkenning.

  Lees meer
 • Mensen en systemen
  8-1-2019

  Mensen en systemen

  Harry ter Braak

  De wereld lijkt voor bestuurders steeds complexer te worden. Mark van Twist e.a. bieden een aantal sturingsmogelijkheden vanuit het perspectief van complexiteit. Daniël Shapiro levert repertoire om duurzaam te onderhandelen en Puck e.a. inzicht in het brein van de toezichthouder en de bestuurder en de dynamiek waarmee zij te maken krijgen. De complexiteit is voor iedereen anders en de systemen waarin we werken maken het niet gemakkelijk. Goed dat er repertoire wordt aangereikt.

  Lees meer
 • Vertrekken
  12-12-2018

  Partir, c’est mourir un peu

  Rob Wagenaar

  Vertrekken is een beetje doodgaan, opruimen en weggooien is dat ook. Mij overkomt dat nu beiden. Reflectie op een menselijk fenomeen, emoties in een daarvoor geëigende tijd van het jaar. Maar heeft dat vertrekken ook een bredere betekenis voor ons als adviseurs? Ik vertrek mijn hele leven al!

  Lees meer
 • Bestuur, integriteit en weerbaarheid
  12-12-2018

  Bestuur, integriteit en weerbaarheid

  Harry ter Braak

  “Integriteit staat in uw organisatie vast op de agenda; waarschijnlijk besteedt u daar serieus aandacht aan. U heeft vast ook al nagedacht - met de verkiezingen op komst of het afgelopen jaar achter de rug – hoe de (nieuwe) besturen meegenomen kunnen worden in de belangrijkste waarden van uw organisatie! Een “weerbaar” bestuur weet hoe ze met integriteitsvragen om wil gaan. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat we allemaal hetzelfde verstaan onder ‘integer handelen’.”

  Lees meer
 • Leven als Belg in Nederland
  6-12-2018

  Leven als Belg in Nederland

  William Strobbe

  Toen ik in 1993 solliciteerde als Belg (wonende in Antwerpen) naar een job als trainer bij het Nederlandse Adviesbureau KOCK & Partners in Tilburg wist ik niet dat ik 25 jaar later nog steeds in Nederland zou werken en in België wonen. Tot voor die tijd was ik een polyglot. Ik werkte na mijn afstuderen een lange tijd voor de Internationale vrijwilligersorganisatie Service Civil International (SCI/VIA) en organiseerde en bouwde vanuit België wereldwijd mee aan sociale werkprojectenvia dit netwerk. Ik reisde de wereld rond. Het reizen, de wereld zien, andere culturen proeven heeft mij altijd intens geboeid. En na een fase ‘wereldwijd zwerven’ vond ik een vaste stek in mijn professionele ontwikkeling bij de buren in Nederland.

  Lees meer
 • Professor Doede’s legacy exit!
  27-11-2018

  Professor Doede’s legacy exit!

  Rob Wagenaar

  De VU stopt met haar post- ervaringstraject voor senior adviseurs, officieel de Executive Master Management Consulting geheten. Een monument in adviesland en de legacy van Prof. Dr. Doede Keuning houdt op te bestaan. Het is even slikken. Ik probeer te begrijpen of en hoe dit past in de veranderende adviseursscene. Ben wat bedroefd. Maar ook strijdbaar!

  Lees meer
 • Raad in Beraad: nieuw aanbod
  14-11-2018

  Raad in Beraad: nieuw aanbod

  Alinda van Bruggen

  “Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties, de naderende Omgevingswet en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen, biedt Democratie in Actie opnieuw een aantal workshops Raad in beraad aan. Dit aanbod volgt op het succes van Raad in beraad in 2017, toen meer dan 75 gemeenteraden daaraan deelnamen.  

  Lees meer
 • Rainmaker
  7-11-2018

  Rainmaker

  Rob Wagenaar

  Sorry voor het Engels, maar het bekt goed. In onze adviseurswereld, maar ook in soortgelijke werelden is de ‘rainmaker’ een absoluut noodzakelijke, maar ook omstreden figuur. Een type dat voor onrust en vernieuwing zorgt. En dus voor werk. Maar ook voor grensoverschrijding en de randen van het betamelijke opzoeken. Gezocht, geliefd en verguisd: want door alle werelden waarin hij/zij opereert tot randfiguur bestempelt.

  Lees meer
 • Het (gebrek aan?) 'doenvermogen' van ambtenaren
  1-11-2018

  Het (gebrek aan?) 'doenvermogen' van ambtenaren

  Christian van den Berg

  Voor politici zijn ambtenaren hun eerste strategische samenwerkingspartner. En nee, niet alle politici tonen genoeg liefde en waardering voor die ambtelijke organisatie. En nee, in een moderne kijk op de rol van de overheid zijn die ambtenaren al zeker niet meer de énige samenwerkingspartner. Maar nog steeds zijn die ambtenaren de samenwerkingspartners die er bewust voor hebben gekozen om politieke prioriteiten uit te denken, vorm te geven en uit te voeren.

  Lees meer
 • Voorzitter
  30-10-2018

  Voorzitter

  Rob Wagenaar

  Ja jij dus, jij wordt de nieuwe voorzitter van de Ooa! De huidige voorzitter Jan Willem Kradolfer houdt er mee op. Na bijna 8 jaar, een record zover ik weet. Niemand heeft ooit langer  op deze stoel gezeten. En daarmee is deze geweldige positie weer eens vacant. En jij gaat dat worden. Toch?

  Lees meer
 • Grimbert Rob Wagenaar
  18-10-2018

  Grimbert

  Rob Wagenaar

  Consultants zijn professionals die een leven lang boeiend en betekenisvol werk kunnen doen, maar niettemin op de achtergrond blijven en niet in brede kring bekend worden. Van Grimbert kan dat niet gezegd worden. Al was het maar vanwege zijn familiehistorie, maar ook door zijn eigen opereren, hoorde Grimbert tot de spraakmakende voorhoede van het adviseursvolk. Hij was een bijzondere man, van het soort dat je weinig in ons vak tegenkomt.  

  Lees meer
 • Hoezo kloof?
  10-10-2018

  Hoezo kloof?

  Rob Wagenaar

  Er wordt best wel gemekkerd over de samenwerking tussen adviseurs die grote leeftijdsverschillen kennen. De stigmata en zwart-wit beelden vliegen over de tafel. “Je gaat toch niet met je opa een klus doen”. Ik bedoel maar! Werkt het ook in de praktijk zo, vraag ik mij dan af. Een pleidooi voor verregaande leeftijdsdiversiteit.

  Lees meer
 • Overheid en samenleving
  4-10-2018

  Overheid en samenleving

  Harry ter Braak

  Willem van Spijker, Frank van Erkel, Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart toont in gesprek met Wim Kuijken hoe de afgelopen decennia de eisen die aan ambtenaren gesteld worden veranderd zijn. Arianne van Luipen, Josephine Ruitenberg en Pon Ruiter vertalen Michael Ignatieff. En bespreken daarbij op wereldschaal de ervaringen van gewone mensen in situaties waarin instituties niet meer werken. Gewone deugden- lokaal, contextueel, niet-ideologisch en anti theoretisch- blijken het morele besturingsysteem te zijn op alle niveaus.

  Lees meer
 • Spiegelgesprekken met pioniers in anders organiseren
  14-9-2018

  Spiegelgesprekken met pioniers in anders organiseren

  Zelforganisatie, organiseren vanuit de bedoeling, opgavegericht werken, Semco Style, of ‘uitgaan van het werk dat moet gebeuren’. Dit soort bewegingen die gaande zijn in heel Nederland delen met elkaar dat professionals meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen en de verbinding met de buitenwereld sterker moet worden.

  Lees meer
 • WagenaarHoes versterkt zich met bewezen veranderaar en innovator
  5-9-2018

  WagenaarHoes versterkt zich met bewezen veranderaar en innovator

  Christian van den Berg (1975) treedt toe tot WagenaarHoes, het organisatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in strategie, leiderschap en organisatieontwikkeling in de (semi-)publieke sector. Alinda van Bruggen, directielid van WagenaarHoes: “de ervaring van Christian past uitstekend bij ons bureau. Hij heeft ruime ervaring in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en weet effectief en vernieuwend de verbinding tussen beide werelden te leggen. We zijn dan ook erg blij dat Christian onze equipe komt versterken”.

  Lees meer
 • Perspectief bij tekort op jeugdhulp
  30-7-2018

  Perspectief bij tekort op jeugdhulp

  Gemeenten in Nederland komen in toenemende mate geld tekort voor het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein en in het bijzonder van de Jeugdwet. Door de combinatie van grote budgetkortingen bij de decentralisatie van deze taken en een stijgende vraag naar jeugdhulp worden deze budgetproblemen de komende jaren waarschijnlijk nog groter. Dit leidt tot praktische problemen - bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten - en het groeiende financiële tekort veroorzaakt ingewikkelde bestuurlijke en politieke vragen.

  Lees meer
 • Urk evalueert het beleid sociaal domein
  17-7-2018

  Urk evalueert het beleid sociaal domein

  Ariëlla Verheul

  De gemeente Urk heeft de nieuwe collegeperiode aangegrepen om op basis van de ervaringen van de afgelopen vier jaar te komen tot hernieuwde uitgangspunten voor beleid en uitvoering in het sociaal domein. Om succesvol te zijn in het sociaal domein binnen het daarvoor beschikbare budget is een wezenlijke verandering nodig van de manier waarop gemeente, ketenpartners en inwoners met elkaar samenwerken.

  Lees meer
 • Geef gemeenten op het sociaal domein rust en ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen!
  16-7-2018

  Geef gemeenten op het sociaal domein rust en ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen!

  Alinda van Bruggen

  Wat doe je als wethouder met een 18-jarige die volgens het UWV en het VSO waar hij net vanaf komt geen arbeidscapaciteit heeft, maar die zelf wel wil werken en wiens ouders ook geloven in zijn arbeidscapaciteit? Dat was de startvraag van een door BZK gefaciliteerde leerbijeenkomst op 8 juni van wethouders sociaal domein vanuit de VillageDeals gemeenten. De casus was ingebracht door een van de deelnemers. Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van Wajongers, en vanuit het UWV gebeurt dit ook niet. Voor de wethouders was het geen moeilijke vraag. Stuk voor stuk zouden zij gewoon in deze jongen investeren, omdat hij zelf en zijn ouders gemotiveerd zijn. En omdat participatie zo’n belangrijke sleutel is tot gezondheid, sociale contacten, geluk en zelfredzaamheid.

  Lees meer
 • WagenaarHoes klaar voor de toekomst met nieuwe directie
  11-7-2018

  WagenaarHoes klaar voor de toekomst met nieuwe directie

  Per 1 juli 2018 heeft WagenaarHoes organisatieadvies een nieuwe directie, bestaande uit Alinda van Bruggen, Paul Geertsema en Frank Tromp.

   

  Lees meer
 • Jeuk
  3-7-2018

  Jeuk

  Jostein van Vliet

  Japke d. Bouma, kantoortaalcriticus van het NRC, krijgt jeuk van termen als ‘zelfsturing’, ‘agile’ en ‘continuous improvement’. Ik zou verder willen gaan: misschien is zelfsturing het grootste experiment van deze tijd waar we later met schaamrood op de kaken naar terugkijken. En dat is eeuwig zonde, want zelfstandige teams kunnen de mooiste dingen bereiken.

  Lees meer
 • Provincies en verbonden partijen
  2-7-2018

  Provincies en verbonden partijen

  Erik Koopman, Harry ter Braak

  Het belang van verbonden partijen voor overheidsorganisaties is evident. We schreven er al eerder artikelen over in TPC . In die eerdere artikelen werden de theoretische uitgangspunten die we willen hanteren op een rij gezet en werd vanuit die uitgangspunten beschreven hoe eerst gemeenten en in een volgend artikel waterschappen daarmee omgaan. In dit artikel gaan we in op hoe provincies zich blijken te verhouden tot de verbonden partijen. Verbonden partijen spelen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden. Toch worden problemen ervaren in de bestuurbaarheid van de verbonden partij. Zo laten de kosten en kwaliteit vaak te wensen over, is het lastig grip te houden en wordt een grote afstand tot de democratische instituties ervaren[1]. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in de manier waarop de sturing vanuit de eigenaren richting de verbonden partij wordt vormgegeven. Ook provincies kunnen hier aan kracht winnen.

   

  Lees meer
 • De Delivery unit als resultaten motor
  29-6-2018

  De Delivery unit als resultaten motor

  Christian van den Berg

  Resultaten halen op politieke en bestuurlijke prioriteiten is de belangrijkste reden van ons bestaan. We zijn immers op aarde om met windmolens duurzaamheidsdoelstellingen te halen, obesitas bij jongeren tegen te gaan door slimme activeringsprogramma’s en de druk op onze sociale voorzieningen te verlagen door participatie-activiteiten aan te bieden.

  Lees meer
 • De toekomst is nu
  26-6-2018

  De toekomst is nu

  Harry ter Braak

  Jan Rotmans gaat in op de omwenteling van mensen, organisaties en samenleving en heeft daarbij zijn focus vooral op maatschappelijke technologische en economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold  en Marcel Ham (red) bespreken met de hulp van vele mede auteurs hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt en hebben hun focus dus op het sociale domein. Jan Herman de Baas beschrijft wat dit van overheidsorganisaties en professionals vraagt in zijn boek voorbij de eeuw van bureaucratie, van regelorganisatie naar casusorganisatie. Hij maakt net als in beide andere boeken de consequenties van alle veranderingen voor professionals, managers, bestuurders en hun organisaties concreet. Het gaat bij alle drie niet meer om straks maar om nu.

  Lees meer
 • New Generations
  12-6-2018

  New Generations

  Rob Wagenaar

  Pas op, dit wordt een blog van een te ervaren babyboomer en dus helemaal geen “new generations”. Maar toch, het thema houdt me al een tijd bezig, zeker ook in het kader van mijn onderzoek naar nieuwe modellen voor professional service firms. Is de jeugd deze keer blijvend anders dan vroeger? Ik denk van wel. En met grote gevolgen voor firma’s en professies.

  Lees meer
 • Gertjan van der Hoeven als nieuw gezicht bij WagenaarHoes
  6-6-2018

  Gertjan van der Hoeven als nieuw gezicht bij WagenaarHoes

  Per 1 juni is Gertjan van der Hoeven als adviseur bij WagenaarHoes begonnen.

  Lees meer
 • Summercourse Bestuursadviseurs 2018
  17-5-2018

  Summercourse Bestuursadviseurs 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Het college is (bijna) gevormd. Het zomerreces komt eraan. En vanaf september zal de hectiek weer toenemen. Nieuwe uitdagingen, en die vragen om een frisse en scherpe adviseur.

   

  Tijdens de inwerkperiode van het nieuwe college is het ook tijd voor de adviseurs om zich te herpakken. Deze Summercourse is speciaal voor adviseurs die regelmatig werken met bestuurders in gemeenten.  Nieuwe bestuurders, welke adviesstijl past daarbij? Hoe om te gaan met de kansen en valkuilen rond de veranderende rol van de gemeente in de samenleving?

   

  Uit onze analyse van overdrachtsdossiers aan raden kan afgeleid worden dat van bestuursadviseurs echt een andere rol en werkwijze verwacht wordt. Het bestuur zal met zijn agenda snel aangesloten moeten zijn op wat er in de samenleving leeft en samen met de ambtelijke organisatie daar goed op inspelen. De bestuursadviseur zal als verbinder daar zijn rol in moeten nemen. In de Summercourse gaan we met bestuursadviseurs op reis om deze veranderingen te verkennen, op een manier waardoor zij hun bestuurders de komende termijn effectief in positie weten te brengen.

  Lees meer
 • Waar, waardering en waarde
  1-5-2018

  Waar, waardering en waarde

  Het ligt niet voor de hand. Maar af en toe is het goed je af te vragen wat de essentie is van je bijdrage. Waarom je cliënten waarderen wat je doet. Hoe die waar van jou er eigenlijk uit ziet. En wat de echte waarde is, die je brengt. Wat mij betreft is dat in 7 kwaliteiten samen te vatten:

  Lees meer
 • Verschillende perspectieven op besturen
  1-5-2018

  Verschillende perspectieven op besturen

  Harry ter Braak

  De toekomst van de bestuurskunde, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Synchrone besluitvorming bij zeer complexe vraagstukken met vele direct betrokken belanghebbenden. Hoe doe je dat goed? Geanalyseerd in een mooi proefschrift door Jitske van Poperinge-Verkerk. De kiezer heeft vertrouwen in de democratie, maar niet in de politici. Tom van der Meer adviseert hen dringen hun cultuur te vernieuwen en er niet voor te kiezen daaraan te ontsnappen door de instituties te vernieuwen.

  Lees meer
 • Frank Tromp aan de slag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  1-5-2018

  Frank Tromp aan de slag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

  De maatschappelijke opgave van het COA is de afgelopen jaren aan grote verandering onderhevig. De aantallen in de asielketen zijn volatiel. Dit heeft belangrijke consequenties voor het COA. Ook op gebied van huisvesting. Het aantal opvangplaatsen is de afgelopen jaren eerst sterk gestegen naar 55.000 en daarna weer sterk gedaald naar 33.000 eind 2017. De volatiliteit maakt flexibilisering van het COA nodig en stelt bijzondere eisen aan de unit Huisvesting en aan de medewerkers die daar werken.

   

  De maatschappelijke relevantie, de complexe omgeving waarin het COA opereert en de beoogde organisatieontwikkeling passen goed bij de ervaring van Frank (zie ook deze pagina).

  Lees meer
 • Volksregering bij representatie
  30-4-2018

  Volksregering bij representatie

  Cees Paardekooper

  De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons. De collegeonderhandelingen vorderen, hoewel in sommige gemeenten nog wel de nodige noten moeten worden gekraakt. Een mooi moment om een tussenbalans op te maken.

  De lokale, vaak persoonsgebonden kieslijsten doen het steeds beter. De landelijke partijen slagen er – uitzonderingen daargelaten – steeds minder in zich te handhaven. De opkomst blijft aan de lage kant. Het merendeel van het electoraat kent de gekozen volksvertegenwoordigers nauwelijks en heeft ook maar weinig idee van wat ze zoal doen. Het evenement gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels alweer opgevolgd door talloze nieuwe evenementen binnen en buiten de politiek. Wat bij de meeste kiezers blijft hangen zijn gevoelsargumenten: ‘ze doen maar wat’, ‘het maakt toch niet uit wat ik kies’.

  Lees meer
 • Omgevingsdiensten in ontwikkeling: medewerkers in beweging…
  30-4-2018

  Omgevingsdiensten in ontwikkeling

  In de afgelopen twee, drie jaar zijn de omgevingsdiensten zich gereed gaan maken voor de omgevingswet, die de ‘Regionale Uitvoerings Diensten’ (RUD’s) een stevige boost geeft in de richting van een dienst die meer is dan de uitvoering van (vooral) milieutaken alleen. Dat is voor de meesten een lastig traject, waarbij ook nog niet precies helder is wanneer de omgevingswet nu ingevoerd gaat worden. Dat proces loopt niet zonder slag of stoot.

  Lees meer
 • Overdrachtsdossiers voor nieuwe raden
  26-4-2018

  Overdrachtsdossiers voor nieuwe raden

  Harry ter Braak, Erik Koopman, Mark de Vries

  De gemeenteraadsverkiezingen brengen een belangrijk overdrachtsmoment van de oude naar de nieuwe raad met zich mee. Vaak wordt vanuit de ambtelijke organisatie een raadsoverdrachtsdocument gebruikt om de nieuwe raad te informeren over wat ze de komende periode te wachten staat. Aangezien na de gemeenteraadsverkiezingen een flink deel van de raadsleden vervangen wordt, biedt een goed overdrachtsdossier de kans om de nieuwe raadsleden snel op de hoogte te brengen. Maar ook voor anderen kan het nuttig zijn, door zichtbaar te maken wat speelt in de gemeente en de omgeving, en waar de raad mee aan de slag moet. 

  Lees meer
 • Harry ter Braak formateur in Dronten
  24-4-2018

  Harry ter Braak formateur in Dronten

  Harry ter Braak gaat samen met Sjoerd Potters (burgemeester de Bilt) aan de slag als formateur in de gemeente Dronten.

   

  Harry adviseerde de raad van de gemeente Dronten als informateur een college te vormen met VVD, Leefbaar Dronten en CU, maar ook om in het kader van de ontwikkeling van een raadsprogramma een inwonersavond te houden. De raad stemde unaniem in met zijn voorstellen. 

   

  Klik hier voor de tekst van zijn advies. 

  Lees meer
 • Aan de slag met vernieuwing van de lokale democratie
  20-4-2018

  Aan de slag met vernieuwing van de lokale democratie

  Erik Koopman

  De relatie tussen (met name de lokale) overheid en burger is snel aan het veranderen. Onder andere in het sociaal domein, maar ook bij de ophanden zijnde Omgevingswet, staat de gemeente voor uitdagende keuzes over hoe zij het samenspel met de burger opnieuw wil gaan vormgeven. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld nog beter gaan inspelen op initiatieven uit de samenleving? Wie is aan zet om in gesprek te gaan met inwoners: het college of de raad? En wat betekent dit voor de rol van een gemeenteraad? Gaandeweg zullen gemeenteraden, maar ook colleges en ambtelijke organisaties, voor zichzelf moeten uitvinden wat in hun gemeente passende antwoorden op vragen als deze zijn. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben het Ministerie van BZK en de VNG de afgelopen maanden het Testlab Lokale Democratie georganiseerd, waar negen gemeenten aan hebben deelgenomen. Wij hebben de gemeenten Oude IJsselstreek en Voorst mogen begeleiden in het experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.

  Lees meer
 • Samen leren in het sociaal domein
  19-4-2018

  Samen leren in het sociaal domein

  Ariëlla Verheul

  Hoe doet mijn gemeente het op het brede terrein van het sociaal domein? Zijn we er in geslaagd om na de transitie ook daadwerkelijk de transformatie door te zetten? Zijn we effectief in de ondersteuning aan onze inwoners? Hoe sturen we op resultaten en houden we monitoring dienend aan verantwoording en ontwikkeling?

  Lees meer
 • Inspelen op veranderingen door eigenaarschap, vertrouwen, gezond verstand en een proces van continue verbetering.
  17-4-2018

  Inspelen op veranderingen door eigenaarschap, vertrouwen, gezond verstand en een proces van continue verbetering.

  Frank Tromp

  De wereld verandert, steeds sneller…

  De wereld om ons heen wordt complexer, verandert en ze verandert steeds sneller. Verandering wordt zelfs de enige constante van de nieuwe tijd genoemd. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en de effecten van deze ontwikkelingen zijn steeds meer disruptief ofwel duurzaam ontwrichtend. De wereld om u heen verandert zeer ingrijpend en lijkt niet meer op de wereld zoals u en de mensen in uw organisatie dat gewend waren. Er wordt zelfs gesproken van een nieuw tijdperk (Rotmans). Deze toename in complexiteit en de continue verandering leiden tot een aantal problemen voor traditionele organisaties.

  Lees meer
 • Het dak repareren....
  3-4-2018

  Het dak repareren......

  Rob Wagenaar

  Inderdaad, dat doe je als de zon schijnt. Het is een gezegde dat ik de laatste maanden weer veel tegenkom. Het is een waarheid als een koe dat je je onderneming het best klaar maakt voor de toekomst op het moment dat “bruin dat kan trekken”. En nu beleven we een hoogconjunctuur, dus je zou zeggen: nu is het de tijd! Maar oh oh, die weerbarstige werkelijkheid.

  Lees meer
 • Onderzoek succesfactoren samenwerking
  22-2-2018

  Onderzoek succesfactoren samenwerking

  Het vraagstuk van samenwerking is voor veel organisaties actueel en bovenal urgent. Dan gaat het niet alleen om de vraag in hoeverre samenwerking nodig of wenselijk is, maar vooral ook de vraag hoe samenwerking succesvol kan worden gemaakt en gehouden. Veel bestuurders en managers ervaren dat deze opgave, die pas start als de samenwerking formeel een feit is, minstens zo groot is als de puzzel aan de voorkant. Ingesleten patronen en overtuigingen bij de samenwerkingspartners blijken hardnekkig en de ‘stip op de horizon’ is niet altijd scherp te houden. Daar komt bij de dat het ‘maatschappelijke klimaat’ betreffende samenwerking best wel ruw is.

  Lees meer
 • Ons Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT); een impressie als begeleider.
  22-2-2018

  Ons Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT)

  Al weer zo’n vijftien jaar geleden heb ik voor het eerst vanuit WagenaarHoes een BLOT mogen begeleiden. Sindsdien hebben we dat elke nieuwe raadsperiode herhaald. Voor mij was het altijd weer een groot genoegen om met een groep van meestal nieuwe wethouders, en een enkele ‘oude rot’ die wel eens een ander perspectief wilde hanteren, samen aan de slag te gaan om het eigen persoonlijke leiderschap een slag verder te brengen. Wat iedere deelnemer opvalt is hoe bijzonder het is om met collega’s uit heel andere gemeenten samen te reflecteren en te oefenen in een veilige context met voor ieder soms lastige dossiers. En die dossiers zijn niet alleen inhoudelijk technisch soms complex, maar iedereen vindt er wat van. Burgers en belanghebbenden zijn vaak geraakt door de reikwijdte van de voorstellen, en dat leidt tot soms onverwachte, en heftige reacties in de samenleving. De impact die het ‘bestuurder’ zijn op ieders gewone leven heeft is daarmee vaak enorm. En daar mee omgaan, dat gaat niet altijd vanzelf. Ook ik heb in mijn bijna tien jaar in de gemeenteraad van Leiden zelf ervaren hoe heftig dat kan zijn, tot persoonlijke bedreigingen aan toe.

  Lees meer
 • WagenaarHoes benoemd tot CMC Firm
  21-2-2018

  WagenaarHoes benoemd als CMC Firm

  ICMCI heeft drie Nederlandse bureaus benoemd als CMC Firm. Naast Andersson Effers Felix en JBR is ook ons kantoor WagenaarHoes benoemd. Wij zijn samen de eerste drie CMC gecertificeerde bureaus in Nederland.

   

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  21-2-2018

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Alinda van Bruggen

  Weet u al wat u gaat stemmen op 21 maart? U gaat toch wel stemmen? Door de decentralisaties in het sociaal domein, en met de Omgevingswet in aantocht, is de invloed die de gemeente op kerndomeinen van ons leven kan uitoefenen fors uitgebreid. Gelukkig hebben we zelf een stem in het lokaal bestuur dat daaraan invulling geeft.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen
  17-2-2018

  Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen

  Harry ter Braak

  Op 21 maart gaan we allemaal naar de stembus. Daarna volgen in alle gemeenten de onderhandelingen voor de nieuwe colleges van B&W. Het thema verbonden partijen speelt daar nauwelijks of geen rol in.

  Lees meer
 • Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs
  13-2-2018

  Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs

  Onze collega Erik Koopman heeft de scriptieprijs van het Ulbo de Sitter-kennisinstituut gewonnen voor zijn afstudeerscriptie over het functioneren van wijkteams. De prijsuitreiking heeft op 8 februari 2018 plaatsgevonden. De Ulbo de Sitter-award is een jaarlijkse Vlaams-Nederlandse prijs voor een afstudeerscriptie die een belangwekkende bijdrage levert aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor urgente, hedendaagse organisatievraagstukken. Het gaat daarbij om radicale en duurzame oplossingen, die organisaties een antwoord bieden op de veranderende eisen vanuit de sociaal-economische omgeving. Oplossingen waarin zowel een integrale benadering als aandacht voor de kwaliteit van arbeid sleutelrollen vervullen.

  Lees meer
 • De Omgevingswet en de rol van de raad
  6-2-2018

  De Omgevingswet en de rol van de raad

  Alinda van Bruggen

  Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Veel raden kozen ervoor om daarbij in te zoomen op de rol van de raad bij de naderende Omgevingswet. Onderstaande aandachtspunten zijn gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

  Lees meer
 • Eric ten Hulsen sluit zich aan bij WagenaarHoes
  1-2-2018

  Eric ten Hulsen sluit zich aan bij WagenaarHoes

  Eric ten Hulsen heeft zich als adviseur verbonden aan WagenaarHoes. Eric is als interventiekundige, adviseur en manager gedreven om organisaties daadwerkelijk bezield en effectief te laten werken voor klanten, burgers, ondernemers. Zijn kracht zit in doorgronden van puzzels, mensen samen brengen en belangen verenigen. Hij gelooft dat systematisch presteren, leren en verbeteren en een inspirerende, mondige en open werkcultuur de twee benen zijn die beweging op alle niveaus van de organisatie creëren. Hij kan enthousiasmeren, het grote hanteerbaar maken en helpen veranderingen echt in gang te zetten.

  Lees meer
 • Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen
  23-1-2018

  Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

  Alinda van Bruggen

  Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

   

  Lees meer
 • Pieter
  5-1-2018

  Pieter

  Rob Wagenaar

  In ons vluchtige beroep zijn er mensen die toch een groot gedeelte van je leven een belangrijke rol vervullen. Dat kunnen cliënten zijn, of collega’s. Pieter Boot is van de buitencategorie (geen collega, noch cliënt), maar cruciaal met zijn klassieke tweemaster de Luciana in veel van mijn opdrachten. De context, het gevoel, uit de comfortzone, open, samen en lerend: voor dit alles staat Pieter. Navigation ist wenn man trotzdem ankommt. Heeft u hem?

  Lees meer
 • Integere overheid
  31-12-2017

  Integere overheid

  Rob Wagenaar

  Hoe vaak zeggen we het niet tegen onze cliënten en opdrachtgevers: het goede voorbeeld geven daar gaat het om. Want je mensen luisteren naar wat je zegt, maar ze geloven wat je doet. En dus, hoe moeilijk het ook is: laat zelf zien dat je in de praktijk brengt wat je predikt. Met die instelling kijk ik dan ook maar naar de baas over een fors stuk van mijn leven: de Nederlandse overheid. Pijnlijk!

  Lees meer
 • Er is meer tussen hemel en aarde
  18-12-2017

  Er is meer tussen hemel en aarde

  Rob Wagenaar

  Als bureau worden wij regelmatig betrokken bij samenwerking tussen gemeentes op allerlei thema’s. Dat varieert van de gemeenschappelijke regeling op een specifiek onderwerp tot en met een volledige fusie. Veel van deze opdrachten worden rationeel benaderd en overtuigend inhoudelijk ingevuld. Dat wordt door de cliënten verlangd en dat is ook zeker noodzakelijk.

  Lees meer
 • Op weg naar een nieuwe raadsperiode, gemeentelijke verkiezingen in zicht.
  18-12-2017

  Op weg naar een nieuwe raadsperiode, gemeentelijke verkiezingen in zicht.

  Op 21 maart 2018 zijn er in (bijna) heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat er veel nieuwe spelers de politiek/bestuurlijke arena zullen betreden. Niet alleen zullen veel gemeenteraadsleden nieuw in het politieke vak stappen, maar na collegevorming zijn er ook veel nieuwe wethouders te verwachten. En kijkend naar de afgelopen periode zijn er ook heel wat wethouders afgetreden (gemiddeld zo’n 200 per jaar, aldus de VNG). Hun opvolgers zijn, indien ze continueren, dus vaak relatief kort in functie. Uit een recente peiling bleek dat veel lokale politici met veel enthousiasme aan de slag gaan in hun gemeente, maar dat de weerbarstige praktijk soms ook ingewikkeldheid met zich brengt. Het aanvankelijke enthousiasme slaat soms om in frustratie en onbegrip... 

  Lees meer
 • De Dag van de Lokale Democratie
  17-12-2017

  De Dag van de Lokale Democratie

  Erik Koopman

  De lokale democratie is sterk in beweging. Om gemeenten verder te helpen met deze beweging vond op 17 november in Nieuwegein de Dag van de lokale democratie plaats. Voor iedereen binnen de gemeente, van burgemeester tot inwoner, werd een breed scala aan workshops, lezingen en gesprekken georganiseerd over hoe lokale democratie nu en in de toekomst beter vormgegeven kan worden. WagenaarHoes was bij verschillende onderdelen betrokken. 

  Lees meer
 • Onstuimige groei kenmerkt advieswereld
  15-12-2017

  Onstuimige groei kenmerkt advieswereld

  Onlangs werd Jan Willem Kradolfer geïnterviewd voor het blad Activa van de  Nederlandse orde van administratie- en belastingdeskundigen over de groei enontwikkeling in de advieswereld.

  "De organisatieadviesbranche heeft zich ontwikkeld tot een miljardenindustrie. De laatste dertig jaar is het aantal organisatieadviseurs wereldwijd met 1.600 procent gegroeid. In Nederland behartigt de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) de belangen van deze beroepsgroep."

  Lees meer
 • Perspectieven op goede informatie
  14-12-2017

  Perspectieven op goede informatie

  Harry ter Braak

  Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisatie. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid adviseert over een succesvolle ontwikkeling van de digitalisering bij de overheid. Franssen en Arets bieden een maturiteitsmodel voor management control in situaties waarin organisaties het beheer op orde willen houden en innoveren tegelijkertijd.

  Lees meer
 • Maestro
  13-12-2017

  Maestro

  Rob Wagenaar

  Onze professie laat zich soms moeilijk uitleggen aan buitenstaanders. Maar zelfs voor insiders is vaak lastig werkelijk te begrijpen waarom een bepaalde aanpak in de handen van een specifieke consultant succes heeft. Is het ‘magic’? Of gaat het hier over de gelouterde meester, de maestro.

  Lees meer
 • Sfeerimpressie Inspiratiedag 16 november 2017
  4-12-2017

  Sfeerimpressie Inspiratiedag 16 november 2017

  Terugblik op de inspiratiedag voor gemeenten.

  Lees meer
 • Een geoefend oog weet waarnaar te kijken
  21-11-2017

  Een geoefend oog weet waarnaar te kijken

  Als je gezegend bent met veel meters in het adviesvak, dan word je ook steeds beter in het waarnemen en beoordelen van nieuwe situaties. Met honderden ervaringen in meer dan 40 jaar - alweer een nieuwe organisatie, hoe doen ze het hier nu - ontwikkelt zich een klinische blik waar je veel plezier van hebt. Maar wat is nu echt relevant en waar kun je op vertrouwen, dat maakt het verschil tussen leuke anekdotes en serieuze indicatoren.

  Lees meer
 • Zelforganisatie: ziet u ze wel eens vliegen?
  8-11-2017

  Zelforganisatie: ziet u ze wel eens vliegen?

  Paul Geertsema

  Heeft u ze wel eens gezien, die prachtige zwermen spreeuwen die tegen het vallen van de avond sierlijk door de lucht bewegen? Als ik ze zie vliegen krijgt de uitspraak het geheel is meer dan de som der delen voor mij een diepere lading. Maar welke organisatie is te herkennen in de zelforganiserende zwermen? En in welke mate is de parallel te trekken met zelforganisatie binnen organisaties?

  Lees meer
 • Rutte III: Geeft dit kabinet ook vertrouwen voor onze toekomst?
  7-11-2017

  Rutte III: Geeft dit kabinet ook vertrouwen voor onze toekomst?

  Rob Wagenaar

  Het 3e kabinet Rutte heeft zojuist haar vuurdoop gehad: een gewoon kabinet volgens onze premier met als slogan: vertrouwen in de toekomst. En terwijl alles en iedereen een mening heeft over Rutte III, vraag ik me af wat dit kabinet voor adviseurs en veranderingsmanagers – ons soort mensen dus – gaat betekenen.

  Lees meer
 • Alles fris onder het petje
  19-10-2017

  Alles fris onder het petje

  Het beroep van de organisatieadviseur is veeleisend. Zeker als je externe bent, ook je eigen winkeltje moet laten floreren en daarnaast nog “een leven” wilt hebben. Omdat je voor een groot gedeelte je eigen instrument bent, is er alle reden om aandacht te geven aan dat instrument. Hoe doe je dat, fris en dus gevraagd blijven?

  Lees meer
 • Innovatiekracht in uw organisatie
  18-10-2017

  Innovatiekracht in uw organisatie

  Marion van de Vorst

  Uit onderzoek onder 1500 organisaties in de topsectoren blijkt dat 77% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie, en slechts 23% door technologische innovatie. Dit stelt Prof.dr. Jeff Gaspersz (hoogleraar innovatie Nyenrode) in zijn nieuwsbrief www.ideebrief.nl Waar veel mensen bij innovatie denken aan Apple en Silicon Valley blijkt werkelijke innovatie veel meer plaats te vinden door vormen van sociale innovatie. Het gaat dan vooral om het vinden van manieren om slimmer te werken, slimmer te organiseren en te co-creëren met externe partners.

  Lees meer
 • Bouwen aan vertrouwen
  17-10-2017

  Bouwen aan vertrouwen; een interessante ervaring

  Er is vandaag de dag een hoogst actuele ontwikkeling als het gaat om ‘vertrouwen’. Want met het uitbrengen van het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” krijgt Nederland een nieuwe regering. Voor het aantredend kabinet is het motto ook op zichzelf van toepassing, zo mogen wij als burgers van Nederland verwachten. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk in een team, bouwen aan vertrouwen?

  Lees meer
 • Minimaliseren van controle: op weg van gestolde angst naar zinvol vertrouwen
  16-10-2017

  Minimaliseren van controle

  Maureen Hendriks

  Stel je eens voor: een wereld zonder contracten, kan dat? Een juridische dienstverlener schreeuwt het uit op zijn website: “wakker worden lezer!, met slechts vertrouwen in de wederpartij ga je het schip in, alleen contracten bieden zekerheid”. Maar klopt dat nou echt? Kennen we het werkelijke effect van het vastleggen van afspraken in procedures en handboeken met regelgeving en contracten? 

  Lees meer
 • WagenaarHoes organiseert op 16 november inspiratiedag voor gemeenten
  5-10-2017

  WagenaarHoes organiseert op 16 november inspiratiedag voor gemeenten

  Lees meer
 • Matrixminister
  4-10-2017

  Matrixminister

  Rob Wagenaar

  Als de voortekenen niet bedriegen, dan krijgen we weer één of zelfs meerdere minsters zonder portefeuille. Ministers die het moeten stellen zonder departement en direct onder hem/haar vallende ambtenaren. De pers heeft al weer uitgehaald over het gebrek aan macht van deze ministers. Vanuit organisatiekundige/bestuurlijke hoek is een heel andere visie te noteren.

  Lees meer
 • Advocaat, accountant of toch adviseur?
  27-9-2017

  Advocaat, accountant of toch adviseur?

  Rob Wagenaar

  “Een registeraccount die ook advocaat is, dat kan niet allebei!’ Een pettenprobleem is er potentieel ook in de organsiatieprofessie. Maar dat is wel opgelost: je kan in de ochtend adviseur zijn en in de middag interimmanager, zelfs bij dezelfde klant. Maar dan wel met een andere opdracht en een ander vraagstuk/werkveld en in volle transparantie. Bij andere professies wordt daar nog mee geworsteld.

  Lees meer
 • Met de stroom mee of tegen de stroom in?
  27-9-2017

  Met de stroom mee of tegen de stroom in?

  Harry ter Braak

  Het tweede lustrumcongres van de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus vond van 20 tot 22 september in Rotterdam plaats met de titel "met de stroom mee of tegen de stroom in". Harry ter Braak begeleidde de conferentie als voorzitter en facilitator van de vele discussies.

  Lees meer
 • Harry ter Braak ‘evaluator’ voor Europese Public Sector Award
  11-9-2017

  Harry ter Braak ‘evaluator’ voor Europese Public Sector Award

  Harry ter Braak

  Het European Institute of Public Administration is een leidende centrum voor Europese integratie en public management, opgericht in 1981 en gezeteld in Maastricht. Behalve bijvoorbeeld de opleidingen (met 12.000 deelnemers jaarlijks) die ze over Europa en haar instituties organiseert, organiseert het instituut ook om de twee jaar een Europees Public Sector Award voor innovatieve projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De projecten zijn vaak zeer de moeite waard. Voor diegenen die zich willen oriënteren op wat Europa te bieden heeft en willen leren hoe je je het beste kan bewegen in Europa kan veel kennis halen bij EPSA. Met de prijs wil men de beste en meest innovatieve en efficiënte overheden (en diens bestuurders en managers) bij elkaar brengen en er toe bijdragen dat hun innovaties erkend, gewaardeerd en verspreid worden en anderen er van kunnen leren.

   

  Lees meer
 • WagenaarHoes verwelkomt nieuwe adviseurs
  1-9-2017

  WagenaarHoes verwelkomt nieuwe adviseurs

  Per 1 september zijn Marion van de Vorst, Jostein van Vliet en Mark de Vries als adviseur verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies. Zij brengen een ruime en gevarieerde advieservaring mee.

  Lees meer
 • Those who can
  15-8-2017

  Those who can

  Rob Wagenaar

  Deze uitdrukking gebruik ik nog weleens om met de nodige zelfrelativering de rol van adviseurs versus die van leidinggevenden te illustreren. Adviseren vereist een echt andere wijze van werken, vergeleken met het functioneren in een lijnfunctie. Daarom zijn de meeste adviseurs ook slechte managers, ook al denken ze daar zelf vaak anders over. Ik zelf ben sinds 6 weken politiek bestuurder…..  Reflecties uit een functioneren dat ik goed kende, maar nooit zelf had ervaren.

  Lees meer
 • 30 jaar WagenaarHoes Organisatieadvies
  8-8-2017

  30 jaar WagenaarHoes Organisatieadvies

  Rob Wagenaar

  Als je als oprichter en nog vol in het beroep staande adviseur gevraagd wordt om te reflecteren op dertig jaar een adviesbureau, dan is dat een mooie kans om voor jezelf weer eens te bepalen welke hoogtepunten zijn blijven hangen en wat achteraf gezien anders had kunnen en moeten lopen. Maar ook wat er in de professie is veranderd. 

  Lees meer
 • Hoger scoren met uw gemeente?
  13-7-2017

  Hoger scoren met uw gemeente?

  Maureen Hendriks

  Een breder en complexer takenpakket. Noodzakelijke verbetering van kwaliteit van de dienstverlening, maatwerk voor de burger, eisen vanuit de participatiesamenleving. Dat vraagt veel van onze huidige ambtenaren.

  Lees meer
 • Harry ter Braak onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft
  12-7-2017

  Harry ter Braak

  Harry ter Braak wordt de onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft met ingang van 1 augustus 2017. De raad geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders in Delft. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Dat zijn: De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijkt de adviesraad door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren zij zich op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

  Lees meer
 • Controller Bestuur en Woningwet
  6-7-2017

  Het SOM Seminar Controller, Bestuur en Woningwet

  Harry ter Braak

  De dagvoorzitter Goos Minderman opent de dag met de prikkelende vraag of wij in Nederland het wel goed doen in het middenveld? Wij hebben de stichtingsvorm zonder aandeelhouders die richting geven. Dus waar zit de dynamiek in de organisatie die zorgt dat het goed loopt? En wanneer weten we dat het goed gaat? Dit zijn de vragen waar de controlfunctie zich mee bezig houdt. Minderman schetst het tijdperk van decentralisatie waarin de organisaties, en dus ook de controller, acteren. Netwerken worden belangrijker, risico’s en kosten worden steeds meer gedeeld, de informatiehuishouding over sectoren heen geeft een andere dynamiek en organisaties zijn minder top down wat vraagt om een interactieve manier van plannen.  Minderman ziet de controller geconfronteerd worden met nieuwe vragen, nieuwe ontwikkelingen. De vraag is hoe we vervolgens binnen die nieuwe dynamiek invulling geven aan de controllersfunctie? Hoe gebruiken we daarbij de unieke vaardigheden die de controller heeft zoals het cyclisch denken, het toetsen van de integriteit van de informatievoorziening en de toets op de doelmatigheid? In het programma van dit seminar delen de sprekers hun inzichten en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken rondom deze kernvragen.

   

  Lees meer
 • De rechtstaat, de gezondheidszorg en veranderen als spel
  6-7-2017

  De rechtstaat, de gezondheidszorg en veranderen als spel

  Harry ter Braak

  Ferdinand Grapperhaus geeft zijn visie op de afbrokkeling van de rechtstaat en biedt het medicijn voor herstel in de "Rafels aan de rechtsstaat". Adjiedj Bakas beschrijft in "Ziel in de zorg", hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche. Jaap Boonstra ontwikkelt het idee van het spelconcept met 25 mede auteurs hoe "Veranderen van maatschappelijke organisaties" succes kan hebben, en biedt praktische concepten en inspirerende praktijk verhalen.

  Lees meer
 • Het European Institute of Public Administration
  28-6-2017

  Het European Institute of Public Administration

  Harry ter Braak

  Het European Institute of Public Administration is een leidend centrum voor Europese integratie en public management, opgericht in 1981 en gezeteld in Maastricht. Behalve bijvoorbeeld de opleidingen (met 12.000 deelnemers jaarlijks) die het over Europa en haar instituties organiseert, organiseert het instituut ook om de twee jaar een Europees Public Sector Award voor innovatieve projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De projecten zijn vaak zeer de moeite waard. Voor diegenen die zich willen oriënteren op wat Europa te bieden heeft en willen leren hoe je je het beste kan bewegen in Europa is veel kennis te halen bij EPSA. Met de prijs wil men de beste en meest innovatieve en efficiënte overheden (en diens bestuurders en managers) bij elkaar brengen en ertoe bijdragen dat hun innovaties erkend, gewaardeerd en verspreid worden en anderen er van kunnen leren.

  Lees meer
 • De raadsverkiezingen komen eraan!
  26-6-2017

  De raadsverkiezingen komen eraan!

  De coalitievorming in Den Haag verloopt moeizaam, waardoor er een paar maanden na de verkiezingen nog steeds geen zicht is op een nieuw kabinet. Dit is nauwelijks los te zien van de raadsverkiezingen, die op stapel staan voor 21 maart 2018. WagenaarHoes ondersteunt gemeenten in de startperiode van een nieuw college en een nieuwe raad. 

  Lees meer
 • System collapse
  11-5-2017

  System collapse

  Rob Wagenaar

  In ons praktijk komen wij het niet vaak tegen, maar interessant is het wel: het plotseling ineenstorten van een geheel systeem. Gedurende lange tijd blijkt een systeem (zoals bijv. land, lichaam, stelsel, organisatie, team) alle aantastingen en bedreigingen te kunnen weerstaan. Maar dan onverwacht en plotseling is daar dan toch het einde, het systeem begeeft het. Veel is voorspelbaar, maar zo’n ineenstorting is dat niet. En dus moeten de signalen (“early warning signals”) al vroeg serieus worden genomen. Wat is de rol van adviseurs?

  Lees meer
 • Omgevingswet en het schaap met vijf poten
  10-5-2017

  Omgevingswet en het schaap met vijf poten

  Alinda van Bruggen

  De nieuwe Omgevingswet wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Een wetgevingsoperatie die zeer ingrijpend is voor alle overheden, al gaan er niet – zoals in 2015 in het sociaal domein - ook grote nieuwe budgetten over. Maar wel: veel ruimte voor gemeenten om te bepalen hoe zij zich tot de inwoners gaan verhouden en stevige financiële consequenties als het om grondbeleid gaat. Daarop goed voorbereiden vraagt om alleskunners. Of… ? 

  Lees meer
 • Bipolair organiseren
  9-5-2017

  Bipolair organiseren

  Cees Paardekooper

  Bij het structureren van organisaties komt het aan op het kiezen van een spanningsboog die behulpzaam is bij het realiseren van de strategie. Binnen een organisatie zonder gestructureerde spanningsboog zullen andere tegenstellingen sluipend hun kans krijgen, hetgeen veelal zal leiden tot concurrentie en competitie tussen divisies, directies, afdelingen. Het is aan het hogere management te sturen op spanningsbogen, en daarmij zijn meerwaarde te tonen. 

  Lees meer
 • Compliance en risicomanagement
  8-5-2017

  Compliance en risicomanagement

  Harry ter Braak

  In de huidige maatschappelijke context moeten organisaties zich steeds nadrukkelijker afvragen hoe het met hun compliance gesteld is. Men kan het risico gewoon niet lopen fouten te maken op straffe van serieuze boetes of misschien erger imagoschade. Het wettelijk kader vormt de minimale norm. Vanuit de maatschappelijke omgeving worden vanuit vele perspectieven verwachtingen met betrekking tot organisaties omhoog geschroefd. In de semi publieke sector als de volkshuisvesting zijn het b.v. de affaires geweest, als die bij Vestia en Rochdale, die met enige vertraging tot aangescherpte wetgeving hebben geleid. Shell kan er over mee praten als het b.v. om het opruimen van de Brent Spar of de oliewinning in Nigeria gaat. Niet alleen affaires als deze maar ook innovaties kunnen de aanleiding vormen om kritisch te zijn, risico’s in kaart te brengen en de compliance op orde te brengen.

  De wetgeving volgt traag op ongelukken die maatschappelijk opzien baren. Dat betekent dat het klassieke begrip compliance, waarbij het alleen om wetgeving gaat, te beperkt is. Wat betekent dat nu voor organisaties die goed voorbereid willen zijn op de toekomst.

  Lees meer
 • Maureen Hendriks gecertificeerd Semco Style Consultant
  7-5-2017

  Maureen Hendriks gecertificeerd Semco Style Consultant

  Onze complexe samenleving waar ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt van organisaties dat ze wendbaar en ondernemend zijn. Hoe pak je dat concreet aan? Hoe organiseer je op basis van vertrouwen in plaats van vooral controle? Wat is nodig om meer eigenaarschap te ontwikkelen, in alle lagen van de organisatie?

  Met de expertise en kwaliteit van WagenaarHoes, gecombineerd met de vernieuwende inzichten van Semco Style verkennen wij graag met u de beste aanpak voor uw organisatie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Hendriks (maureen.hendriks@wagenaarhoes.nl) of ons secretariaat (0343-524010).

  Lees meer
 • Alle hoeken van de collegekamer
  6-5-2017

  Alle hoeken van de collegekamer

  Onze collega Wubbo Tempel is in korte tijd wethouder, burgemeester en gemeentesecretaris geweest. Deze laatste functie vervult hij momenteel, als interimmer via WagenaarHoes. De rollen verschillen vanzelfsprekend in doel en werkwijze, en daarom is het nuttig als je in de ene rol het perspectief kent van de collega’s in het college. Een overzicht op eigen praktijkervaring gebaseerd.

   

  Lees meer
 • Vrijheid of veiligheid?
  12-4-2017

  Vrijheid of veiligheid?

  Paul Geertsema

  In dit fragment spreekt Ricardo Semler over de balans tussen enerzijds vrijheid en anderzijds veiligheid en zekerheid. Ook binnen organisaties maken mensen voortdurend keuzes in dit spanningsveld. Bijvoorbeeld: welke vrijheid ligt bij de professional? Welke begrenzing spreken we dan af? Deze afwegingen maken we bewust, maar ook onbewust. Juist in de onbewuste keuzes ligt een uitdaging voor leidinggevenden en professionals. Onzekerheid, onveiligheid en de kans op verlies hakt namelijk diep in op ons onderbewustzijn, met vaak minder rationele keuzes als gevolg.

  Lees meer
 • Leiderschap stimuleren in ingewikkelde keuzetrajecten
  12-4-2017

  Leiderschap stimuleren in ingewikkelde keuzetrajecten

  Ariëlla Verheul

  Hoe stimuleer je leiderschap bij belanghebbenden in ingewikkelde keuzetrajecten? WagenaarHoes ondersteunde een gemeentebij het ontwikkelen van een aanpak om een tanend centrum nieuw leven in te blazen. De gemeente staat voor de keuze: investeren of niet, en waarin? WagenaarHoes daagde belanghebbenden uit voorbij hun eigen grenzen te kijken en zo bij te dragen aan een bloeiend centrum.  

  Lees meer
 • Zwarte zwanen
  12-4-2017

  Zwarte Zwanen

  , Rob Wagenaar

  De Zorg: Iedereen heeft er een mening over. Die gaat vaak gepaard met hoge betrokkenheid en veel emotie. Dat is geen wonder: het gaat iedereen aan.

  Lees meer
 • Drie perspectieven op samenwerking
  11-4-2017

  Drie perspectieven op samenwerking

  Harry ter Braak

  Bieuwe Geertsema bestudeerde voor dit proefschrift de financiële consequenties van gemeentelijke fusies en kwam tot zeer interessante conclusies over wat dit type samenwerking oplevert. Joseph Stiglitz bespreekt de Euro en geeft veel te denken over de Europese samenwerking en hoe je die kan verbeteren. Mark Hernman bespreekt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in ondernemingen en levert met dit proefschrift boeiende aanwijzingen om de samenwerking in organisaties beter te regelen.

  Lees meer
 • Begeleiden van topteams, een persoonlijke kijkwijze…
  10-4-2017

  Begeleiden van topteams, een persoonlijke kijkwijze…

  In de afgelopen jaren heb ik de gelegenheid gehad een aantal topteams te mogen begeleiden bij het realiseren van hun leiderschapsopgave. Die opgave verschilt natuurlijk per organisatie. Tegelijkertijd is er – ondanks de verschillende contexten – ook een aantal parallellen te ontdekken in de ontwikkelingsgeschiedenis van die teams. Of het nu gaat om een Raad of College van Bestuur, een Directieteam of een bestuurlijk topteam als een College van Burgemeester & Wethouders of Raad van Toezicht, het gaat in essentie om de teameffectiviteit en de wijze waarop het handelingsrepertoire van de teamleden bijdraagt aan het realiseren van de teamopgave. Natuurlijk zijn er ook condities en randvoorwaarden te onderscheiden die het succes als team aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Deels zijn die in de handen van het team zelf, deels kunnen die door externe partijen (een RvC, een gemeenteraad) worden opgelegd. En dat maakt een groot verschil…

  Lees meer
 • ‘Disruptie gaat níet over technologie, maar over anders kijken’
  10-4-2017

  ‘Disruptie gaat níet over technologie, maar over anders kijken’

  Maureen Hendriks

  We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin na de industriële revolutie en het digitale tijdperk, de fase van robotisering organisaties zal doen opschudden. Steeds meer groepen medewerkers worden overbodig, de 15 urige werkweek zal wellicht haar intrede doen. De laatste is reeds in 1930 voorspeld door Keynes. Maar omdat we "nastreven" in plaats van "genieten", heeft het zo lang geduurd eer die voorspelling is uitgekomen. Nu lijkt het een kwestie van tijd eer verdeling van werk als schaarste onder de bevolking een onmiskenbaar thema van discussie zal zijn.

  Lees meer
 • Een korte visie op leidinggeven
  8-4-2017

  Een korte visie op leidinggeven

  Rob Wagenaar

  Een beste wijze van leidinggeven is sterk afhankelijk van de context, de opgave ("de bedoeling") van de organisatie, de mensen met wie wordt gewerkt en ook gebonden aan het tijdsgewricht en de vigerende cultuur. Er is dus in absolute zin geen optimale manier van leidinggeven. Er zijn wel duidingen en richting te geven aan het huidige tijdsgewricht, onze Nederlandse cultuur en de mensen met wie we nu moeten werken.

  Lees meer
 • Magie van management modes
  28-3-2017

  Magie van management modes

  Rob Wagenaar

  Het management- of organisatievakgebied kent zoals zovele vakgebieden haar modes. Een nieuwe naam popt op, het lijkt een antwoord op een in de tijd passend vraagstuk en en de branche stort zich erop. Nu heet het lean, scrum of agile. Eerder waren er re-engeneering en TQM. Daarvoor contractmanagement en organisatieontwikkeling etc. Af en toe kijken wetenschappers terug naar de werking in de praktijk van de in de mode zijnde recepten. En constateren dat de beloftes wetenschappelijk niet bewijsbaar zijn. Zijn we allemaal gek om achter die modes aan te lopen?

  Lees meer
 • Publiek Denken
  22-3-2017

  Publiek Denken

  Harry ter Braak

  We leven in een spannende tijd, waarin zich allerlei nieuwe mogelijkheden op het vlak van automatisering en informatisering van analoog naar digitaal, aandienen en de samenleving daarmee onder druk zet. Is het gif of medicijn? Het benoemen van de belangrijkste onderliggende vraagstukken, is opgave nummer 1. Wat kan de mens aan en hoe gaat deze er mee om? De behoefte er wat van te gaan vinden, lijkt inmiddels plek op de agenda te krijgen. Het beantwoorden van die vraag vereist leiderschap. Leiderschap dat gevoel heeft voor waar het heen kan gaan, herkent welke waarden onvermijdelijk onder druk komen en is in staat daar invloed op uit te oefenen. Leiderschap dat herkent dat transparantie en informatiedeling mensen ruimte biedt zelf meer verantwoordelijkheid te nemen om te bouwen aan een samenleving waar plek is voor iedereen en niet inzet om zich zelf, ten koste daarvan, persoonlijk te verrijken. Voor bestuurders en managers ligt er een forse opgave echt leiderschap te tonen.

  Lees meer
 • Maak verschil in Noordoost Fryslân
  14-3-2017

  ‘Maak verschil’ in Noordoost Fryslân

  In de zomer van 2016 zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart. Rijk, provincie, gemeenten, onderwijs en ondernemers experimenteren daarin met regionaal-economische samenwerking. WagenaarHoes begeleidde in Noordoost Fryslân een bijeenkomst met de gemeenteraden. Hoe zien zij hun rol in deze samenwerking?

  Lees meer
 • Een bijzondere kijk op de wereld
  23-2-2017

  Een bijzondere kijk op de wereld

  Harry ter Braak

  Dit keer heb ik er voor gekozen boeken te recenseren die een wat andere kijk op de werkelijkheid bieden. Maar dat vraagt ook een andere manier van (be)sturen en daarom zijn ze interessant. Dan Ariely laat zien dat we allemaal liegen en daar wel mee doen. Gyuri Vergouw beschrijft waarom mensen vreemde wezens zijn, maar zichzelf in gekte en irrationaliteit lijken te overtreffen als ze samenkomen in organisaties. Voor managers en controllers bieden zij beide wetmatigheden, waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Joost Spithoven wil inspireren en naar een andere wereld, waarin we voortdurend investeren in die mensen om er samen gelouterd uit te komen.

  Lees meer
 • ‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A'
  22-2-2017

  ‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A'

  Harry ter Braak

  Hoe stuur je een groot aantal digitaliseringsinitiatieven op een voor iedereen bevredigende manier aan, zonder grip te verliezen op het portfolio aan ICT-projecten? Ede koos voor een ‘cluster-model’, dat samen met nieuwe projectbeheersoftware het prioriteren makkelijker en transparanter maakt.

   

  Lees meer
 • Voorschoten in nood vraagt eigen inwoners om oplossingen
  16-2-2017

  Voorschoten in nood vraagt eigen inwoners om oplossingen

  Harry ter Braak mag vanuit WagenaarHoes de raad en het college op de achtergrond helpen de financien weer onder controle te krijgen bij het maken van een herstelplan.

  Lees meer
 • Quickscan wijkteams
  9-2-2017

  Lees meer
 • Strategische heroriëntatie AQUON
  8-2-2017

  Strategische heroriëntatie AQUON

  Harry ter Braak

  De gemeenschappelijke regeling AQUON is een instituut voor laboratoriumonderzoek en -advies dat haar producten en diensten levert aan negen waterschappen. Enkele jaren na oprichting is geconcludeerd dat het ontbrak aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld. WagenaarHoes heeft de noodzakelijke heroriëntatie op de strategie van AQUON begeleid. Achter de heroriëntatie op de strategie kwam de noodzaak de governance te verbeteren tevoorschijn. 

  Lees meer
 • Regelvermogen van wijkteams
  1-2-2017

  Regelvermogen van wijkteams

  Erik Koopman

  Sociale wijkteams hebben in veel gemeenten een centrale rol gekregen in de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. Hoewel in taak, vorm en omvang grote verschillen bestaan tussen gemeenten, zijn de meeste in het leven geroepen om met de cliënt integrale en passende oplossingen voor een breed palet aan problemen te vinden. Veel gemeenten zijn goed op weg met hun wijkteams, wat een grote prestatie genoemd mag worden. Echter, alle betrokkenen zitten nog middenin een groot leerproces waarin nog veel doorontwikkeling mogelijk is. In het kader van zijn afstudeerscriptie heeft Erik Koopman onderzoek gedaan naar hoe het gesteld is met de slagvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van de wijkteams in de Gemeente Almelo, en waar mogelijkheden voor doorontwikkeling liggen. In dit artikel zullen enkele van deze bevindingen worden gedeeld.

  Lees meer
 • De 'street-level bureaucrat' aan het roer
  31-1-2017

  De 'street-level bureaucrat' aan het roer

  Erik Koopman

  De uitvoerende professional, of ‘street-level bureaucrat’, zoals Michael Lipsky het ruim 35 jaar geleden voor het eerst noemde, heeft een onmisbare rol in het openbaar bestuur. Beleid dat wordt bedacht achter een bureau of in de politieke arena, krijgt pas vorm en waarde als de ‘street-level bureaucrat’ ermee aan de haal gaat. Desondanks staat in het ‘harkje’ de uitvoering steevast onderaan en wordt het werk van de professional aan banden gelegd door beleidsmakers, controllers, managementteamleden enzovoort.

  Lees meer
 • Passend onderwijs zoekt passende governance
  17-1-2017

  Passend onderwijs zoekt passende governance

  Alinda van Bruggen

  Veel samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn verrassend goed op weg met het realiseren van een dekkend regionaal ondersteuningsaanbod. De bedoeling heeft prioriteit gekregen. De besturing van de samenwerking levert echter gaandeweg meer hoofdbrekens op. Vooral het inrichten van een adequate scheiding van bestuur en toezicht blijkt lastig en vraagt om maatwerk.

  Lees meer
 • Alleingang
  13-1-2017

  Alleingang

  Rob Wagenaar

  Berenschot verlaat de ROA. Het lijkt een zakelijke mededeling zoals er zoveel nieuws continue over ons wordt uitgestort. Maar we hebben het hier over één van oudste bureaus van Nederland. Het bureau Berenschot, 80 jaar oud, is een spin-off van het bureau van aartsvader Ernst Hijmans en staat daarmee aan de wieg van het externe adviesvak in Nederland. Bovendien lid van de ROA sinds het eerste uur. Een betekenisvol afscheid dus. Het lijkt een metafoor voor een branche en professie die de heftige externe ontwikkelingen vooral alleen, in de eigen bureaus denkt op te lossen. Zouden wij dat ook onze clientèle adviseren?

  Lees meer
 • Nieuwjaarsgroet WagenaarHoes
  1-1-2017

  WagenaarHoes wenst u een

  Nieuwjaarsgroet

  Lees meer
 • Een overtuigend verhaal is een ‘must’
  1-1-2017

  Een overtuigend verhaal is een ‘must’

  Menigeen is aan het broeden op een goede speech voor de Nieuwjaarsreceptie. Dat geldt voor de Managing Partner van het Bureau, de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de Ooa en ook voor Donald Trump. In zijn geval is het de inauguratiespeech! Dat verhaal moet sterk zijn. Idealiter inspireert en bindt het de mensen die je leidt. Een fundament voor 2017!

  Lees meer
 • Strategische perspectieven
  22-12-2016

  Strategische perspectieven

  Harry ter Braak

  Ernst ten Heuvelhof neemt ons mee in het “strategische gedrag in netwerken” en licht daarbij een tipje van de sluier op hoe je dat doet. Joseph Vogl schets een beeld van een ongrijpbare macht in de wereld, met “het financiële regiem”. Een macht waarvan je moet weten hoe je er toe verhoudt en op welke manier je die wilt hanteren. Patrick Bernhard en Jan Maarten Slagter brengen de lezer op de koude kermis van KPN, waar strategisch opereren lijkt te worden gekenmerkt door overmoed en onvermogen. Stuk voor stuk boeken die enerzijds een strategisch en anderzijds een erg leerzaam perspectief bieden op een interessante context en vraagstuk.

  Lees meer
 • Systeemleren aan de hand van casuïstiek
  20-12-2016

  Systeemleren aan de hand van casuïstiek

  Wethouders Sociaal domein van grote en kleine gemeenten  en vertegenwoordigers van Rijk  en VNG bespreken aan de Strategische Casustafel periodiek  casussen uit de gemeentelijke praktijk waarin de gewenste aanpak schuurt met wet- en regelgeving. Doel daarvan is systeemleren: het identificeren van mogelijke verbeterpunten in het systeem en het vinden van oplossingen daarvoor.

  Lees meer
 • De magie van innovatie
  14-12-2016

  De magie van innovatie

  Innoveren is veel meer dan een ingewikkeld onderzoek doen en zorgen voor nieuwe producten. Het is experimenteren en kijken of zaken te verbeteren zijn. Op basis van bestaande concepten en producten veranderingen aanbrengen. Niet zomaar wat gerommel in de marge, maar radicale vernieuwingen. Blijf daarbij vooral dicht bij de kernactiviteiten, luister naar de klant en kijk goed naar de eigen organisatie.

  Lees meer
 • Dealen met the Donald
  4-12-2016

  Dealen met The Donald

  Een nieuwe baas van de tent, dat is altijd weer spannend. Wat is dit voor karakter, wat zal hij/zij gaan veranderen en wat betekent dat voor mij. Voor mensen met een beetje levenservaring en diegenen die ook nog eens het fenomeen ”baas” ruim hebben meegemaakt, valt er echter veel te voorspellen. En dat geldt ook voor de nieuwe chef van de USA. Ik doe een gooi.

  Lees meer
 • Effectief omgaan met incidenten
  18-11-2016

  Effectief omgaan met incidenten

  Alinda van Bruggen

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Dat geldt in het bijzonder als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de samenleving.  Om raadsleden te ondersteunen en hun positie te verstevigen is het aanbod om de komende tijd lokaal en regionaal simulatiebijeenkomsten te organiseren.

  Lees meer
 • Raad in beraad
  18-11-2016

  Raad in beraad

  Alinda van Bruggen

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal bijeenkomsten voor raadsleden aangeboden. 

  Lees meer
 • Moraliteit
  10-11-2016

  Moraliteit

  Harry ter Braak

  Deze tijd lijkt om moraliteit te vragen. Gabriel van de Brink en Thijs Jansen pleiten in hun zoektocht naar het handwerk van de ambtenaar voor een ambtelijk statuut. Bas de Gaay Fortman schrijft dat ons moreel erfgoed een stevig baken in deze tijd van ontwrichting kan en moet zijn.  Martien van Wierden neemt ons mee in de geschiedenis met zijn financiele canon van Nederland. Moraliteit blijkt een belangrijke factor. Drie mooie boeken met een heldere boodschap.

  Lees meer
 • Overleven Professional Service Firms (PSF’s)?
  8-11-2016

  Overleven Professional Service Firms (PSF’s)?

  Ons vakgebied wordt bijna dagelijks bestookt met artikelen, boeken en commentaren die betogen dat het nu allemaal echt anders gaat worden. En breder dan dat: de PSF gaat op de schop. Disruptie, ontwrichting, ook hier. En het is, vrees ik, echt waar! Maar gaat het ook lukken? Een kijkje in mijn glazen bol.

  Lees meer
 • Verbonden partijen: toekomstvast besturen
  18-10-2016

  Verbonden partijen: toekomstvast besturen

  In onze complexe netwerksamenleving hebben organisaties elkaar nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze constatering laat onverlet dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige manier waarop verbonden partijen worden aangestuurd. Deze vraagtekens hoeven geen diskwalificatie te zijn, aldus Harry ter Braak. Maar ze betekenen wel dat veel meer aandacht nodig is voor het
  inrichten van good governance. Meer lezen

  Lees meer
 • Georkestreerde perversie
  18-10-2016

  Georkestreerde perversie

  Goed bedoelde regels hebben nogal eens bijeffecten die ertoe leiden dat de remedie erger wordt dan de kwaal. Vooral overheidsregulering leidt aan dat euvel. Aanbesteding van onze soort diensten gebeurt tegenwoordig bijna altijd met minimaal drie partijen. Dat zoiets kan leiden tot perverse situaties wordt nog maar weinig hardop gezegd. Ik gooi het maar eens uit!

  Lees meer
 • Toezicht en rechtzekerheid
  18-10-2016

  Toezicht en rechtzekerheid

  Harry ter Braak

  Drie boeiende boeken over toezicht en over rechtzekerheid, die alle drie als naslagwerk in de boekenkast horen. Dick Ruimschotel maakt duidelijk wat professioneel toezicht van de toezichthouder vraagt. Henk de Uijl en Ton van Zonderveld werken uit wat goed toezicht in de zorg betekent. Niels Jak heeft de wereld van de semi-publieke (hybride) organisaties eens niet vanuit economisch maar in zijn juridische kader uit de doeken gedaan.

  Lees meer
 • omgevingswet
  22-9-2016

  Omgevingswet

  De omgevingswet biedt alle overheden zeer interessante kansen. Centraal staat de ambitie de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid en de veiligheid te verbeteren met het oog op een duurzame ontwikkeling. De bedoeling is erg goed, de opgave niet simpel. Om een meer samenhangende, integrale benadering van het omgevingsbeleid te realiseren zijn vele veranderingen nodig. Maar dan kan de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak met een versnelde, verbeterde besluitvorming binnen handbereik komen.

  Lees meer
 • Nieuwe collega Ariëlla Verheul
  15-9-2016

  Nieuwe collega Ariëlla Verheul

  Ariëlla Verheul (1983) is een loyale en ambitieuze projectleider en adviseur. Zij werkt doelgericht en is een pragmatische stuurder en regisseur. Ariëlla is sterk in het brengen van energie in een programma of project, het creëren van een gezamenlijk belang, het bouwen aan effectieve netwerken en het medeverantwoordelijk maken van partners. Opdrachtgevers ervaren haar als een heldere communicator met een transparante agenda die een positieve en doelgerichte context weet te realiseren. Zij is niet bang het stevige gesprek te voeren en is doortastend in haar sturing naar het afgesproken resultaat. Ariella weet daarin te prioriteren, focus te brengen en gezamenlijke successen te vieren.

   

  Wij wensen haar heel veel succes binnen ons team.

  Lees meer
 • Incidentmanagement
  15-9-2016

  Incidentmanagement

  Een vermist kind, een jong meisje dat wordt gedwongen tot prostitutie, mishandeling van een demente bejaarde: vreselijke incidenten waar elke gemeente mee te maken kan krijgen. Hoe ga je daarmee om en hoe communiceer je met inwoners? Om deze en andere vragen te beantwoorden, bood het ministerie van BZK in 2015 en 2016 gemeenten een simulatiesessie aan om veilig te oefenen met reële incidenten (incidentmanagement) in het sociaal domein. WagenaarHoes verzorgde een deel van deze sessies (lees verder)

  Lees meer
 • Nieuwe collega's
  1-9-2016

  Nieuwe collega's

  Per 1 september zijn Peter Kievoet en Wout Barentsen als adviseur verbonden aan WagenaarHoes. Beiden brengen een ruime advieservaring mee.

  Lees meer
 • Alleen de beste zijn telt!
  23-8-2016

  Alleen de beste zijn telt!

  Rob Wagenaar

  Valt het u ook op hoe vaak en hoe makkelijk een torenhoge ambitie als doel wordt neergezet. We willen allemaal de beste zijn, worldleader, best in class, 100% kwaliteit, eerste in de branche etc. En hoe vaak wordt dat doel dan bereikt? En hoe komt dat over bij medewerkers die dat doel moeten realiseren? Over ambities, falen en wijsheid!

  Lees meer
 • De economie van de toekomst
  7-7-2016

  De economie van de toekomst

  Harry ter Braak

  Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het bouwen, wonen en de economie in de wereld en Nederland in het bijzonder? Wouter Vermeulen c.s. bieden een goed onderbouwd en soms verrassend inzicht. Wim de Ridder verdiepte zich in de metamorfose van de nieuwe welvaart. Hij neemt de lezer mee in hoe de wereld zich de komende jaren, zal ontwikkelen op het vlak van verkeer en vervoer, gezondheidszorg en pensioenen als we het goed doen. De Belg Peter Hinssen schreef een boeiend boek over de generatie N, waarin netwerken succesvoorwaarde nummer 1 is.

  Lees meer
 • Vacatures
  28-6-2016

  Vacatures

  WagenaarHoes is op zoek naar senior organisatieadviseurs en organisatie adviseurs. CV en motivatiebrief kunnen worden gestuurd aan secretariaat@wagenaarhoes.nl, daarna wordt er telefonisch contact opgenomen over het vervolg.

   

  Lees meer
 • Loods in het onbekende
  28-6-2016

  Loods in het onbekende

  Rob Wagenaar

  Dezer dagen komt de onzekerheid weer volop ons af. De aanstaande BREXIT doet ons opnieuw beseffen dat voorspellen lastig is, vooral als het de toekomst betreft. Leidinggeven aan die onzekerheid is, ook voor de beste leiders, een helse opgave. Voor menig organisatieadviseur is het echter de dagelijkse praktijk!

  Lees meer
 • Ooa boek van het jaar
  31-5-2016

  Ooa boek van het jaar

  Harry ter Braak

  Onze collega Harry ter Braak gaf, namens de jury van de Ooa publicatieprijs, bij het jaarlijkse boekenbal van de Ooa een overview van de boeken die door de jury zijn beoordeeld. Harry was een aantal jaren lid van deze jury. De Ooa stelt jaarlijks een prijs beschikbaar voor de beste boekpublicatie in het vakgebied en er begint zich inmiddels een traditie te ontwikkelen waarbij de auteurs, van de naar het oordeel van de jury beste boeken, een workshop houden over hun boek. Als u als klant van WagenaarHoes belangstelling hebt, nodigen we u in 2017 graag uit mee te gaan en te horen wat de beste boeken uit 2016 waren.

  Lees meer
 • WagenaarHoes
  20-5-2016

  Ons kantoorpand Bloemenoord

  Landgoederen van de Stichtse Lustwarande (24) Bloemenoord

   

  De een wel en de ander niet…

  Dat P.J. Lutgers de ene buitenplaats wel en de andere niet in een tekening heeft vereeuwigd in 1869 was mij al eerder opgevallen. Misschien zit het hem toch in de bronnen waaruit Lutgers putte: de tekenaars die vóór hem al buitenplaatsen tekenden: M. Mourot en M.A. van Straaten. Het buitenverblijf Bloemenoord is van 1833 en het naastgelegen Bijdorp van 1826. Van Straaten tekende Bijdorp in 1828…dat geeft te denken.

  Lees meer
 • Europeaan worden, dat moeten we nog leren!
  20-5-2016

  Europeaan worden, dat moeten we nog leren!

  Rob Wagenaar

  Wie in geopolitiek en in wereldmachtsblokken gelooft, kan niet anders dan de éénwording van Europa omarmen. Na tientallen jaren van bemoedigende ontwikkelingen en stevige stappen, is de verdere integratie van Europa nu verder weg dan ooit. Externe bedreigingen lijken een toch te broze samenhang de das om te doen. Maar zijn we wel bewust genoeg van andere mogelijkheden om Europa te versterken. Waarom blijven we hangen op bestuursstructuren en federatievorming? En is hier wat te leren van andere unies en van andere  fusies?

  Lees meer
 • Amoreel, dat wil je toch niet zijn!
  21-4-2016

  Amoreel, dat wil je toch niet zijn!

  Rob Wagenaar

  Het journaille zit er op als de spreekwoordelijke bok op de haverkist. Volk dat over de schreef gaat: in hun ogen dan. En tegenwoordig is daar voldoende van, van dat volk. Hele beroepscategorieën worden aangeklaagd. Aannemers in wat oudere tijden, bankiers meer recentelijk, in corrupte landen werkende ondernemers, accountants, politici, iedereen komt weleens aan de buurt. Nu dan allen die aan belastingontwijking doen. Het is lastig in deze, het kaf van het koren te scheiden: is iedereen echt fout bezig? Want aangeklaagd in de pers ja, maar ook uiteindelijk veroordeeld door een rechter, vaak toch niet. Over de smalle marges van goed of fout. En de schuivende panelen in deze.

  Lees meer
 • Organisaties in beweging in een onzekere wereld.
  21-4-2016

  Organisaties in beweging in een onzekere wereld.

  Harry ter Braak

  Iedere manager wil graag orde in de chaos die de wereld soms wel lijkt. Dan moet je weten te duiden wat er om je heen gebeurt, zoals Salim Ismail, Yuri van Geest en Malcome Malone doen door de exponentiële organisaties toegankelijk te maken. Maar ook weten hoe je de eigen organisatie moet veranderen als het om de paradigmawisselingen gaat, die de bestaande cultuur ter discussie stellen. Daniëlle Brauwn en Jitske Kramer leggen dat heel inspirerend uit. Je hebt ook autoriteit nodig en daar helpt Paul Verhaege bij met zijn boek onder de gelijknamige titel.

  Lees meer
 • Een goede organisatie is nu weer anders.
  8-4-2016

  Een goede organisatie is nu weer anders.

  Rob Wagenaar

  Er wordt wel zorgelijk gedaan over het gebrek aan geheide waarheden in het organisatievak. Wordt het dan nooit een wetenschap? Feit is dat veel zekerheden al snel weer op de schop moeten en ingeruild worden voor andere inzichten. U weet natuurlijk wel hoe een goeie organisatie eruit ziet. Ikzelf ben weer van mening veranderd, want onlangs in een gesprek met een collega brak er een nieuw inzicht door. Fascinerend vind ik zelf: dan maar geen wetenschap!

  Lees meer
 • Het Ik – tijdperk is niet voorbij.
  17-3-2016

  Het Ik – tijdperk is niet voorbij.

  Rob Wagenaar

  Weet u het nog? We leefden in het ik – tijdperk. Een voorbeeld: in 2005 verscheen ‘Voorbij het dikke-ik’ van Kunneman. Daarin zocht hij een antwoord op de mentaliteit van zelfzucht en ontbrekend moreel besef bij de hedendaagse mens. Maar dat zou dan toch wel over zijn, beweren verschillende auteurs. Ik zie de nadagen daarvan floreren. Zwartgalligheid van een oudere? Eerder een opwekking om de steven te wenden!

  Lees meer
 • De raad voor het Openbaar Bestuur
  17-2-2016

  'Wisselwerking' vraagt andere houding en vaardigheden

  De raad voor het Openbaar Bestuur heeft met haar advies “Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking” de goede snaar geraakt. De gemeenteraad kan veel meer bereiken in samenwerkingsverbanden dan ze denkt. Maar dat vraagt wel dat gemeenteraden,colleges en ambtelijke organisatie anders naar die verbanden kijken. Het handelingsrepertoire van gemeenten in samenwerkingsverbanden is veel groter dan vaak gedacht. Het probleem wordt meestal bij de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gedwongen samenwerking gezocht, maar daar zit het niet. Ons onderzoek toonde al ruim een jaar geleden aan dat vanuit een andere houding naar samenwerkingsverbanden gekeken moet worden. In masterclasses en trainingen hebben we betrokkenen kunnen laten ontdekken en overtuigen dat de gemeente meer kan dan ze denkt. Het vraagt wel een meer bijdetijdse manier van kijken, die past bij de netwerksamenleving en een andere organisatie van de ondersteuning.(http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf)

  Lees meer
 • Voortgangsbericht Tafel Casuïstiek
  16-2-2016

  Lerend organiseren met de bedoeling voorop.

  Alinda van Bruggen

  De grote opgave in het sociaal domein, na de transitie van taken van Rijk naar gemeenten, is om de uitvoeringsprincipes van maatwerk, integraliteit en eigen kracht vorm te geven binnen een beheersbaar stelsel. De Tafel Casuïstiek, die in 2015 is gestart en in 2016 wordt voortgezet, werken gemeenten en Rijk samen op basis van casussen uit de praktijk, aan verbetering van het systeem. Een twintigtal betrokken wethouders sociaal domein, onder voorzitterschap van Janny Bakker (Huizen) is op zoek naar nieuwe ruimte en betere oplossingen voor casussen uit de eigen praktijk. Zij worden daarbij ondersteund door een kernteam vanuit BZK en VNG en een ambtelijk expertteam vanuit verschillende departementen. Lees verder.

   

  Voor meer informatie verwijzen we u naar deze link.

  Lees meer
 • Vaste Waarde, Column Rob Wagenaar
  16-2-2016

  Vaste waarde

  Rob Wagenaar

  Adviseurs die al wat langer meelopen, kennen het verschijnsel: je bent een vaste waarde voor een organisatie. Maar dat kan dus op allerlei manieren. Zo kun je ook voor een land een vaste waarde zijn: op een specifiek gebied word jij van stal gehaald als het weer nodig is. Afgelopen week werd mij duidelijk gemaakt dat ik dat ben in Litouwen als het gaat om training van adviseurs. De principes zijn dezelfde, het klinkt en is wat exotischer. Over vaste waarde zijn.

  Lees meer
 • Organisaties kritisch beoordelen
  14-2-2016

  Organisaties kritisch beoordelen

  Harry ter Braak

  De interne auditers en controllers lijken te hebben gefaald, als gekeken wordt naar de veel schandalen waar we mee te maken hebben gehad. Ze hebben niet tijdig aan de bel getrokken. Dat vraagt om een kritische beschouwing op de ontwikkeling van hun vak en positie. Arie Molenkamp bracht een aantal artikelen daarover in een boek bij elkaar. Frank de Butter c.s. pleiten voor meer aandacht voor de koppelzones tussen organisaties om daarmee onnodige transactiekosten (van samenwerking) te vermijden. Ze geven heel concreet advies over de mogelijkheden. Jaap Schaveling c.s. laten zien hoe het gebruik systeemdenken kan voorkomen dat vraagstukken in een organisatie niet zakelijk genoeg worden benaderd. Wat dat systeemdenken dan concreet betekent, wordt in het boek uit de doeken gedaan.

  Lees meer
 • Decentraal, gaat het beter toch?!
  14-1-2016

  Decentraal gaat het beter, toch?!

  Rob Wagenaar

  Een ‘evergreen’ in de praktijk van een organisatieadviseur is het vraagstuk centraal – decentraal. Heel veel organisaties, ook de kleinere, moeten zich hiermee bezig houden. Behandelen we dat op het hoofdkantoor of kunnen de vestigingen dat zelf af? Vinden we uniformiteit belangrijk of accepteren we lokale keuzes? Gaan we voor praktische efficiency in de uitvoering of vereist dit thema specialistische inzet en dus een centrale aanpak? En nog veel meer van dit type vragen. Het afwegingsproces rond vele criteria is momenteel ook in onze overheid volop op tafel. Helaas geen quick fixes!

  Lees meer
 • Governance, public sector accounting en leiderschap
  1-1-2016

  Governance, public sector accounting en leiderschap

  Harry ter Braak

  Stefan Peij behandelt gedegen de recente ontwikkelingen op het vlak ven governance. De essentiële vragen die op dit moment leven passeren de revue. Hodges en van Helden maken public sector accounting toegankelijk voor de niet deskundigen. De belangrijkste wetenswaardigheden passeren aan de hand van concrete casuïstiek. Viet en van Dijk bespreken de 'Queste' van publiek leiderschap. Interessante perspectieven en analyses zetten de lezer aan het denken.

  Lees meer
 • De 10 grootste ergernissen van consultants
  30-12-2015

  De 10 grootste ergernissen van consultants

  Iedere consultant is natuurlijk dolblij met een opdracht. Toch kunt u als manager soms ook het bloed onder zijn nagels vandaan halen. Deze 10 praktijken ziet de adviseur het liefst verdwijnen.

   

  Lees hier het het artikel van Peter van Lonkhuyzen in Magement Team, die Jan Willem Kradolfer hiervoor interviewde.

   

   

  Lees meer
 • Er helemaal zijn!
  30-12-2015

  Er helemaal zijn!

  Rob Wagenaar

  Het is goed om je af en toe te realiseren dat eenvoudige waarheden de basis vormen, ook van heel complex en hoogwaardig functioneren. Organisatieadviseurs moeten het in essentie hebben van beïnvloeding van mensen. In hoeverre je er in slaagt om de medemens succesvol te bereiken en dus invloed te kunnen uitoefenen, daar zit hem de crux. Het werken in het “hier en nu”, volledige aandacht, empathie, zonder vooroordelen zijn, dat zijn enkele kernbegrippen van “presentie”, een benadering uit de zorg die met gemak ook in de organisatieadvisering zijn weg vindt.

  Lees meer
 • Hoe lukte het om de wereld op één lijn te krijgen?
  22-12-2015

  200 meningen, toch een resultaat

  Rob Wagenaar

  Het komt regelmatig voor: je adviseert niet één client, maar een heel netwerk. Een diversiteit van partijen die rond een thema iets samen willen. Maar de uitkomst moet natuurlijk wel de oplossing zijn van jouw groep zijn. Wat anderen vinden is zeker aan het begin van zo’n proces niet zo interessant. Hoe lukt het om er uit te komen?
  Een analyse op afstand, want ik zat er niet bij, bij die 200 landen!

  Lees meer
 • Spring in het diepe als je weet dat je niet verdrinkt
  17-12-2015

  Anders!

  Rob Wagenaar

  Zo vaak wordt er niet gesproken over de veranderingen die adviseurs zelf aangaan in de kern van hun vakgebied. Terwijl veranderingen bij clienten in elke opdracht stevig worden aanbevolen en geimplementeerd, blijken vele adviseurs zelf bepaald conservatief. Maar ook voor hen geldt: vernieuwingen zijn niet alleen nuttig, maar ook nodig. Het lerend vermogen moet worden aangesproken, experimenten aangegaan en nieuwe aanpakken uitgevonden. Het oude adagium luidt immers: wat je niet met jezelf kunt doen, lukt je ook niet met een client!

  Lees meer
 • Klimaatakkoord Parijs = Publiek risicomanagement
  15-12-2015

  Klimaatakkoord Parijs = Publiek risicomanagement

  Het Klimaatakkoord van Parijs is vastgesteld. Het is het meest ambitieuze en dwingende akkoord volgens voorzitter en Frans minister Laurent Fabius. Hij presenteerde op 12 december 2015 het akkoord aan de plenaire vergadering. De ministers van alle 195 landen stelden het diezelfde dag vast. Hoe kan het akkoord worden beschouwd? Wie zijn aan zet? Hoe is het akkoord verbonden met de Nederlandse Grondwet?

  Lees meer
 • Publieke waarden en risico's
  10-12-2015

  Publieke waarden en risico's

  De brede range van definities en interpretaties van het begrip 'risico’ is aanleiding geweest te komen met een herziening. De International Organisation of Standardization (ISO) in Genève heeft in de standaard 'ISO 31000 Risicomanagement' gekozen om het begrip te verbinden met de doelen van een organisatie. Deze benadering kwam niet uit de lucht vallen. De Public Risk Management Organisation (PRIMO) - opgericht door de Europese vereniging van gemeentesecretarissen en algemeen directeuren (UDITE) - bouwde hierop voort inzake het verband tussen publieke waarden en publieke risico’s. De koppeling werd gelegd met onder meer het werk van Mark Moore (Harvard Kennedy School) en Kevin Knight (ISO). Hoe kan 'publiek risico’ worden gedefinieerd en beschouwd? En hoe kan het begrip verbonden worden met het publieke domein en de besturing ervan?

  Lees meer
 • Het gelijk van de professional
  1-12-2015

  Het gelijk van de professional

  Rob Wagenaar

  Na de grote problemen met de N-Z lijn van de Amsterdamse metro, werd Gerard Scheffrahn medeverantwoordelijk voor de realisatie en indienststelling van de nieuwe metrolijn. “De volwassen professionals waar wij mee werken, hebben allemaal hun eigen ideeën over hoe iets het beste kan. Vaak gebaseerd op jarenlange ervaring. Maar als iedereen daarnaar gaat handelen, wordt het een zootje. Ik geloof sterk in sturing vanuit de dialoog. Maar als we een lijn hebben afgesproken, dan verwacht ik commitment” (Overmanagement.nl. Nov. 2015)

  Lees meer
 • Ontwikkelingen in goed bestuur
  4-11-2015

  Ontwikkelingen in goed bestuur

  Harry ter Braak

  Publieke organisaties moeten veranderen willen ze de toekomst aan kunnen. Roel Jansen geeft een overzicht van de ontwikkeling van Rekenkamers in de wereld door interviews met markante persoonlijkheden uit diverse landen. Nanko Boerma benadrukt dat waardevolle verbindingen essentieel zijn voor een succesvolle toekomst van de publieke organisaties. Tobias Kwakkelstein e.a. benadrukken dat een omslag in werken en denken essentieel is. Verschillende interessante perspectieven al met al.

  Lees meer
 • Weerbare gemeenten
  15-10-2015

  Weerbare gemeenten

  Peter Van Essen

  Hennepteelt, synthetische drugs, illegale activiteiten van Motorclubs en nog enkele andere strafbare feiten staan in Zuid Nederland volop in de belangstelling. De gemeenten zijn zich bewust dat een aantal vormen van criminaliteit meer dan gemiddeld voorkomt en voor problemen in de samenleving zorgt. Het strafrecht waar criminaliteit doorgaans mee wordt bestreden, is een te beperkte noemer om ondermijnende criminaliteit mee op te lossen. De kern van ondermijnende criminaliteit ligt in het feit dat criminelen op gezette tijden afhankelijk zijn van acties in of door de bovenwereld. De overheid heeft mogelijkheden om dit te voorkomen dan wel tegen te gaan. Steeds meer gemeenten zijn zich hier van bewust en proberen een aanpak te ontwikkelen. De opgave voor gemeenten is niet om criminaliteit te gaan bestrijden. Dat is het domein van OM en politie die zich daarbij van het strafrecht bedienen. De opgave voor gemeenten is om een weerbare overheid te zijn, die gelijke kansen biedt en verplichtingen oplegt aan een ieder die in de gemeente werkt of woont. De gemeentelijke organisatie is er op gericht misbruik te voorkomen en om daar waar het toch optreedt, tegen te gaan. Zij kan daarbij het eigen, brede instrumentarium inzetten.

  Lees meer
 • Een -ICT- adviseur die deugt
  13-10-2015

  Een -ICT- adviseur die deugt

  Rob Wagenaar

  Toch maar weer eens een columm over goede adviseurs en wat voor “game changing” er nodig is om die binnen te krijgen. Mijn lijfdagblad had daar een positief verhaal over, op zich al heel bijzonder: positief berichten over adviseurs. Geen technocratische kille aanbesteding, aandacht voor de relatie met de klant, focus op de voorkant: wat is echt het probleem, een bureau dat de professie (en niet het geld of de groei) voorop zet. Ingewikkeld: nee dus. Uit de mode geraakt door verkeerd begrepen efficiency en koud watervrees: ja dus. Ik ben blij. Er is hoop!

  Lees meer
 • Over adviseurs, innoveren en congresseren
  28-9-2015

  Over adviseurs, innoveren en congresseren

  Rob Wagenaar

  Adviseurs kan je alleen met geweld naar congressen krijgen is mijn ervaring. Zeker als er niet te acquireren valt en er dus vooral vakgenoten rondlopen. Laat staan als het ook nog internationaal is. En er een zekere prijs voor moet worden betaald. Maar de uitzondering bevestigt de regel en zo waren er in de 3e week van september toch 300 collega’s uit 33 landen in Noordwijk aanwezig op de 3e International ICMCI Consultancy conference, dit keer georganiseerd door de  Ooa en de Roa. Een impressie.

  Lees meer
 • Tafel Casuïstiek
  28-9-2015

  Tafel Casuïstiek

  Alinda van Bruggen

  Op 10 september startte de Tafel Casuïstiek, een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van BZK en wethouders Sociaal domein. Tijdens de Tafel Casuïstiek brengen wethouders situaties ter sprake, waar hun inwoners en zij zelf tegenaan lopen binnen het sociaal domein en die mogelijk te wijten zijn aan weeffouten in het systeem. Doel van het project is het identificeren van belemmeringen voor gekanteld werken en waar mogelijk het realiseren van oplossingen, in de lokale werkwijze en waar dat nodig en mogelijk is, in landelijke regelgeving. De eerste Tafel Casuïstiek heeft inmiddels plaatsgevonden in Utrecht. Er waren wethouders aanwezig uit Utrecht, Apeldoorn, Almere, Venray, Geldrop Mierlo, Meppel en Westerveld. Ook was er ambtelijke ondersteuning vanuit de ministeries die het dichtst betrokken waren bij de ingebrachte casuïstiek en vanuit de VNG. Alinda van Bruggen en Peter van Essen begeleiden dit project.

   

  Lees meer
 • Boeken over besturing in perspectief
  16-9-2015

  Besturing in perspectief

  Harry ter Braak

  Er wordt veel geschreven over de besturing van allerlei (semi)publieke organisaties. Boers en Brongers maken de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk. De vereniging van griffiers werkt de grip op samenwerking uit en de WRR maakt de noodzaak van de inzet van derden in de governance van semipublieke organisaties bespreekbaar. Voor managers en controllers die bij willen houden wat er zich op dit vlak ontwikkelt, literatuur die niet over het hoofd gezien mag worden.

  Lees meer
 • Interview met Ooa voorzitter Jan Willem Kradolfer
  16-9-2015

  Interview met Ooa voorzitter Jan Willem Kradolfer

  Een interview met Jan Willem Kradolfer, Managing Partner van WagenaarHoes en voorzitter van de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa), de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs in Nederland. Op de site van consultancy.nl  Lees verder

  Lees meer
 • Nieuwe simulatie Sturen op transformatie sociaal domein
  16-9-2015

  Nieuw simulatie-aanbod voor raadsleden, portefeuillehouders en ambtelijke kernspelers:

  Alinda van Bruggen

  De transitie van de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein naar gemeenten is beter verlopen dan velen hadden verwacht, dank zij grote inzet van velen. Maar dit is pas het begin. Gemeenten en zorgaanbieders zijn volop bezig met de transformatie. Het doel van de decentralisatie van taken naar de gemeente was en is immers om het anders en beter te gaan doen. Maar hoe stuurt u eigenlijk op die transformatie? Heeft u een helder beeld waar het naar toe moet, wie dat moet doen en hoe u kunt zien of het goed gaat? En stuurt u wel samen in dezelfde richting? Wat is de goede balans tussen sturen en ruimte geven als het gaat om transformatie? En welke rol kan de gemeente daarin spelen? Vragen die sterk bepalend zijn voor waar uw gemeente in 2018 staat. Om u, als portefeuillehouder, raadslid of ambtelijke kernspeler te ondersteunen bij het vinden van uw eigen antwoorden op deze vragen heeft de VNG een nieuw aanbod: een simulatie, ontwikkeld door WagenaarHoes, over sturen op transformatie in regionaal verband.

  Lees meer
 • Cultuurverandering: van denken naar doen!
  28-8-2015

  Cultuurverandering: van denken naar doen!

  Rob Wagenaar

  Met de Republikeinse en Democratische caucuses voor de deur, is de tijd rijp om de balans op te maken. Change!  was de verkiezingsbelofte van senator Barack Obama. Alle pijlers in de campagne werden gericht op het perverse systeem: verander de regels en daarmee een corrupte cultuur. Maar na bijna twee ambtstermijnen  is het lastig om bewijsvoering voor het slagen van die verandering te benoemen. Het proces in de VS staat symbool voor veel organisaties die zich ten doel stelden fundamenteel te veranderen: te hoge verwachtingen van een papieren waarheid. Moeten we over cultuurverandering spreken als een vervlogen paradigma?

  Lees meer
 • Hoe goed zijn we eigenlijk?
  13-8-2015

  Hoe goed zijn we eigenlijk?

  Rob Wagenaar

  Tussen de beklimmingen in de Zwitserse Alpen door, heb ik mijn gedachten laten gaan over het voor ons vak relevante nieuws uit Nederland. De politiereorganisatie gaat een paar jaar langer duren, na het Fyra debacle nu ook een vertrouwenscrises bij de NS i.v.m. gemanipuleerde aanbesteding, Imtech krijgen we maar niet uit de crisis en dreigt nu om te vallen. Waarom lukt het ons niet om deze rampspoeden te vermijden. Zijn wij niet beter of verschuilen we ons achter ontlastende omstandigheden. Ons soort volk wordt er onvoldoende snel bijgehaald: dat zal het zijn!

  Lees meer
 • Gemeente Bernheze neemt besluit over de bestuurlijke toekomst
  17-7-2015

  Gemeente Bernheze neemt besluit over de bestuurlijke toekomst

  Vanaf december 2014 heeft WagenaarHoes Organisatieadvies de gemeente Bernheze ondersteund bij het komen tot een visie op de bestuurlijke toekomst.

  Lees meer
 • Bestuurlijk incidentmanagement sociaal domein
  17-7-2015

  Bestuurlijk incidentmanagement sociaal domein

  WagenaarHoes verzorgde in opdracht van het Ministerie van BZK, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging zes regionale bijeenkomsten voor burgemeesters en portefeuillehouders over incidentmanagement in het sociaal domein. 

  Lees meer
 • Vacature
  2-7-2015

  Vacature

  WagenaarHoes is een gerenommeerd én ambitieus bureau dat voortdurend in beweging is op de kernthema’s strategie, leiderschaps-ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Vanuit deze kernthema’s benaderen wij steeds opnieuw de vraagstukken van morgen, die vaak vandaag al relevant zijn. Wij zijn actief in zowel de publieke als de zakelijke markt. Voor professionals die zich thuis voelen bij dit profiel, vormt ons bureau een interessante propositie. En wij versterken ons graag met hen. Dat is meestal versterking door nieuwe, stevige en relevante ervaring op een van deze thema’s, vaak in combinatie met een authentieke blik daarop en met de juiste rolopvatting als adviseur.

  Lees meer
 • Verbonden partijen: toekomst besturen
  1-7-2015

  Verbonden partijen: toekomstvast besturen

  Harry ter Braak

  Verbonden partijen vervullen steeds vaker een belangrijke rol voor gemeenten. Gemeenteraden zijn ontevreden over de mogelijkheden invloed uit te oefenen. De focus ligt daarbij vaak op het beheersen van risico’s en verbeterd opdrachtgeverschap. Bij onderzoek naar de praktijk blijkt de rol van eigenaar onderschat te worden. De eigenaar is als eerste verantwoordelijk voor de duurzaam adequate governance en daar zijn andere  belangen in het geding, soms strijdig met die van de opdrachtgever. Dat krijgt te weinig de aandacht. Lees meer

  Lees meer
 • Hoezo: 70 % van de veranderprojecten mislukt?
  22-6-2015

  Hoezo: 70 % van de veranderprojecten mislukt?

  Rob Wagenaar

  Al sinds vele jaren (15 -20 jaar zeker) verschijnen er met de regelmaat van de klok, boeken, artikelen, seminaraankondigingen waarin wordt gesteld dat 70 % van de veranderprojecten mislukt. Even Googlen levert een overzicht, maar ik zie ook bekende Nederlandse auteurs deze kreet met regelmaat slaan. Ik kan u echter vertellen dat het niet klopt! U en ik wisten dat al, maar nu wordt dat ook met degelijk onderzoek onderbouwt. Veranderkunde van de ondergang gered!

  Lees meer
 • Jeugdhulpregio’s geven weinig aandacht aan managen risico’s
  17-6-2015

  Jeugdhulpregio’s geven weinig aandacht aan managen risico’s

  De transities in het jeugdhulpstelsel hebben de gemeenten voor flinke uitdagingen gesteld. Men moest in korte tijd een nieuw en voor velen onbekend beleidsterrein zien te organiseren, terwijl een efficiencykorting van tot wel 40% werd opgelegd. Omdat een regionale organisatie op een aantal terreinen efficiënter is, en om capaciteit en kennis te bundelen, zijn in het hele land regionale samenwerkingsverbanden opgezet. Hoewel de verbanden sterk verschillen in (juridische) vorm, grootte en takenpakket, komen ze wel grotendeels voor dezelfde risico’s te staan. Hoe wordt gehandeld wanneer een gecontracteerde zorgaanbieder failliet gaat? Wat als er capaciteitstekorten optreden? Hoe kan de democratische legitimiteit gewaarborgd worden als de uitvoering verder van de gemeenteraad komt te staan? En wat moet er gebeuren als de gemaakte kostenvereveningsafspraken niet tot voldoende lokale inzet aanzetten?

   

  Lees meer
 • Boeken over de bankenwereld, platformen en de wereld van de IT-audit
  4-6-2015

  Verschillende met forse opgaven belaste werelden

  Harry ter Braak

  Joris Luijendijk neemt de lezer mee in de bankenwereld van de Londense city. Maurits Kreijveld en medewerkers neemt hen mee in de wereld van de platformen. Arno Nuijten en Mark van Twist beschouwen met collega’s de wereld van de IT-audit. Buiten gewoon boeiende belevenissen dienen zij op.

  Lees meer
 • Spannend afscheid nemen van een goeroe die daar wars van is!
  3-6-2015

  Léon

  Rob Wagenaar

  Mensen hebben behoefte aan voorbeelden, rolmodellen, helden waar ze zich aan kunnen spiegelen. Een “profession in the making” heeft daar zelfs heel veel behoefte aan. Het lijkt of het adviesvak, zeker in de Nederlandse context, weinig op heeft met de goeroes in onze professie. Maar zoveel zijn er ook - helaas- niet. Deze maand hing zo’n held zijn toga aan de wilgen en hield hij zijn emeritaatsrede als hoogleraar Advieskunde. Wat maakte Prof. Dr. Leon de Caluwé tot een voorbeeld?

  Lees meer
 • 5 lessen over het sociaal domein
  19-5-2015

  Open deuren of eyeopeners?

  Alinda van Bruggen

  Sinds eind 2013 hebben wij – deels in opdracht van de VNG - met een groot aantal portefeuillehouders, raden en betrokken ambtenaren simulaties gedaan over hun rol in het sociaal domein.  Met bestuurders uit meer dan 80 gemeenten verkenden wij zo de vraagstukken en dilemma’s die zij in hun eigen lokale en regionale situatie kunnen gaan tegenkomen. Elke simulatie leverde een groot aantal leerpunten op voor de deelnemers: over de (uit-)werking van het door hen ingerichte systeem, over eventuele blinde vlekken, maar ook over de effecten van hun eigen gedrag en manier van kijken. Vaak indringende leerpunten, doordat de setting en de casussen op de eigen situatie toegesneden zijn.

  Lees meer
 • Professionaliteit in het PO
  19-5-2015

  Professionaliteit in het PO

  Hans van Gansewinkel

  Op donderdagavond 16 april organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies alweer het derde goede gesprek voor bestuurders van koepels uit het primair onderwijs. Thema: professionaliteit. Hoe borg je professioneel handelen van bestuur, directies, leraren en bedrijfsbureau. Waar organiseer je als bestuurder, waar verleidt je en waar laat je het aan de professional zelf!

  Lees meer
 • Een bureau, daar wil ik voor werken!
  12-5-2015

  Een bureau, daar wil ik voor werken!

  Rob Wagenaar

  Het zijn verwarrende tijden voor externe professionals. Is de heilige graal nu om als zelfstandig professional door het beroepsleven te gaan? Of moet je je  aansluiten bij een bureau? Of is een netwerk van gelijkgestemden het eigentijdse antwoord op professionele eenzaamheid. Men is zoekende en alle vormen vinden hun voor- en tegenstanders en kennen hun voor- en nadelen. Een verkenning en stellingname.

  Lees meer
 • Boeken over risicomanagement
  30-4-2015

  Risicomanagement in de schijnwerpers

  Harry ter Braak

  Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht. Thinka Bor-Reijinga en Gert van der Kolk beschrijven hoe je als organisatie klaar (risk-readiness) kunt zijn voor het hanteren van risico’s. Het accent ligt op de soft controls. Martin van Staveren vertelt in het op zijn proefschrift gebaseerde boek wat risicogestuurd werken vereist. Hij brengt meer balans tussen de verschillende organisatorische perspectieven op risicomanagement. Het rijk heeft een digitale toolbox ontwikkeld met handreikingen voor proportionele bestuurlijke omgang met risico’s en verantwoordelijkheden. Daar gaat het meer om het inzicht in wat burgers verwachten en wat dat aan organiserend en communicerend vermogen van de overheid vraagt.

  Lees meer
 • De informatie-paradox
  13-4-2015

  De informatie-paradox

  Rob Wagenaar

  Informatie over van alles en nog wat is tegenwoordig snel te krijgen. Je hoeft geen boek meer te lezen, geen blad meer open te slaan: met een zoekmachine en een paar clicks heb je de beste PowerPoints of een gedegen samenvatting over jouw onderwerp. Starten met een Wiki-definitie en dan doorzoeken. En dat geldt zeker voor management ‘stuff’. Het is gratis en makkelijk toegankelijk. Dat gegeven inspireert vele kritische schrijvers over ons vakgebied om onze bestaansgrond als adviseurs ‘im Frage’ stellen. “Jullie zijn toch kenniswerkers? En juist die kennis is nu van iedereen: op straat te krijgen!” Ik heb een iets andere kijk hierop!

  Lees meer
 • Hordes in de praktijk van wijkteams
  25-3-2015

  Hordes in de praktijk van wijkteams

  Paul Geertsema

  De magische datum van 1-1-2015 is gepasseerd, de transities in het sociaal domein zijn een feit. Hoe gaat het nu in de praktijk? Ik heb de afgelopen maanden bij meerdere wijkteams mogen meekijken en een aantal dingen valt mij op.

  Lees meer
 • Column over teambuilding
  17-3-2015

  Meall a Buachaille

  Rob Wagenaar

  Vooral bij multinationals is er weer veel aandacht voor de hechtheid van teams en dus ook voor het werken daaraan. Door de jaren heen heb ik allerlei aanpakken zien komen en gaan. Recentelijk gaan teams meer en meer voor een echte ervaring. Samen iets beleven, buiten het gebruikelijke. En of je dat maar wil arrangeren als consultant. Consultainment? Of veel meer dan dat!

  Lees meer
 • Strategie en repertoire zorgaanbieder
  8-3-2015

  Zorgaanbieder koersvast in samenspel met gemeente

  De Raad van Bestuur van een grote zorgaanbieder heeft ons gevraagd te helpen om het bestuur, de teamleiders en managers alert te maken op de dynamiek en spanningsvelden waarin zij in de nieuwe verhoudingen rond te WMO moeten acteren en op het repertoire dat daarin kan helpen.

  Lees meer
 • Boeken over governance
  6-3-2015

  Governance: verschillende perspectieven op democratie

  Harry ter Braak

  Ik neem een toenemende belangstelling bij auteurs waar over de toekomst van de overheid. Het aantal boeken daarover stijgt feitelijk. De democratie heeft daarbij in de governance de bijzondere aandacht.

  Lees meer
 • Risicomanagement jeugdzorg
  2-3-2015

  Risicomanagement jeugdhulp in regionale arrangementen

  Erik Koopman (1992) start op 2 maart bij WagenaarHoes met een onderzoek naar verschillen in de wijze waarop het risicomanagement ten aanzien van de jeugdhulp is vormgegeven in de huidige regionale arrangementen. Erik is vijfdejaars Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Lees meer
 • Bestuurlijke sensitiviteit
  20-2-2015

  Ambtenaren en bestuurders in goed samenspel

  Onze training bestuurlijke sensitiviteit leert ambtenaren en bestuurders wat nodig is voor het goede samenspel dat de organisatie succesvol maakt.

  Lees meer
 • Werken in wijkteams
  19-2-2015

  Simulatie Werken in wijkteams

  Het sociale wijkteam of gebiedsteam heeft in veel gemeenten een prominente rol gekregen in het sociaal domein. Het succes van de nieuwe werkwijze, van de integrale benadering en de transformatie begint in veel gevallen bij het wijkteam. Het is vaak nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen, om werkwijzen en afspraken te toetsen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

  Lees meer
 • Column over 'superbestuurder' Rijk
  17-2-2015

  Er is er maar één (1) de baas!

  Rob Wagenaar

  Topambtenaar Jaap Uijlenbroek pleit in het FD van jl. zaterdag voor een super-SG, één CEO die boven de 11 secretarissen-generaal staat. En Jaap weet waarover hij praat, in een vorige leven was hij 5 jaar directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Eindelijk kunnen er dan eens knopen worden doorgehakt bij de hervorming en efficiencyslagen die het Rijk moet maken. De roep om een sterke man! Zou het werken?

  Lees meer
 • Innovatie in het sociaal domein
  27-1-2015

  Innovatie in het sociaal domein

  De transitie is een feit: de drie grote decentralisaties zijn formeel klaar. Maar dat is pas het begin. De transformatie die nodig is in het sociaal domein moet nog plaatsvinden. Op het KING-jaarcongres verzorgde WagenaarHoes de workshop Van transitie naar transformatie: effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie.

  Lees meer
 • Boeken over strategie en overhead
  2-1-2015

  Strategie en overhead

  Harry ter Braak

  In de huidige maatschappelijke context, waarin crises en innovatie om de aandacht strijden, vormt de strategie een belangrijk vraagstuk voor iedere bestuurder, manager en controller. Tegelijkertijd is het belangrijk naar de kosten te kijken. De verlaging van de kosten voor de overhead vormt daarin een belangrijke factor. Hierna worden drie boeken besproken die kunnen bijdragen aan het werken aan een actueel strategisch inzicht, ook in wat de overhead daarin betekent. Drie boeken, met bijdragen van vele auteurs, alle met zeer wetenschappelijk verantwoorde bijdragen.

  Lees meer
 • De paus als changeagent - column
  2-1-2015

  De paus als changeagent

  Rob Wagenaar

  Deze week mooi nieuws over de paus. Aan de vooravond van Kerstmis houdt hij een toespraak voor zijn eigen staf (de Curie) en veegt ze de mantel uit met een scherpe analyse over gedrag en omgangsvormen van de ‘heren’(sic!). Naast vele andere vernieuwingen is nu zijn eigen organisatie aan de beurt. Ik hoop dat hij Machiavelli kent en zich professioneel laat influisteren over de effecten van zijn handelen. Wat zou de volgende stap zijn?

  Lees meer
 • WH bij beste dienstverleners '14
  22-12-2014

  Beste dienstverleners bestuur en organisatie

  Aan het eind van het jaar is het de tijd van de lijstjes. Wij zijn blij dat in het lijstje voor beste dienstverleners voor de overheid, WagenaarHoes op nummer 2 is geëindigd in de categorie Bestuur en organisatie. Onder overheidsprofessionals is onze dienstverlening gewaardeerd met een 7,7.

  Lees meer
 • Simulatie gebiedsteams
  12-12-2014

  Sociale wijkteams en gebiedsteams klaar voor de start

  Overal in het land bereiden gebiedsteams of sociale wijkteams zich voor op de rol die zij per 1 januari 2015 gaan vervullen. Voor veel teamleden (en projectleiders) is het nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

  Lees meer
 • Identiteitsverlies - column
  8-12-2014

  Identiteitsverlies

  Cultuur en cultuurverandering is weer ‘hot’. Bij bijna elke majeure organisatie-uitglijer wordt daarin zowel de oorzaak als het heil gezocht. Of het nu woningcorporaties zijn, ICT-deconfitures bij de overheid, problemen bij accountants of het matig functioneren van De Nederlandsche Bank, de cultuur is oorzaak en remedie. DNB moest zich volgens de politiek zelfs op korte termijn een nieuwe cultuur aanmeten: morgen om 14.00 gedragen wij ons allemaal anders! Wat is het toch dat cultuur zo ongrijpbaar, en cultuurverandering zo lastig maakt. Een hink-stap-sprong-verkenning.

  Lees meer
 • Decentralisaties in uitvoering
  28-11-2014

  Decentralisaties in uitvoering

  Op 13 november vond het congres Decentralisaties in Uitvoering plaats in het WTC in Rotterdam. Meer dan 1000 deelnemers lieten zich inspireren door verschillende programmaonderdelen. Alinda van Bruggen en Paul Geertsema verzorgden met Koen Rijks van Impegno de deelsessie Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap.

  Lees meer
 • Rolneming bestuurders PO
  27-11-2014

  ‘Rolneming’ als bestuurder in het primair onderwijs

  Bestuurders in het primair onderwijs ontmoetten elkaar dit najaar bij WagenaarHoes voor een goed gesprek over het thema rolneming. Hoe bereik je als bestuurder dat de mensen in je organisatie op een professionele manier hun rol nemen? Op zo’n manier dat het onderwijs voor leerlingen daar beter van wordt.

  Lees meer
 • Column Business of ambacht
  21-11-2014

  Business of ambacht

  Rob Wagenaar

  Lees meer
 • Toezichthouders PO-raad
  10-11-2014

  Hoe toetst de toezichthouder het bestuurlijk vermogen?

  De PO-Raad organiseerde op 30 oktober een toezichthoudersconferentie.

  Lees meer
 • Leiderschapstraject Haarlemmermeer afgerond
  6-11-2014

  Leiderschapstraject gemeente Haarlemmermeer afgerond

  Leiderschap in roerige tijden: de ontwikkelingen bij gemeenten vragen ook om successen te vieren. Een groep managers van Haarlemmermeer heeft dat in hun LeiderschapsOntwikkelingsTraject (LOT) van WagenaarHoes letterlijk genomen. Zie hieronder een impressie van hun traject en hun ‘cadeau’ aan de organisatie.

  Lees meer
 • Pensioensector in beweging
  5-11-2014

  Rondetafelbijeenkomst over ontzaffing in pensioensector

  Esmé Wiertz

  Op 18 september 2014 hebben we een rondetafel over pensioenen georganiseerd waarin het thema 'ontzaffing' centraal stond (van Zelf Administrerend Fonds). Kernvraag: is het splitsen in een ‘Fonds met een bestuur’ en een grote ‘Uitvoeringsorganisatie met een RvC’ succesvol gebleken? Een boeiend thema waaraan uit verschillende invalshoeken van de pensioensector enthousiaste bijdrages zijn geleverd.

  Lees meer
 • Accreditatie WagenaarHoes
  30-10-2014

  ACP-accreditatie verlengd

  WagenaarHoes Organisatieadvies is opnieuw ACP-geaccrediteerd (‘Accredited Consulting Practise’). Onze opdrachtgevers hebben hiermee de zekerheid te werken met een adviesbureau dat beschikt over gekwalificeerde medewerkers. Vrijwel al onze medewerkers zijn Certified Management Consultant (CMC), en hebben minimaal vijf jaar ervaring met het werken in complexe adviesopdrachten.

  Lees meer
 • Masterclass erfgoed
  29-10-2014

  Conceptontwikkeling herbestemming erfgoed

  In opdracht van de Provincie Overijssel organiseert WagenaarHoes in november en december 2014 een masterclass over conceptontwikkeling bij de herbestemming van erfgoed.

  Lees meer
 • Decentralisaties sociaal domein
  30-9-2014

  Samen aan het werk om het sociaal domein te transformeren

  Gaan gemeenten en zorgaanbieders het redden, of ontstaan er na 1 januari grote problemen in de jeugdzorg? De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg heeft haar zorgen uitgesproken over de gevolgen van de onzekerheid waarin veel zorgaanbieders nog verkeren ten aanzien van de contractering door gemeenten.

  Lees meer
 • Simulatie voor raadsleden
  19-9-2014

  Opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein

  De nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein hebben grote consequenties voor uw gemeente en dus ook voor u als raadslid. Om u daarop voor te bereiden heeft de VNG een nieuw aanbod ontwikkeld: een levensechte simulatie op regionaal niveau voor raadsleden.

  Lees meer
 • Nieuwe adviseurs verbonden aan WagenaarHoes
  11-9-2014

  Nieuwe adviseurs verbonden aan WagenaarHoes

  Per 1 september zijn Ronald Bos, Paul Geertsema en Joan Pluijmert als adviseur verbonden aan ons bureau. Zij versterken het adviesteam van WagenaarHoes in zowel de zakelijke als publieke markt. Ronald Bos zal daarnaast ook bijdragen aan de activiteiten van de WagenaarHoes Academie.

  Lees meer
 • Dialoog or en bestuurder
  11-9-2014

  De strategische dialoog tussen or en bestuurder

  Het tijdschrift ORstrategie en beleid heeft een themanummer uitgebracht over de or, de bestuurder en hun strategische dialoog. In dit nummer is het artikel van Luuk Verburgh opgenomen: De medezeggenschapsdialoog als samenwerkingsmodel tussen or en bestuurder.  

  Lees meer
 • Lekker douchen!? - column
  6-8-2014

  Lekker douchen!?

  Rob Wagenaar

  In onze vakantie, maar voor de professionele reizigers onder ons ook veel daarbuiten, staan wij ‘s ochtends onder een andere douche. Niet dat vertrouwde natte hok van thuis. Door de jaren heen -in vele binnen- en buitenlanden- hebben douches zich voor mij ontwikkeld tot een majeur verwonder- en vaak ook irritatiepunt. Hoe moeilijk is het om een basale goed functionerende douche te ontwerpen? Heel moeilijk!!

  Lees meer
 • Advies Oude IJsselstreek
  4-7-2014

  Advies aan gemeente Oude IJsselstreek

  Harry ter Braak heeft op verzoek van de fracties Lokaal Belang GVS en CDA Oude IJsselstreek een inventarisatie gemaakt van de ontstane politieke situatie in de gemeente Oude IJsselstreek. Afgelopen maandag heeft hij zijn advies voorgelegd in een gezamenlijke fractievergadering.

  Lees meer
 • Simulatie jeugdhulp
  26-6-2014

  Simulatie bestuurlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

  Op dinsdagmiddag 17 juni 2014 namen ruim 50 gemeentebestuurders deel aan het VNG-deelcongres over de nieuwe gemeentelijke taken ten aanzien van de jeugdhulp en het daarbij behorende bestuurlijk opdrachtgeverschap.

  Lees meer
 • Woningcorporaties
  23-6-2014

  Corporaties lijken verkeerde focus te ontwikkelen

  In onze advisering aan woningcorporaties zien we een toenemende vraag naar de ontwikkeling van een visie op de maatschappelijke betekenis (incl. verdienmodel), maar ook dat van het veranderende toezicht. WagenaarHoes heeft naast specifieke kennis van de sector, ervaring met stelsel- en samenwerkingsvragen in andere sectoren in het publiek domein (o.a. gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen, onderwijs en bibliotheken).

  Lees meer
 • Leergang afgerond
  20-6-2014

  Leergang Aan het stuur in netwerken afgerond

  Op donderdag 19 juni heeft in de Retraiterie Rottemeren de slotbijeenkomst van de leergang Aan het stuur in netwerken plaatsgevonden. De deelnemers hebben onder toeziend oog van Stavros Zouridis en Cees Paardekooper de door henzelf geschreven paper gepresenteerd.

  Lees meer
 • Rondetafel medezeggenschap
  2-6-2014

  De medezeggenschapsdialoog in crisistijd

  Op 23 mei vond een rondetafelbijeenkomst over medezeggenschap plaats over de uitkomsten van ons onderzoek naar de verandering in de dialoog en samenwerking  tussen ondernemingsraad en bestuurders ten tijde van crisis, inclusief de relatie met de achterban. Voorzitters van ondernemingsraden van verschillende organisaties wisselden onderling ervaringen uit vanuit de eigen motivatie om plaats te nemen in de OR en over actuele thema’s als herstructurering door de crisis.

  Lees meer
 • Gemeente Weesp
  27-5-2014

  Nieuwe opdracht bij gemeente Weesp

  WagenaarHoes ondersteunt Gemeente Weesp bij het leiding en sturing geven aan organisatie-ontwikkeling in relatie tot gemeentelijke (her)positionering. Daan van der Spek gaat per 10 juni aan de slag als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur.

  Lees meer
 • Nieuwe colleges
  14-5-2014

  Nieuwe colleges presenteren akkoorden

  Gemeente Delft heeft vrijdag 9 mei het coalitieakkoord getekend. Harry ter Braak heeft de totstandkoming hiervan begeleid, lees hier het nieuwsbericht. In Gemeente Waalwijk is het coalitieprogramma op donderdag 8 mei gepresenteerd. Stavros Zouridis, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en parttime verbonden aan WagenaarHoes, heeft de onderhandelingen begeleid. Lees hier het nieuwsbericht

  Lees meer
 • Kanteling sociaal domein
  9-5-2014

  Kantelen zonder wankelen - het belang van stevige schoenen

  Het ‘keukentafelgesprek’ maakt furore. Zo kunnen we vaststellen na afloop van de goed bezochte slotconferentie van ‘De Kanteling’ op 25 maart 2014. Met dit project hebben VNG en BZK de afgelopen jaren de paradigmawisseling die met de Wmo is ingezet prominent geagendeerd en ook daadwerkelijk ondersteund.

  Lees meer
 • Burgemeestersblad
  9-5-2014

  Sturen op spanningsbogen

  In het Burgemeestersblad van april 2014 staat een artikel over de bijdrage die Harry ter Braak van WagenaarHoes heeft geleverd op de Lochemconferentie.

  Lees meer
 • Koninklijke onderscheiding Rob Wagenaar
  25-4-2014

  Koninklijke onderscheiding voor Rob Wagenaar

  Op 25 april 2014 is Rob Wagenaar, oprichter en associé van WagenaarHoes, Koninklijk onderscheiden in zijn woonplaats Utrechtse Heuvelrug. Rob is een entrepreneur, stimulator en gedreven persoonlijkheid.

  Lees meer
 • Sociaal domein: meer verdienen, minder verdelen
  24-3-2014

  Zoektocht naar nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid – meer verdienen, minder verdelen

  Cees Paardekooper

  Zo! De verkiezingen zijn achter de rug. De coalitiebesprekingen gaan van start. Het kabinet zal de komende maanden met verdere uitwerkingen komen hoe de decentralisaties verder vorm krijgen. En niet onbelangrijk: meer zekerheid (moeten) geven over de budgettaire kaders. Gemeentelijke organisaties en hun partners gaan op basis daarvan volgende stappen zetten in het complexe implementatieproces in het sociaal domein.

  Lees meer
 • Slim samenwerken in de gemeente van morgen
  7-2-2014

  Slim samenwerken in de gemeente van morgen

  WagenaarHoes Organisatieadvies en Native hebben tijdens de slim samenwerkendag van de VNG op 5 februari hun ideeën gepresenteerd over hoe de gemeente van morgen stabiele informatievoorziening kan realiseren in veranderende netwerken.
  Zie hiervoor www.slimsamenwerkendag.nl 

  Lees meer
 • Samenwerking sociaal domein
  5-2-2014

  Versterking opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein

  De VNG en WagenaarHoes ondersteunen gemeenten bij het slim samenwerken op het sociaal domein. In een simulatie op regionaal niveau kun u de praktijk van het sociaal domein medio 2015 nu al verkennen. De simulatie wordt aangepast op uw eigen functie en speelt in op uw regionale setting. De kernthema's tijdens de simulatie zijn: goed (gedeeld) opdrachtgeverschap, succesvol samenwerken en lerend organiseren / lerende stelselontwikkeling.

  Lees meer
 • Samenwerking Dommelvallei
  31-1-2014

  Inwoners praten mee over samenwerking Dommelvallei

  De gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop Mierlo denken actief na over de toekomst en betrekken daar actief burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties bij. De gemeenschap bepaalt immers haar eigen dynamiek en ambities en daarmee haar identiteit. Het is goed dat gemeenten vanuit dat besef hun eigen rol willen definiëren en samenwerken met allen die actief willen zijn. Wagenaarhoes mag het proces helpen organiseren en ondersteunen.

  Lees meer
 • Nieuw magazine: Taal en verbeelding
  16-12-2013

  Nieuw magazine: Taal en verbeelding

  Vandaag verschijnt WagenaarHoes Magazine 30, Taal en verbeelding - over kritische reflectie en krachtige mogelijkheden. Wij denken met dit magazine u een goede eindejaarsoverdenking  mee te geven over taal en beeld.

  Lees meer
 • Valkenburg aan de Geul
  3-12-2013

  Herstellen van vertrouwen

  Guido von Grumbkow is momenteel in opdracht van het college van Valkenburg aan de slag om het vertrouwen van college, management en ondernemingsraad in elkaar te herstellen.

  Lees meer
 • Goed onderwijs
  29-11-2013

  Goed onderwijs

  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, is een opgave waar veel scholen(koepels) voor staan. Wij ondersteunen door zowel de docenten in hun kracht te zetten als de meerwaarde van scholenkoepels te versterken.

  Lees meer
 • Eerste overheid in kruiend ijs
  14-11-2013

  Eerste overheid in kruiend ijs

  Het nieuwe nummer van Bestuurskunde, het wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Bestuurskunde, is uit. Centraal staat het thema De gemeente als eerste overheid. WagenaarHoes-adviseur Cees Paardekooper is een van de redacteuren van dit themanummer.

  Lees meer
 • Archief van nieuwsberichten

  Archief van nieuwsberichten en magazines

  Om verder te kijken in het archief van nieuwsberichten verwijzen wij u naar deze pagina: Archief.

  Lees meer