Terug naar Taal en verbeelding Download magazine 30

Taal en verbeelding

Kritische reflectie en krachtige mogelijkheden

16-12-2013

Taal is van alle tijden. Maar in al die tijden, op verschillende plekken en bij andere volkeren heeft taal ook altijd de beperking van het woord. Voor gedachten, gevoelens, beleving en verbeelding in wat mensen heel precies met elkaar willen delen, schieten woorden eigenlijk tekort. Met die beperking valt te leven. Maar het is wél lastig. Zeker wanneer mensen met elkaar moeten communiceren vanuit hun professie, met collega’s of in het gesprek met de klant. Tijd is beperkt, communicatie moet liefst in één keer goed verlopen. Onbedoelde of onbewuste effecten van de manier waarop wij spreken (bij schrijftaal is het minder het geval), krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

De totstandkoming van het thema van dit nummer lag al lang vast. In het kader van onze nieuwe website hebben wij natuurlijk zelf veel gewerkt met taal en beelden, en vooral aan het inkorten van bestaande tekst (van een paar honderd webpages naar een kleine honderd) in combinatie met krachtig beeld: vaak met de mensen van WagenaarHoes. En juist tijdens het werk hieraan constateer ik met genoegen dat ook de landelijke Orde van Organisatiedeskundigen en –adviseurs (Ooa), waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, dit thema omarmt. Zie de tekst van de aankondiging van het Ooa College (december 2013) met de hoog- en zeergeleerden Van Twist en Bekman.

Ooa-college: Advisering als bestuurlijk vs organisatieontwikkelingsspel
Terug in de collegebank met Mark van Twist en Adriaan Bekman. Mark van Twist is gefascineerd door taal, met name in hoe door middel van taal (& verhaal) al dan niet verandering is te bewerkstelligen. Uitgangspunt voor zijn bijdrage aan het Ooa-college is dat adviseurs niet alleen zeggen wat we zien maar vooral ook zien wat we zeggen. Adriaan Bekman zal tijdens het college aandacht besteden aan de advisering van het leiderschap als zin-scheppende activiteit in een zich ontwikkelende en veranderende organisatie.

Op de komende Ernst Heijmanslezing van de ROA (Raad van Organisatie-adviesbureaus; WagenaarHoes is lid) en de Ooa gaat het over taal, en wel in een bijzonder vorm (zie ook het eerste artikel in dit magazine).

Dit jaar wordt de lezing uitgesproken door ir. Wiebe Draijer, kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad. De lezing heeft als titel meegekregen: Triple A = de kracht van Allianties, Akkoorden en Aanpakken.   Ondanks dat het vormen van allianties en het sluiten van akkoorden van alle tijden is, lijkt het erop dat er in het huidige tijdsgewricht weer meer naar gegrepen wordt. Wat maakt dat dit nu in veel sectoren in de samenleving gezien wordt als goede aanpak? Is dat ook zo? En zijn de allianties en akkoorden van nu anders van karakter dan in het verleden? In de lezing zal Wiebe Draijer ingaan op deze vragen en daarbij ook aan de orde stellen hoe allianties en akkoorden tot stand komen en wat daarin de rol van de adviseur kan zijn. Het thema zal worden voorzien van een sociaal psychologische verdieping door prof.dr. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

In het verlengde van wat Draijer en Nauta zullen bespreken, denken wij met dit magazine u een goede eindejaarsoverdenking van WagenaarHoes mee te geven over taal en beeld. De mensen van WagenaarHoes wensen u niet alleen veel lees- en kijkplezier toe met dit vernieuwde magazine en onze nieuwe website, maar vooral ook: een gelukkig en gezond 2014!