Terug naar Speelbal of spelverdeler?

Speelbal of spelverdeler?

Adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

Alinda van Bruggen
16-2-2018

Wie wil er nog raadslid worden?

Veel gemotiveerde kandidaten lopen zich warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waarom? Doet de gemeenteraad er eigenlijk nog wel toe? Soms lijkt het er op dat de belangrijke rol van de raad van verschillende kanten ondermijnd wordt. Allerlei vormen van inwonerparticipatie roepen de vraag op waar de raad nog voor nodig is. De tendens naar steeds meer maatwerk roept de vraag op wat nog de betekenis is van kaders die door de raad worden gesteld. En veel raadsleden vragen zich af hoe zij het college nog kunnen controleren bij al dat maatwerk. O ja, en dan zijn er ook nog de wijk- en dorpsraden en allerlei regionale verbanden. Als je daar als raadslid niet op aansluit, wordt jouw domein dan niet heel klein? Maar als je wel aansluit, hoe kun je dan de werkdruk nog hanteerbaar houden?

Lees verder

Het artikel is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd op www.politiekeambtsdragers.nl  en op www.lokaledemocratie.nl