Terug naar Magazine

Risicomanagement in regionale jeugdzorgarrangementen: vertouwen, risicobeheersing en realisme

Verslag rondetafelbijeenkomst risicomanagement van 30 oktober

Harry ter Braak
3-11-2015

Waarom dit thema? De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, per januari 2015, heeft veel aandacht en voorbereidingen gevergd, maar lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen. Een grote prestatie van alle betrokkenen: gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden en de zorgaanbieders. De geslaagde transitie betekent echter niet dat de klus is geklaard. Voor gemeenten is die pas net begonnen. Gaat het lukken om de beleidsdoelen te realiseren, en lukt dat binnen de financiële kaders? De inhoudelijke en financiële risico’s zijn groot en de veelbesproken maar nog niet overal even concreet doordachte ‘transformatie’ is een randvoorwaarde voor succes. Een transformatie die vorm moet gaan krijgen in het nieuw ingerichte regionale systeem, waarin een wisselwerking bestaat tussen de lokale voorzieningen en de regionale voorzieningen en waarin nog veel ontdekt moet worden. Voldoende reden om stil te staan bij de vraag hoe risicomanagement in de regionale jeugdzorgarrangementen kan worden vormgegeven en wat daarin al van elkaar valt te leren.

De ronde tafel werd gehouden op 30 oktober 2015 in het stadhuis van de gemeente Amsterdam op uitnodiging van PRIMO Nederland en WagenaarHoes Organisatieadvies.

Lees hier het verslag geschreven door Eric Frank, Harry ter Braak en Martin van Staveren

Deel deze pagina