Download magazine 28

'Ouderwets' adviseren in moderne tijden

25 jaar partner in verandering

5-6-2012

Ouderwets adviseren in moderne tijden, heeft dat toekomst? Dat is wat wij ons bij WagenaarHoes afvragen. Zeker nu wij dit jaar 25 jaar bestaan is dat voor ons een interessant vraagstuk. Het gaat over ‘het vak’ en de betekenis voor ‘de klant’.

In de afgelopen vijfentwintig jaar is er in de relatie adviseur-opdrachtgever veel gebeurd. De klant heeft zich ontwikkeld, geëmancipeerd. Voor de adviseur is het onvoldoende om alleen de rol van de inhoudelijke expert, die onbetwiste adviezen formuleert, te spelen. Kennis is tegenwoordig ook in het klantsysteem zelf in ruime mate voorhanden. In ons kantoor zijn we daarom, zeker in deze tijd, content met onze ruim tien jaar geleden gekozen strategie: Partner in Verandering.

Lees het magazine online of download in pdf.