Terug naar Magazine

Een samenleving in verwarring?

Over het vluchtelingenvraagstuk en andere maatschappelijke thema's

2-6-2016

Het is zelden het geval dat de samenleving in alle lagen gegrepen wordt door hetzelfde vraagstuk. Of het nu gaat om regeringsleiders, maatschappelijke organisaties, de borreltafel. Of de eettafel thuis: hoe gaan wij om met de vluchtelingenstroom? Opvallend is de strijd om woorden. Om de vluchtelingenstroom … die ons teistert? Op de proef stelt? Kansen biedt? In deze moderne tijd klinkt in de beschouwingen in kranten, op TV en in de commentaren op social media door dat velen een ‘samenleving in verwarring’ zien. En dat is niet alleen aan Nederland gebonden.

Op wereldschaal weten we niet goed hoe om te gaan met toenemende ongelijkheid en conflicten tussen en binnen ‘failed states’. In Europa lijkt het ambitieuze avontuur van de gezamenlijkheid binnen de EU aan erosie onderhevig. En binnenlands nemen voor- en tegenstanders elkaar steeds heftiger de maat, over tal van onderwerpen. Dan doen politici in de Tweede Kamer, maar ook ‘gewone mensen’ in praatprogramma’s op TV en op straat. Dat gaat niet alleen bijvoorbeeld over een steeds terugkomende ‘zwarte pieten’ discussie, maar zeker ook over de opvang van vluchtelingen. De toon van het debat daarbij is fel, en uitwassen zijn ons inmiddels niet onbekend.

Hoe dan ook: zeker waar het gaat om het actuele vraagstuk van vluchtelingen staan wij als samenleving voor een enorme opgave. Een maatschappelijke opgave die ook ons werk als organisatieadviseurs raakt en waar wij graag een bijdrage aan leveren. Net zoals aan andere actuele thema’s die bijvoorbeeld spelen op het sociaal domein en ondermijnende criminaliteit, waarover u in dit magazine meer leest.

Wij hopen dat dit magazine u inspireert en boeit. Als het ook een beetje helpt om de eigen vraagstukken scherper in beeld te krijgen vinden we dat mooi. Maar wellicht roept het juist ook tegenreacties op. Die horen we dan ook graag!

Namens de collega’s van WagenaarHoes,

Jan Willem Kradolfer

directeur

Download het magazine in pdf.