Download magazine 22

Duurzaam ondernemen

kansen in de crisis

1-7-2009

Duurzaam ondernemen staat al langere tijd in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Te midden van een ongekende systeemcrisis rijzen er fundamentele vragen over ondernemerschap in een nieuw tijdperk. Los daarvan zijn veel bedrijven al eerder het pad opgegaan van duurzame waardecreatie. Daarbij worden economische vitaliteit, sociaal kapitaal, omgevingsperspectief en maatschappelijk effect op een innovatieve manier met elkaar verbonden. Verdwijnt een nog pril idee als sneeuw voor de zon in tijden van crisis of blijft een nieuw ondernemingsperspectief juist nu wenken en inspireren? Daarover gaat dit WagenaarHoes Magazine.