Terug naar Magazine Interview Gertjan van der Hoeven

‘Het systeem neemt het langzaam weer over van professionals’

26-6-2018

In deze periode zwaaien wethouders Jeugd af en treden nieuwe aan. Welke lessen kunnen de verse wethouders meenemen van hun voorgangers? Rutger Hageraats, directeur Transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut, sprak hierover met Gertjan van der Hoeven, oud-wethouder in Aalsmeer en sinds 1 juni verbonden aan WagenaarHoes. Een gesprek over ruimte voor professionals, ‘doehulp’, de rol van het Rijk en de samenwerking met ‘grote broer’ Amsterdam.