Stavros Zouridis actief in BrabantKennis

Lid van de ontwikkelraad

4-6-2014

Stavros Zouridis is lid van de ontwikkelraad van BrabantKennis. BrabantKennis is hét platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit telkens wisselend perspectief, met telkens andere partijen.

De ontwikkelraad BrabantKennis Quadruple-Helix is bedoeld om de kennisontwikkeling tussen Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, overheid én burgers actief te stimuleren. De ontwikkelraad met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Brabantse samenleving denkt actief mee over de vormgeving en inrichting van het BrabantKennis. De ontwikkelraad is daarnaast verantwoordelijk voor de agendering van de onderwerpen en het inhoudelijke jaarplan. De ontwikkelraad is ‘het bestuur’ van BrabantKennis.

De leden van de ontwikkelraad zijn voorgedragen als persoon op grond van hun kennis en ervaring en hun netwerken en contacten binnen de Brabantse samenleving en benoemd door het college van Gedeputeerde Staten. De Ontwikkelraad is als volgt samengesteld: Henk Kivits (voorzitter), Imke Carsouw-Huijzinga, Kim Spinder, Stavros Zouridis, Lucien van der Hoeven en Eric van Merriënboer.

Deel deze pagina