Waterkracht: 5 waterschappen werken samen

7-4-2014

1 april is de samenwerking van vijf waterschappen in het stroomgebied van Rijn-Oost gestart: Waterkracht. WagenaarHoes adviseerde bij de voorbereiding van deze innovatieve samenwerking tussen vijf waterschappen.

De waterschappen brengen de activiteiten niet onder in een centraal shared service center, maar werken op vernieuwende wijze samen in samenhangende shared services vanuit de eigen organisaties. De werkgebieden ICT, Inkoop, Personele zaken en Zuiveren kunnen nu concreet aan de slag met de producten en diensten die zij voor 2014 benoemden. Dit varieert van harmoniseren van werkprocessen, het uitwisselen van kennis tot de aanschaf van gezamenlijke pakketten. Medewerkers blijven in dienst van de eigen organisatie en voeren afgesproken taken uit in samenwerking met collega’s van de andere waterschappen. Zij worden aangestuurd door de coördinator van een werkgebied. 

Bestuursovereenkomst

Om de afspraken in de samenwerking te formaliseren, ondertekenen de besturen van ieder waterschap een zogeheten bestuursovereenkomst. Dit gebeurt jaarlijks. Begin mei worden de overeenkomsten voor 2014 getekend.

Waarom werken we samen?

Door elkaars deskundigheden optimaal te gebruiken en gezamenlijke diensten aan elkaar te leveren, zien onze waterschappen kansen om in te spelen op de maatschappelijke (netwerkachtige) ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij ook in de toekomst een adequaat en betaalbaar waterbeheer blijven leveren. In de samenwerking zijn kwaliteitsverbetering, vermindering kwetsbaarheid en kostenbeheersing de primaire uitgangspunten.

Inspirerend

Bekijk het filmpje over Waterkracht en laat je inspireren om ook te gaan samenwerken: klik op de afbeelding.