Maatschappelijke meerwaarde creëren in publieke netwerken

Reflectie van Harry ter Braak op artikel in Bestuurswetenschappen

4-4-2014

In april verschijnt het artikel Maatschappelijke meerwaarde creëren in publieke netwerken: waartoe en hoe? van dr. Karin Geuijen in het vakblad Bestuurswetenschappen. Harry ter Braak, adviseur en vennoot bij WagenaarHoes, schrijft het commentaar.

Maatschappelijke meerwaarde creëren

Geuijen is docent aan de Universiteit van Utrecht. Haar artikel heeft een duidelijke boodschap: Leg de focus van publieke organisaties op het creëren van maatschappelijke meerwaarde, dus op de vraag: ‘waartoe’? Iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar in de praktijk blijkt dat publieke organisaties veelvuldig focussen op de ‘hoe-vraag’: Hoe kunnen we deze organisaties zo goed mogelijk laten functioneren? De waartoe-vraag verdwijnt uit het zicht. In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag wat nodig is om het mogelijk te maken dat organisaties en professionals die in netwerken samenwerken hogere maatschappelijke waarde creëren.

Voor of tegen?

HarryHarry ter Braak, adviseur en vennoot bij adviesbureau WagenaarHoes en docent aan de VU, is gevraagd om het artikel van dr. Karin Geuijen van zijn reflectie te voorzien. En onder andere te reflecteren op de praktische relevantie ervan, om zo de dialoog over dit onderwerp een impuls te geven. De kern van zijn commentaar? Ter Braak geeft aan enerzijds geïnspireerd te raken door het artikel van Geuijen, maar anderzijds ook in verwarring te raken. Maatschappelijk ontrollen zich namelijk allerhande revoluties, zoals in de (maak)economie en de informatie- en communicatietechnologie. De achterliggende essentiële waarden moeten in de samenleving echter nog worden ontdekt. Voorlopig leveren deze waarden ernstige maatschappelijke botsingen of zelfs ontwrichting op. De tegenstellingen die daarbij in het geding zijn, dienen productief te worden gemaakt. Daar ligt de werkelijke opgave.

Meer weten?

Neem contact op met Harry ter Braak voor meer informatie over zijn reflectie, (0343) 52 40 10.