Afgeschreven!?

Geef je beroepsleven een nieuwe wending. Het kan echt!

5-3-2014

Bij duizenden gaan ze eruit, de bankiers, de verzekeraars en nog veel meer goede professionals, nu nog werkend voor organisaties die gedwongen op de schop moeten. Het zijn individuele drama’s die niet in de krant komen, maar niettemin voor veel leed in persoonlijke levens zorgen. De meerderheid van de achtergelaten banen verdampt gewoon en zal niet meer terugkeren. Voor de vertrekkers is het onverwachte toch werkelijkheid geworden: ontslag en een andere organisatie, een andere baan zoeken. Voor velen zelfs een ander beroep. Angst en negatieve gedachten slaan toe: gaat de toekomst wel wat positiefs bieden en kan dat ook zelf beïnvloed worden?

Nog niet eerder zo heftig

De ontslaggolf is nog niet zo heftig geweest. Ook is de meeste getroffen sector - die van de grote financieel-administratieve bureaucratieën - lang buiten schot gebleven. Maar nu het zover is, staan velen toch perplex van het onheil dat hen overkomt. Vooral bij de banken was life time employment in een bijna Japanse traditie een feitelijkheid. Je ging als jong jurist werken bij ‘de Bank’, daar maakte je carrière en je bleef er je hele leven in functie. Zo werd je een echte bankman of bankvrouw, als ware het je identiteit in het leven. In dit beeld is het een ramp als deze levenslijn afbreekt wanneer je zo rond de 50 bent. Weg toekomst, weg identiteit. Nog door moeten tot 67, maar hoe dan? Ook in andere branches is sprake van massief arbeidsplaatsenverlies. En juist in de staf, bij ondersteunende diensten, bij het management, met andere woorden bij de hooggeschoolden.

“We gaan iets nieuws doen”

Eigenlijk zou het moeten zijn: ”we moeten iets nieuws gaan doen”, want voor weinigen is het uitdrijven naar een vroegpensioen weggelegd. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt dus overstroomd met hooggeschoolde, relatief jonge professionals en managers, die niet meer in hun oude vak kunnen functioneren: het is er niet meer. Als er niets gebeurt dan zal deze armada aan potentieel talent in een soort diaspora geraken, men zal zijn of haar weg vinden en vaak onder het niveau ergens aan de slag gaan, omdat men toch iets moet. In feite worden we dan met zijn allen in NL geconfronteerd met het gebrek aan inzetbaarheid (employability) dat grote groepen hooggeschoolden in onze samenleving kenmerkt. Men wordt goed opgeleid en ook in de baan verder bijgeschoold. Maar zo rond 35- 40 is dat gebeurd. De rest van je arbeidzame leven moet je het hier maar mee doen. En dus werk je vlijtig aan je gebrek aan inzetbaarheid, want alleen op je huidige stek floreer je. En oh wee als je je baan verliest, want dan is er een groot probleem. Dan moet je iets nieuws gaan doen.

SPOT

Met ons bureau zijn wij een groot voorstander van ‘blijvend leren’. Dat houdt iedereen fit en ‘survival’-klaar. En dus laat je niet alleen je jonge potentials een mooi traject lopen, maar geef je ouderen eenzelfde impuls. SPOT, het senior potential ontwikkelingstraject is jaren geleden ontwikkeld om 50’ers, in de kracht van hun leven, te laten ontdekken hoe het tweede deel van de carrière - ook - ingevuld zou kunnen worden. En dit traject is nu geweldig toepasbaar voor professionals die in zak en as zijn voor een naderend onheil. Want mensen zijn tot veel in staat, als ze maar gemotiveerd zijn en tot verandering bereid. Hoezo uitgeteld en afgeschreven: velen zullen over een jaar of 5 erg dankbaar zijn voor dit drama in hun leven!

Informatie over SPOT bij Rob Wagenaar.