Lees het essay

Verbeterde samenwerking tussen ondernemingsraden en bestuurders

Positieve invloed van de crisis

27-2-2014

Om te toetsen of de werkwijze van de medezeggenschapsdialoog onder druk van de crisis niet in zijn voegen kraakt, hebben wij onderzoek gedaan onder kleine en grote (beursgenoteerde) organisaties in diverse branches. Centrale vraag in het onderzoek is: Welke invloed heeft de crisis op de samenwerking tussen medezeggenschap en bestuurder, en tussen medezeggenschap en achterban? Onze ervaring is dat samenwerken via de medezeggenschapsdialoog voor alle betrokkenen voordelen oplevert. Dit vraagt wel vertrouwen en inzet van zowel medezeggenschap (MZ) als bestuurder.

Samenwerking wordt steeds sterker

Het onderzoek wijst uit dat de samenwerking met de bestuurder, ondanks de crisis, steeds sterker wordt, en dat de MZ veel meer naar het bedrijfsbelang kijkt dan voor de crisis. Ondanks de crisis en de gevolgen van de crisis voor organisaties, zijn MZ en bestuurder bereid met elkaar het gesprek aan te gaan en naar elkaar te luisteren. De invloed van de MZ op de plannen van de bestuurder is hierdoor toegenomen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de MZ zichzelf beter kan organiseren qua representativiteit en communicatie. In de relatie met de eigen achterban is nog winst te halen.

De MZ heeft steeds meer de balans gevonden tussen medewerkersbelang en bedrijfsbelang. Of zoals een van de OR-voorzitters het verwoordt: “het bedrijfsbelang dient uiteindelijk ook het medewerkersbelang”.

Wilt u meer weten? Lees ons essay of download het onderzoeksrapport.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Op verzoek verzorgen we een presentatie voor uw ondernemingsraad om uw positie te vergelijken met uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke quick wins voor uw ondernemingsraad.

 • Luuk Verburgh
  Luuk Verburgh
  adviseur
 • Esmé Wiertz
  Esmé Wiertz
  adviseur
 • Harry ter Braak
  Harry ter Braak
  adviseur en vennoot