Academiebrochure (pdf)

WagenaarHoes Academie van start

Unieke aanpak via leren en interveniëren

4-2-2014

Per februari 2014 is de WagenaarHoes Academie van start. We versterken onze adviesactiviteiten door onze trainingen en opleidingen te bundelen in een eigen Academie. Als ‘partner in verandering’ willen we managers en medewerkers in bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld zodanig toerusten dat ze zelf in staat zijn adviezen te implementeren en verandertrajecten zelfstandig te realiseren.

Gevarieerd aanbod en diverse doelgroepen

De WagenaarHoes Academie biedt trainingen, opleidingen en ontwikkeltrajecten aan die zijn gericht op de ontwikkeling van organisaties, teams en individuen. Open inschrijving, incompany of co-creatie zitten in het menu. De trainingen worden verzorgd door de eigen adviseurs, aangevuld met gastsprekers en gastdocenten die hun sporen hebben verdiend in praktijk en wetenschap. De Academie richt zich op bestuurders, leidinggevenden en professionals die werkzaam zijn in bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen.

WH-academie geeft talent de ruimte door te leren interveniëren

In de WagenaarHoes Academie staan alle activiteiten in het teken van ontplooiing. Dat doen we door strategievorming, organisatieverbetering en persoonlijke ontwikkeling met elkaar te verbinden. Opleiding en training staan ten dienste van de opgaven van bedrijf, overheidsorganisatie of maatschappelijke instelling. Alignment staat centraal, action learning is hierbij de didactische weg. Deelnemers werken real life cases uit, ze ‘prikken als het ware in hun eigen praktijk’, de leeractiviteiten worden gekoppeld aan veranderingen die in organisaties plaatsvinden.

Meer informatie

Op www.wagenaarhoes.nl/academie vindt u informatie over de leerfilosofie en het actuele trainingsaanbod van de WagenaarHoes Academie. In de titelbalk bovenaan deze pagina kunt u de brochure downloaden.