Mores leren

Opvallend veel preekjes op de nieuwjaarsrecepties

27-1-2014

De maand van de Nieuwjaarsontvangsten is weer bijna gedaan. U en ik hebben er een paar afgelopen, getoost op 2014 en natuurlijk ademloos geluisterd naar de sprekers. Altijd interessant om de ‘tone of voice’ te beluisteren en in sociologische zin te analyseren welke maatschappelijke tendensen worden aangekaart. Heel bijzonder om verschillende keren te horen over de rol die een maatschappelijke en intellectuele elite – de bezoekers van de recepties – behoort te nemen in het keren van negatieve tendensen en het aansturen van positieve ontwikkeling. Adel verplicht nog steeds, kennelijk!

Voorheen of toekomstig dominee

In de loop van de jaren ben ik regelmatig collega’s tegengekomen die ooit dominee waren. En ook vakgenoten die hun carrière op de kansel hebben voortgezet. Wij zitten kennelijk in een vak dat veel te maken heeft met het inspireren van mensen, met spiritueel getinte bijeenkomsten, gedragsbeïnvloeding  en – niet te vergeten – het overdragen van normen en waarden. In die zin voelde ik mij ook best aangesproken op de bijeenkomsten en vroeg ik mij af of wij als consultants niet een iets grotere broek mogen of moeten aantrekken als het gaat om het voortouw nemen in de ontwikkelingen in ons land.

“Wat kunt u voor het land doen”

De receptiesprekers (de meesten vooraanstaand en bekend) palaverden wat over de stand van zaken in het land: “wij doen het nog heel goed” en “count your blessings”. Maar legden ook de vinger op de mindere ontwikkelingen: “zoveel echt succesvolle jonge ondernemers zijn er niet, ook niet in vergelijk met omringende landen” en “wat doet u zelf om geweld op het sportveld te beteugelen”. De boodschap was in alle gevallen kristalhelder: de elite, die groep mensen die voldoende invloed kan uitoefenen om ontwikkelingen effectief te beïnvloeden, neemt nu onvoldoende of geen verantwoordelijkheid  voor de situatie. “Het wordt hoog tijd dat wel te doen en in actie te komen”. Sprekers hadden pakkende voorbeelden, zoals: sponsort u een sportclub? En zo ja: heeft u een clausule opgenomen die regelt dat het sponsorcontract verbroken wordt bij onoorbaar geweld? Mooi was ook de opwekking om de jeugd( die natuurlijk veel minder is dan de jeugd van vroeger …) weer passie voor werk en ondernemerschap in te blazen: “coach jonge mensen voor het gepassioneerd omgaan met hun ontwikkeling”, “van die bank af en aan de slag”. En over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen: “dat werkt alleen u er ook echt zelf in gelooft, als verkapte commercie valt het snel door de mand”. Deze laatste opwekking werd overigens gedaan door SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de jaarlijkse Heijmanslezing (Ooa, ROA, De Baak en Sioo)

Waar staat u (en ik)

En ja, terugrijdend naar huis is dan toch de overdenking waar jezelf staat in dit beroep op verantwoordelijkheid nemen, en vooral: er wat mee doen! Het is waar, als consultant is het erg makkelijk om mee te vibreren en je op te sluiten in de actuele klussen. En dus een meer fundamentele opstelling aan je cliënt over te laten. Tenslotte is het niet jouw organisatie/onderneming en heb jij daar geen verantwoordelijkheid voor.

Het is te makkelijk, dat vind ik wel. Ons vak wordt bevolkt met veel weldenkende en wijze mensen en die moeten hun stem laten horen. Dus toch maar in discussie gaan met je cliënt, voorstellen doen die niet gevraagd worden, zaken aankaarten die jezelf niet zou accepteren als je de baas daar zou zijn. Of buiten de directe klantrelatie maatschappelijk actief zijn. Plenty mogelijkheden. Dus als u van de bank af komt – en dat komt u – doe eens wat anders in het belang van ons land. Als bevoorrecht burger. Omdat u verder kijkt. Toch?