Serious Request

Column

24-12-2013

Het glazen huis staat dit jaar in Leeuwarden. De mensen drommen er om heen en het is een gezellige boel. ‘Shit happens’, maar dan met de serieuze achtergrond van kindersterfte in Afrika. De stand op zondagavond was 4 miljoen en nog wat. Gaan we het record van vorig jaar breken? Vast! De kracht van een volk is eindeloos, mits goed geleid met de juiste doelen.

Typisch Nederlands?!

Ik - en met mij velen - blijf me verbazen over wat een goed opgezette actie in Nederland teweeg kan brengen. Naar verluid is zoiets in het zelfs van charitas opgebouwde Amerika ongehoord. In 6 dagen 10+ miljoen bij elkaar brengen met acties vanuit allerlei lagen van de bevolking. Je laat 3 diskjockeys 6 dagen zichtbaar hongeren en stuurt een verslaggever naar Burundi voor de juiste rapportages over pure armoede. Het klinkt cynisch, maar zo bedoel ik het niet. Wat ons volk hier doet, is gewoon geweldig. Maar ik vraag me dan af of die energie en dat enthousiasme ook op een andere wijze in te zetten zijn?!

Met de voeten stemmen

Het blijft een mirakel wanneer en op welk thema een volk in beweging komt. Onze politici breken zich daar elke dag het hoofd over en de voorspelbaarheid van die beweging wordt – naar het lijkt – alleen maar kleiner. Waarom beroert een absolute ramp zoals in Syrië veel minder. Wat is de reden dat wij ons absoluut weinig gelegen laten liggen aan schrijnende situaties in Griekenland. Hoe komt het dat de in armoede opgroeiende kinderen in Nederland (“een straatje verder”) geen nationale acties uitlokken? Er zijn zoveel mooie doelen waar wij ons op zouden kunnen richten. Doelen die met een massabeweging, zoals die kennelijk door Serious Request wordt ontlokt, een enorme impuls zouden kunnen krijgen.

Hardop denken

Weet u waarom het grote dierenleed aangericht om ons ultragoedkoop vlees te verschaffen ook na nationale campagnes en paginagrote advertenties niet tot een absolute kopersstaking leidt?
Is het u duidelijk waarom Nederland zo vreselijk achterloopt met de duurzame energie, terwijl alle signalen alle jarenlang wijzen op de onhoudbaarheid van het huidige olie- en gasverbruik.
En hoe komt het dat de exorbitante salarissen onuitroeibaar blijken, terwijl het toch dezelfde mensen zijn, zoals u en ik, die op die stoelen zitten.

Schizofreen

Ik kom tot geen andere conclusie dat in ons allen (okay: in velen) een vorm van schizofrenie huist. Wij oordelen en handelen inconsequent, vergelijken appels met peren, geven aan Afrika en kopen een verspillende auto. Het is ons mensen niet zondermeer gegeven om gezonde afwegingen te maken en de juiste prioriteiten te stellen. In plaats daarvan laten wij ons meevoeren op de golven van goed geregisseerde emoties. ‘Feel good’ is belangrijk. Met zijn allen iets tastbaars neerzetten - alweer een record voor Serious Request - daar gaan we voor!
Het gaat er dus om de emotieknop te vinden en een actie op te zetten die beloont. Weldenkend Nederland, waaronder de gerespecteerde politiek en de denktanks van de media moeten elkaar hierop gaan vinden zou ik zo zeggen.
Mooie jaarwisseling en een geweldig 2014 voor u allen!