Impressies

Bestuurskracht in het onderwijs

Verslag seminar 10 oktober 2013

7-11-2013

Op 10 oktober 2013 organiseerde WagenaarHoes een themabijeenkomst over bestuurskracht in het primair onderwijs.

In de intieme sfeer van Kasteel Woerden zijn goede gesprekken gevoerd, waarbij dieper werd ingegaan op de verschillende facetten die samenhangen met bestuurskracht in het onderwijs. Zowel plenair als in subgroepen werd de juiste snaar geraakt en ontstonden er enthousiaste en energieke conversaties, waarin de onderwerpen rolneming, grip op kwaliteit en omgevingsbewustzijn uitgebreid aan bod zijn gekomen. Tussendoor nam Gerard Langeraert ons mee naar zijn eigen ervaringen met bestuurskracht en de audit bestuurlijke doelrealisatie in Zeeuws Vlaanderen.

Bestuurskracht Onderwijs

De aanwezige bestuurders hebben het als zeer prettig ervaren met elkaar in contact te komen en ervaringen uit den lande te delen. Voor een uitgebreid verslag van 10 oktober 2013 kunt u deze link volgen. Al met al een geslaagde bijeenkomst die op 27 maart 2014 een vervolg zal krijgen rondom het thema grip op onderwijskwaliteit. Mocht u interesse hebben om op de hoogte te worden gehouden en/of deel te nemen, neem dan contact op, secretariaat@wagenaarhoes.nl.

 • Hans van Gansewinkel
  Hans van Gansewinkel
  adviseur
 • Marjolijn Bramer
  Marjolijn Bramer
  adviseur
 • Ida Wildeboer
  Ida Wildeboer
  adviseur
 • Esmé Wiertz
  Esmé Wiertz
  adviseur