Luuk Verburgh

Medezeggenschapsdialoog

een effectieve werkwijze tussen organisatie en medezeggenschap

Paul Geertsema
4-10-2013

Hoe kan een ondernemingsraad (OR) meer invloed uitoefenen op de plannen? En hoe kan de bestuurder draagvlak creëren in de organisatie en snelle besluitvorming realiseren? Een uitdaging, maar het kan met een andere manier van werken.

Vaak worden ondernemingsraden te laat betrokken bij de totstandkoming van strategische reorganisatieplannen waardoor men niet altijd goed in staat is om de bedrijfsmatige en financieel-economische aspecten van dergelijke plannen te doorgronden. Gevolg: meer discussie over verwachte uitkomsten van de plannen (met name personele consequenties), maar niet over redenen achter de reorganisatie. Het bedrijf is geruime tijd (soms meer dan 6 maanden) bezig deze plannen vorm te geven, en op het laatste moment moet de OR haar mening hierover geven. Het gevolg hiervan is dat er niet over de inhoud van plannen wordt gediscussieerd, maar over de gevolgde procedures en de regels uit bijvoorbeeld de Wet Op Ondernemingsraden (de WOR). Eindeloze vertragingstactieken en andere tegenwerking kunnen het gevolg zijn van deze werkwijze, waardoor de problemen van de organisatie alleen maar groter worden.

De ervaring leert dat vroegtijdige betrokkenheid van ondernemingsraden bij ingrijpende reorganisaties positief werkt voor alle betrokken partijen. Zowel het bedrijf als de ondernemings­raad blijken door middel van een open dialoog en door elkaar vertrouwen te geven, in staat om professioneler, sneller veranderingen door te voeren, ondanks dat die vaak ingrijpende personele consequenties hebben.

Deze manier van open dialoog en vroegtijdige betrokkenheid (de medezeggenschapsdialoog) is met succes bij grote ondernemingen toegepast die te maken hadden met ingrijpende reorganisaties.

Meer informatie: neem contact op met Paul Geertsema of lees verder over deze aanpak.