Verslag en leerpunten

Leerzame simulatie over samenwerking rond decentralisatiesdossiers

25-6-2012

Op het VNG-congres verzorgden het programma Slim Samenwerken van de VNG en WagenaarHoes de simulatie Samenwerking ervaren rond de drie decentralisaties. Dit bleek een zeer effectieve methode om zowel de inhoudelijke vraagstukken als de samenwerkingsvraagstukken op tafel te krijgen.

Enkele leerpunten samengevat:

 • Eerst overeenstemming over de inhoudelijke maatschappelijke opgave, daarna werken aan de organisatie van de oplossing.
 • Effectieve regionale samenwerking vergt grotere mate van openheid dan in andere bestuurlijke settingen.
 • Aanpak van de werkgeversbenadering vraagt perspectiefwisseling van de portefeuillehouders.
 • Overleg met cliëntenvertegenwoordigers levert waardevolle inzichten op.

 

 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • Noortje Gerritsen
  Noortje Gerritsen
  adviseur