Terug naar Archief Metropolitaan denken

Metropolitaan denken als perspectief

Bijeenkomst strategennetwerk

Cees Paardekooper
16-4-2012

Inspirerende bijeenkomst van het strategennetwerk van WagenaarHoes (gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs van gemeenten) over het thema 'Metropolitaan denken als perspectief'.

Op 11 april 2012 vond de derde bijeenkomst plaats van ons strategennetwerk, bestaande uit gemeentesecretarissen en strategische adviseurs van verschillende gemeenten. Vanuit een toenemende behoefte van een aantal van onze relaties om met gelijkgestemden te spreken over strategische vraagstukken van gemeenten, zijn we dit netwerk in 2011 gestart. Het netwerk bestaat inmiddels uit ongeveer dertig personen. De twee eerdere bijeenkomsten gingen over ‘Realisatiekracht in samenwerkingsverbanden’ en ‘Centrumgemeenten’.

In deze bijeenkomst stond het thema ‘Metropolitaan denken als perspectief’ centraal. Door de (bekende en in de toekomst verwachte) bezuinigingen neemt de druk op gemeenten steeds meer toe. Gemeenten moeten in de toekomst hun taken uitvoeren met minder geld. En daarmee neemt ook de noodzaak tot samenwerking op grotere regionale schaal toe. Maar wat is ervoor nodig om deze grotere regio’s ook van de burgers, bedrijven en instellingen te laten zijn? Biedt het metropolitaan denken een wenkend perspectief op dit vraagstuk?

Uit reacties van deelnemers bleek dat dit een mooi en boeiend thema is dat behulpzaam is bij het formuleren van de eigen opgave. De deelnemers komen uit verschillende regio’s. Iedereen probeerde met behulp van het metropolitaan denken invulling te geven aan de wijze waarop de (bestaande) regionale samenwerking kan worden geïnnoveerd en versterkt. En ook welke verschillende rollen de gemeentelijke overheden hierin zouden kunnen uitoefenen.

Net als de vorige twee bijeenkomsten, was deze bijeenkomst voor zowel de deelnemers als onszelf inspirerend en succesvol! Reden te meer het hier niet bij te laten. Wij gaan dus door met het halfjaarlijks organiseren van soortgelijke bijeenkomsten (vanaf 17.00 – 20.30 uur). Hiervoor nodigen we de personen uit ons netwerk uit, aangevuld met nieuwe namen die door deelnemers worden aangedragen. Naar verwachting is de volgende bijeenkomst in het najaar 2012.