• Al eens een boek geschreven!
  26-11-2014

  Al eens een boek geschreven!

  Soms laat de wereld zich eenvoudig indelen. Was het vroeger zo dat je op een feestje links naar de kamer van de niet–golfers ging en rechts naar de kamer van de golfers, in mijn kringen draait het nu om de boekschrijvers. Een kloek boek op je naam? Dan hoor je erbij! Maar wie leest die boeken nog? En hoeveel van de boeken in uw kast zijn enthousiast aangeschaft, maar ongelezen? Is in het Twitter- en blog-tijdperk het boek definitief gesneuveld?

  Lees meer
 • Boeken over waarden
  3-11-2014

  'Waarden' centraal in drie benaderingen van organiserend vermogen

  Harry ter Braak

  Elke professional, controller, manager maakt gebruik van instrumenten. En die moeten up-to-date blijven. Hier passeren drie boeken die daaraan zeker kunnen bijdragen. Twee ervan zijn gebaseerd op een proefschrift en stellen waarden centraal. Daarmee zijn ze meer dan alleen een instrumentenboek. Paul Kloosterboer scherpt de manier van kijken naar organisaties aan. Nicoline Mulder biedt een heel andere en zeker inspirerende kijk op projectmanagement van complexe projecten. Marcel van Assen levert een mooi overzicht van te hanteren waardevolle methoden om operationele processen te stroomlijnen met operational excellence.

  Lees meer
 • Exit BoerCroon - column
  23-10-2014

  Exit BoerCroon

  Rob Wagenaar waagt zich in zijn column aan een aantal verklarende factoren voor de faillissementen van eens succesvolle bureaus, zoals recent de adviestak van BoerCroon. Lees zijn column op Management & Consulting.

  Lees meer
 • Stel de klant centraal
  23-9-2014

  No clients, no glory

  Maureen Hendriks,

  Hoe willen wij samen in de financiële dienstverlening zaken doen in de eenentwintigste eeuw? De focus van deze bedrijven ligt nog te veel op de interne bedrijfsvoering. Kostenreductie, massaontslagen en compliance-eisen vragen de volledige aandacht. Maar welke toegevoegde waarde leveren wij eigenlijk voor onze klanten?

  Lees meer
 • Compleet nieuwe perspectieven
  15-9-2014

  Compleet nieuwe perspectieven

  Harry ter Braak

  De wereld om ons heen beweegt snel en stelt andere eisen aan mensen en organisaties. Benjamin Barber legt uit waarom burgemeesters beter de wereld zouden kunnen regeren. Bob Hoogenboom maakt met vele Nijenrode-collega's duidelijk dat de crisis duidelijk een andere, veel integralere benadering vergt en Marga Hoek neemt de lezer mee in een prachtig boek over de zich ontwikkelende nieuwe economie met een scala aan inspirerende vertellingen over gerealiseerde innovaties.

  Lees meer
 • Professioneel twijfelen - column
  26-5-2014

  Professioneel twijfelen

  Rob Wagenaar

  Van velen wordt in ons beroep en in onze functie gevraagd dat wij zeker zijn van onze zaak. Met deskundigheid en overtuigingskracht brengen wij onze standpunten en motiveren wij onze beslissingen. Onze collega’s, medewerkers, cliënten verwachten niets anders. Weifelende bazen of adviseurs: dat schiet niet op. Maar twijfelen over de juistheid van je oordeel heeft wel degelijk zin. En iets met zekerheid naar voren brengen is vaak meer façade dan diepgevoelde realiteit. Kan je structureel twijfelen en toch overtuigend functioneren? En hoe belangrijk is dat twijfelen eigenlijk?

  Lees meer
 • ISO-certificering
  16-5-2014

  WagenaarHoes opnieuw ISO-gecertificeerd

  WagenaarHoes staat voor kwaliteit, professionaliteit, werkende oplossingen en innovatief vermogen. Als onpartijdig oordeel over onze professionaliteit zijn we sinds 2011 ISO-gecertificeerd “voor het uitvoeren van organisatieadviesopdrachten, alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van diensten en producten”. In mei ontvingen we het bericht dat we opnieuw gecertificeerd zijn. Daarop zijn we trots!

  Lees meer
 • Professie - column
  17-4-2014

  De professie op de schop?

  Rob Wagenaar

  Met hun artikel De vijf gamechangers voor consulting, van dec. 2013 hebben auteurs De Man, De Man en Stoppelenburg (van SIOO) een behoorlijk steen in de vijver gegooid. Het is het soort artikel dat zo eens in 5 -10 jaar over het vak verschijnt en meestal lang na blijft resoneren. Auteur Ard Pieter de Man vertelde mij onlangs dat er veel reacties op waren gekomen en dat verwondert mij niets. In het koor van de reageerders wil ik na lang aarzelen toch ook een steentje in het water gooien. Hoe structureel verandert onze beroep echt?

  Lees meer
 • Collegevorming
  16-4-2014

  Vorming nieuwe colleges

  Harry ter Braak en Jan Willem Kradolfer zijn aan de slag als (in)formateur voor nieuwe colleges.

  Lees meer
 • Waterkracht: innovatieve samenwerking
  7-4-2014

  Waterkracht: 5 waterschappen werken samen

  1 april is de samenwerking van vijf waterschappen in het stroomgebied van Rijn-Oost gestart: Waterkracht. WagenaarHoes adviseerde bij de voorbereiding van deze innovatieve samenwerking tussen vijf waterschappen.

  Lees meer
 • Maatschappelijke meerwaarde
  4-4-2014

  Maatschappelijke meerwaarde creëren in publieke netwerken

  In april verschijnt het artikel Maatschappelijke meerwaarde creëren in publieke netwerken: waartoe en hoe? van dr. Karin Geuijen in het vakblad Bestuurswetenschappen. Harry ter Braak, adviseur en vennoot bij WagenaarHoes, schrijft het commentaar.

  Lees meer
 • Afgeschreven - column
  5-3-2014

  Afgeschreven!?

  Bij duizenden gaan ze eruit, de bankiers, de verzekeraars en nog veel meer goede professionals, nu nog werkend voor organisaties die gedwongen op de schop moeten. Het zijn individuele drama’s die niet in de krant komen, maar niettemin voor veel leed in persoonlijke levens zorgen. De meerderheid van de achtergelaten banen verdampt gewoon en zal niet meer terugkeren. Voor de vertrekkers is het onverwachte toch werkelijkheid geworden: ontslag en een andere organisatie, een andere baan zoeken. Voor velen zelfs een ander beroep. Angst en negatieve gedachten slaan toe: gaat de toekomst wel wat positiefs bieden en kan dat ook zelf beïnvloed worden?

  Lees meer
 • Sociaal domein: een beetje complex ...
  3-3-2014

  Een beetje complex, je zou er als projectleider bijna een complex van krijgen ...

  Alinda van Bruggen

  Na jaren van vooral politieke discussie over de decentralisaties in het sociaal domein, begint in de laatste zes maanden breed het besef door te dringen van de enormiteit van de veranderopgave waarvoor gemeenten en zorgaanbieders zich geplaatst zien.

  Lees meer
 • Onderzoek medezeggenschap
  27-2-2014

  Verbeterde samenwerking tussen ondernemingsraden en bestuurders

  Om te toetsen of de werkwijze van de medezeggenschapsdialoog onder druk van de crisis niet in zijn voegen kraakt, hebben wij onderzoek gedaan onder kleine en grote (beursgenoteerde) organisaties in diverse branches. Centrale vraag in het onderzoek is: Welke invloed heeft de crisis op de samenwerking tussen medezeggenschap en bestuurder, en tussen medezeggenschap en achterban? Onze ervaring is dat samenwerken via de medezeggenschapsdialoog voor alle betrokkenen voordelen oplevert. Dit vraagt wel vertrouwen en inzet van zowel medezeggenschap (MZ) als bestuurder.

  Lees meer
 • Toezicht en regie
  17-2-2014

  Toezicht en regie

  Harry ter Braak

  De tijdgeest maakt dat toezicht en regie sterk in de belangstelling staan. Vele practitioners en wetenschappers vragen zich af hoe ze het in de complexe omgeving waarin ze moeten functioneren, goed doen. Voor mensen die daarop toezicht moeten houden of regie hebben een extra moeilijke opgave. Hans de Hoog heeft zijn ervaring als toezichthouder vanuit de Nederlandse Bank, maar ook de relevante literatuur prettig leesbaar bij elkaar gebracht. Goos Minderman e.a. hebben een bundel over toezicht geproduceerd met de hulp van vele anderen. Daarmee is een interessante schakering aan meningen geboden. Hans Licht tenslotte belicht het vraagstuk van regievoering. Hij doet dat vanuit zijn eigen praktijkervaring en koppelt dat aan de theorie.

  Lees meer
 • Column over acquireren
  12-2-2014

  Acquireer of crepeer!

  Rob Wagenaar

  Voor menig adviseur is het zelf kunnen verwerven van opdrachten de uiteindelijke toets of hij of zij het in het ‘het vak’ heeft gemaakt. En dan is het vanzelfsprekend nog mooier als je ook een collega aan het werk kan helpen. Onlangs heb ik gewoon uit ervaring in kleine kring mogen vertellen hoe dat gaat, acquireren. Wellicht heeft u er ook wat aan …

  Lees meer
 • WagenaarHoes Academie
  4-2-2014

  WagenaarHoes Academie van start

  Per februari 2014 is de WagenaarHoes Academie van start. We versterken onze adviesactiviteiten door onze trainingen en opleidingen te bundelen in een eigen Academie. Als ‘partner in verandering’ willen we managers en medewerkers in bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld zodanig toerusten dat ze zelf in staat zijn adviezen te implementeren en verandertrajecten zelfstandig te realiseren.

  Lees meer
 • Mores leren - column
  27-1-2014

  Mores leren

  Rob Wagenaar

  De maand van de Nieuwjaarsontvangsten is weer bijna gedaan. U en ik hebben er een paar afgelopen, getoost op 2014 en natuurlijk ademloos geluisterd naar de sprekers. Altijd interessant om de ‘tone of voice’ te beluisteren en in sociologische zin te analyseren welke maatschappelijke tendensen worden aangekaart. Heel bijzonder om verschillende keren te horen over de rol die een maatschappelijke en intellectuele elite – de bezoekers van de recepties – behoort te nemen in het keren van negatieve tendensen en het aansturen van positieve ontwikkeling. Adel verplicht nog steeds, kennelijk!

  Lees meer
 • Invloed van raadsleden op samenwerkingsverbanden
  23-1-2014

  Invloed van raadsleden op samenwerkingsverbanden

  Guido von Grumbkow, Harry ter Braak

  Guido von Grumbkow en Harry ter Braak betogen in een ingezonden brief in het Finacieele Dagblag van 23 januari 2014 met welke spelregels raadsleden meer invloed krijgen op samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt een dreigend democratisch gat gevuld.

  Lees meer
 • Samenwerken zonder te fuseren
  20-1-2014

  Samenwerken zonder te fuseren

  Alinda van Bruggen

  Waterschappen stellen professionals centraal bij efficiënt realiseren van kwaliteit.

  Lees meer
 • Column Het licht gaat weer aan
  6-1-2014

  Het licht gaat weer aan

  Rob Wagenaar

  Bent u ook klaar om de kansen te pakken?

  Alles, maar dan ook werkelijk alles en iedereen wil ons laten geloven dat de crisis voorbij is. Op de laatste dag van 2013 heeft zelfs de heer Van Rompuy dat officieel verklaard. Kennelijk is er een overweldigende behoefte om weer positief te kunnen zijn, depressieve gedachten af te sluiten of collectief een handje te helpen door geld uit te geven. Laten we eens aannemen dat we inderdaad aan de vooravond staan van een periode van groei, wat is dan wijs om te doen of te laten? Groeien met een scherp oog voor langetermijncontinuïteit!

  Lees meer
 • Column Serious Request
  24-12-2013

  Serious Request

  Rob Wagenaar

  Het glazen huis staat dit jaar in Leeuwarden. De mensen drommen er om heen en het is een gezellige boel. ‘Shit happens’, maar dan met de serieuze achtergrond van kindersterfte in Afrika. De stand op zondagavond was 4 miljoen en nog wat. Gaan we het record van vorig jaar breken? Vast! De kracht van een volk is eindeloos, mits goed geleid met de juiste doelen.

  Lees meer
 • Het kan anders
  20-12-2013

  Het kan anders

  De boeken die dit keer de revue passeren laten alle zien dat het anders kan. Henk van Tuinen geeft een eigen kijk op de economische werkelijkheid die veel menselijker zou kunnen worden. Gijs van Loef neem de lezer mee in de te vaak vergeten verschillen tussen markt en overheid. Voer voor bestuurders? Paul Fentrop laat zien wat in de loop der eeuwen, de belangrijkste veranderingen zijn geweest in de corporate governance.

  Lees meer
 • Column Managen raakt uit!
  10-12-2013

  Managen raakt uit!

  Rob Wagenaar

  Het lijkt er momenteel erg op dat het managen zoals wij dat jarenlang hebben geleerd uit de gratie aan het raken is. En dan met name de figuur, de functie van de manager. Met de voortgaande efficiency-slagen in onze organisaties sneuvelen hele hiërarchische lagen en daarmee tevens vele managementposities. Maar er is meer aan de hand. Het lijkt of de toegevoegde waarde van de manager aan het verdampen is. Waarbij leider en manager niet met elkaar moeten worden verward. Een kleine beschouwing over een voor deze tijd typerende ontwikkeling!

  Lees meer
 • Duurzaam werken
  10-12-2013

  Duurzaam werken

  Spraakmakende leiders in de financiële sector stellen vragen centraal als 'hoe willen we samenwerken in de 21ste eeuw' en 'wat kan dit bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening aan de klant'. Het nieuwe werken en de klant centraal zijn trending topics.

  Lees meer
 • Schaarste aan personeel
  26-11-2013

  Schaarste bestaat niet

  Stichting Management Studies (SMS) presenteerde 15 november het boek 'Schaarste bestaat niet - Strategisch omgaan met de factor arbeid'. SMS verbindt managementpraktijk en wetenschap. Als donateur van SMS had Jan Willem Kradolfer namens WagenaarHoes zitting in de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

  Lees meer
 • Drie compleet verschillende werelden
  22-11-2013

  Drie compleet verschillende werelden

  Big data, provincies en gezondheidszorg vormen drie compleet verschillende domeinen. Rond alle drie zijn boeiende ontwikkelingen gaande die heel toegankelijk zijn beschreven. Big data, waar gaat dat precies over, wat kan je ermee en hoe ga je er mee om? Provincies, wat is hun geschiedenis en waar gaan ze naar toe? Gezondheidszorg, hoe krijgen we de kosten beheersbaar?

  Lees meer
 • Column Failliet, ... of toch niet!
  19-11-2013

  Failliet, ... of toch niet!

  Rob Wagenaar

  Je moet alles in je leven eens meemaken en in mijn werkzame bestaan was ik nog nooit met een faillissement geconfronteerd. Deze herfst was het echter zover. Weliswaar niet bij een huidige cliënt, maar toch zo dicht bij dat ik alle ins en outs hebben kunnen waarnemen. “Interessant”, zeg ik dan, maar op de wijze waarop een dokter een hem onbekende ziekte kwalificeert, die voor de patiënt een drama betekent. Boeiend om ook dit onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat in actie te zien. Is failliet gaan - soms - wel zo erg, vraag ik me af!

  Lees meer
 • Bestuurskracht in het onderwijs
  7-11-2013

  Bestuurskracht in het onderwijs

  Op 10 oktober 2013 organiseerde WagenaarHoes een themabijeenkomst over bestuurskracht in het primair onderwijs.

  Lees meer
 • Crisis, vertrouwen en innovatie
  18-10-2013

  Wel of niet economische crisis, vertrouwen en innovatie

  Harry ter Braak

  Frans de Jong en Angela Riddering bieden met hun Veldgids vertrouwen een handzaam boek dat als basis voor een goed gesprek over vertrouwen of controle kan dienen. Guido Thys doet een beroep op gezond verstand om te begrijpen, in wat voor crisis we ons nu bevinden. Evelien Kortland laat zien dat verspreiding van interorganisationele innovaties een doordachte aanpak vragen en laat zien wat daarbij van essentieel belang is. Alle drie gewoon inspirerende boeken op hun eigen terrein.

  Lees meer
 • Nine reasons why to volunteer
  10-10-2013

  Nine reasons

  Rob Wagenaar

  Eind september heb ik een lange periode van bestuurlijk werk voor het beroep en de beroepsverenigingen afgesloten. 6 jaar was ik voorzitter van de Ooa, 7 jaar Trustee namens de Ooa voor onze internationale koepel ICMCI en 6 jaar had ik zitting in het Executive Committee (Excom) van ICMCI. Het heeft veel tijd gekost, maar ik heb er erg veel voldoening uit gehaald.

  Lees meer
 • Medezeggenschapsdialoog
  4-10-2013

  Medezeggenschapsdialoog

  Paul Geertsema

  Hoe kan een ondernemingsraad (OR) meer invloed uitoefenen op de plannen? En hoe kan de bestuurder draagvlak creëren in de organisatie en snelle besluitvorming realiseren? Een uitdaging, maar het kan met een andere manier van werken.

  Lees meer
 • Samen bouwen aan vertrouwen
  8-7-2013

  Samen bouwen aan vertrouwen

  De gemeente Oisterwijk heeft de afgelopen maanden onder begeleiding van Harry ter Braak en Guido von Grumbkow van WagenaarHoes het traject Samen bouwen aan vertrouwen doorlopen. In dit traject is gewerkt aan het vertrouwen tussen raad, college, ambtelijke organisatie en griffie. De komende periode worden allerlei acties ondernomen die ervoor zorgen dat alle de genoemde gremia veel meer dan voorheen strakker in hun rol zullen zitten.

  Lees meer
 • Samen uit de crisis
  21-6-2013

  Nieuwe impulsen en verbindingen: samen uit de crisis

  De vraag hoe gemeenten, instellingen en bedrijfsleven gezamenlijk uit de crisis komen, stond centraal in de netwerkbijeenkomst van gemeentelijke strategen. Hoe kom je in beweging, welke verbindingen zijn voor gemeenten van belang en welke rol neem je dan aan?

  Lees meer
 • Gedeeld opdrachtgeverschap RUD's
  18-2-2013

  Gedeeld opdrachtgeverschap in RUD's

  Gemeenten werken op steeds meer terreinen samen in regionale verbanden met andere gemeenten. Vaak is daarbij sprake van gedeeld opdrachtgeverschap. In de praktijk is dit soms lastig en complex. Alle reden om drie regiobijeenkomsten te organiseren over gedeeld opdrachtgeverschap in de RUD's.

  Lees meer
 • Simulatie decentralisaties
  25-6-2012

  Leerzame simulatie over samenwerking rond decentralisatiesdossiers

  Op het VNG-congres verzorgden het programma Slim Samenwerken van de VNG en WagenaarHoes de simulatie Samenwerking ervaren rond de drie decentralisaties. Dit bleek een zeer effectieve methode om zowel de inhoudelijke vraagstukken als de samenwerkingsvraagstukken op tafel te krijgen.

  Lees meer
 • Metropolitaan denken
  16-4-2012

  Metropolitaan denken als perspectief

  Cees Paardekooper

  Inspirerende bijeenkomst van het strategennetwerk van WagenaarHoes (gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs van gemeenten) over het thema 'Metropolitaan denken als perspectief'.

  Lees meer
 • Groninger Museum
  21-2-2012

  Herstelplan Groninger Museum onder de loep

  René Hooijdonk

  Het Groninger Museum verkeert in een kritieke situatie. In opdracht van provincie en gemeente Groningen heeft WagenaarHoes een second opinion gegeven over het herstelplan. In het rapport schetsen René Hooijdonk en Alinda van Bruggen, met Henk van Os (UvA) een helder en realistisch perspectief op een artistiek en bedrijfsmatig gezond functionerend Groninger Museum in de toekomst.

  Lees meer