Terug naar Archief

De strategische functie onder de loep

Bijeenkomst strategennetwerk - voorjaar 2014

3-2-2014

Dit voorjaar 2014 organiseren wij alweer de 5e strategenbijeenkomst. Het thema deze keer: de strategische functie onder de loep. Praktische informatie: van 16.30 - 20.30 uur bij WagenaarHoes Organisatieadvies, Hoofdstraat 69 in Driebergen.

Strategennetwerk

Twee keer per jaar komen gemeentelijke strategen (gemeentesecretarissen en topstrategen) bij ons in Driebergen bij elkaar voor een goed gesprek over een actueel onderwerp. We spraken eerder bijvoorbeeld over de manier waarop je als gemeente nieuwe verbindingen kunt aan gaan in je stad/ regio om de opgaven waar je voor staat (beter) waar te kunnen maken. Maar ook het metropolitane denken is een keer onderwerp van gesprek geweest. Deze bijeenkomsten zijn altijd inspirerende momenten waar flink inhoudelijk wordt uitgewisseld, maar waar ook voldoende tijd en ruimte is elkaar ontspannen te ontmoeten.

Strategische functie onder de loep.

Met de deelnemers aan de bijeenkomst in mei vorig jaar bepaalden we het onderwerp voor dit jaar: de strategische functie onder de loep. Wij zien in onze adviespraktijk diverse verschijningsvormen van de strategische functie. Vragen die dit bij ons oproept zijn onder meer welke waarde je kunt toevoegen met de strategische functie? Hoe verhoudt de strateeg zich tot bestuur en organisatie? Wat zijn onontbeerlijke competenties voor een strateeg? Wat levert het de gemeente/ regio op?

Deze vragen komen, aangevuld met zorgen, dilemma's, aandachtspunten en verwonderingen van deelnemers, op dit voorjaar aan bod. Ben jij een gemeentelijke strateeg en wil je deelnemen aan deze bijeenkomst en/of onderdeel worden van het strategennetwerk? Meld je aan via strategennetwerk@wagenaarhoes.nl

Vragen over deze bijeenkomst of over een strategische vraag binnen uw gemeente? Neem gerust contact op met Cees Paardekooper of Jack Kruf.

  • Cees Paardekooper
    Cees Paardekooper
    adviseur
  • Jack Kruf
    Jack Kruf
    adviseur