Terug naar Archief

3 oktober 2014 De toekomst van de lokale democratie

Jaarcongres Vereniging van Griffiers

9-9-2014

De Vereniging van Griffiers organiseert op vrijdag 3 oktober in Zwolle het jaarcongres over de toekomst van de lokale democratie.

Aan de orde komen vragen als: hoe ziet die toekomst eruit? Wat zien we daar nu al van? Hoe zit het met de legitimatie van de gekozen raadsleden? Wat betekent regionale samenwerking voor het functioneren van de lokale democratie? Als we de Nederlandse lokale democratie vergelijken met andere landen in Europa wat valt dan op?

WagenaarHoes ondersteunt het jaarcongres van griffiers

WagenaarHoes adviseert gemeentebesturen bij het maken van keuzes over 'de gemeente van morgen' en de veranderingen die daarmee gepaard gaan voor burgers, bedrijven maar ook voor bestuurders en ambtelijke organisatie. Daarnaast begeleiden wij gemeenteraden, colleges en ambtenaren voor op hun rol in het kader van de nieuwe taken in het sociaal domein.
Het thema dat de Vereniging koos voor het jaarcongres 2014 sluit dan ook nauw aan bij de ervaringspraktijk en specialisaties van WagenaarHoes.

Bezoek WagenaarHoes op het jaarcongres van Griffiers

WagenaarHoes is als exposant op het congres aanwezig. Bezoek onze stand voor een goed gesprek met een van onze adviseurs over thema’s als:

  • De gemeente van morgen
  • Het raadswerk in de gemeente van morgen
  • In positie zijn als raad ten aanzien van het sociaal domein