Terug naar Archief

Seminar bestuurskracht onderwijs

Pak de regie op goed onderwijs

Hans van Gansewinkel
4-10-2013
Op 10 oktober organiseren we een seminar voor bestuurders in het primair onderwijs met als thema: Versterking bestuurskracht - van lijden naar leiden. Het nemen van de regie door het veld moet leiden tot verbetering van de sturing op onderwijskwaliteit en het bestuurlijk vermogen.

U bent bestuurder in het primair onderwijs. Uw kernopdracht is het verzorgen van goed onderwijs op de scholen voor primair onderwijs in uw regio of stad.

Scholen, ouders, leerlingen, lokale overheden en andere kindgecentreerde organisaties zijn voor u de evidente spelers om permanent over die opdracht in gesprek te zijn. Daarnaast heeft u te maken met een woud aan wet- en regelgeving, wensen en eisen van het ministerie. Onlangs heeft de minister van OCW een brief uitgebracht over de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Ze wijst daarin onder meer op de verantwoordelijkheid van de sector zelf. Het nemen van de eigen regie door het veld moet leiden tot verbetering van de sturing op onderwijskwaliteit en het bestuurlijk vermogen. Ze doet een moreel appel op de sector, en dus ook op u als bestuurder.

Wat vraagt dat allemaal van u, wat heeft u nodig? Op welke manier kijkt u naar het onderwijs, wat is uw kompas? Hoe stuurt u uw organisatie aan, en hoe stuurt u uw professionals aan? Welke instrumenten gebruikt u? Wat is daarbij het kritische minimum zonder te vervallen in het lippendienst bewijzen aan de overvloed aan eisen en regels? Wat doet het onderwijs in die beweging zichzelf aan? Want wat houdt de sector zelf in stand van het systeem van uitvoerige administratie, verantwoording en rapportage? Wat is ballast, en wat doet er echt toe? Heeft de sector grip op de basics, of reageren besturen overwegend volgzaam op elke beleidsmaatregel of richtlijn?

Veel vragen. Die zijn niet allemaal direct te beantwoorden, maar lenen zich wel voor een goede dialoog met elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarbij voor u de kunst is om de regie te nemen én te houden. WagenaarHoes Organisatieadvies organiseert daartoe op donderdag 10 oktober 2013 een seminar voor de bestuurders in het primair onderwijs met de titel ‘Versterking Bestuurskracht: van lijden naar leiden’.

U krijgt van ons een intensief en interactief programma met sprekers uit het onderwijsveld en workshops over thema’s die u bezighouden. Drie dilemma’s staan deze middag centraal:

  1. Versterking goed bestuur: volgzaam regelen of een eigen moreel kompas ontwikkelen?
  2. Focus op onderwijsprestaties: primaat van de scholen of hart van de bestuursopdracht?
  3. Bestuurder zijn voor directeuren van scholen: gepassioneerde afstand of betrokken nabijheid?

Het seminar biedt u nieuwe kennis, een andere kijk op uw vaardigheden, en niet in de laatste plaats ontmoetingen en goede gesprekken met collega-bestuurders.

WagenaarHoes heeft een programma ontwikkeld met korte inspirerende inleidingen, drie parallelle workshops en een afsluitend buffet. Deelnemers worden uitgedaagd actief mee te doen gedurende deze middag en avond. Wij kiezen daarbij voor kwaliteit en diepgang. Daarom kunt u met een kleine groep collega bestuurders de diepte in tijdens een workshop naar keuze.