Terug naar Agenda

De landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad op 12 oktober 2016

Workshop Maatwerk vraagt om bestuurlijk lef

Alinda van Bruggen
16-9-2016

Wat betekent de paradigmashift naar meer maatwerk voor de rol van het lokale bestuur? Wat kunnen wethouders doen om deze ontwikkeling te ondersteunen en mogelijk te maken? Aan de hand van een concrete praktijkcasus bespreekt u bestuurlijke dilemma’s in de relatie van het College met de Raad, in de samenwerking en afstemming tussen vakwethouders onderling en in de relatie tussen het lokale bestuur en de sociale wijkteams die de ruimte moeten krijgen om maatwerk te kunnen leveren. In deze workshop gaan we ook in op de ervaringen van de Strategische Casustafel, waar wethouders uit verschillende gemeenten met elkaar uitwisselen welke knelpunten zij tegenkomen bij het realiseren van maatwerkoplossingen en hoe zij omgaan met bestuurlijke dilemma’s die zich daarbij voordoen. De workshop wordt ingeleid door wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht.

 

Let op: deze sessie is specifiek gericht op wethouders en directeuren van het Rijk

Met bijdragen van: Alinda van Bruggen, begeleider Strategische Casustafel, WagenaarHoes

Kees Diepeveen, wethouder Zorg, MO, Welzijn, Wijkgericht werken en

Participatie, Cultuur, gemeente Utrecht

Meer informatie

Deel deze pagina